ผู้ใช้:Saerin/test

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา


ผู้ครองตำแหน่งก่อนหน้า:
{{{ก่อนหน้า}}}
2leftarrow.png {{{ตำแหน่ง}}}
{{{ผู้ครองตำแหน่ง}}}
{{{ปี}}}
2rightarrow.png ผู้ครองตำแหน่งถัดไป:
{{{ถัดไป}}}

รายชื่อตัวละครในสามก๊ก[แก้]

จีนฮกเกี้ยน จีนกลาง จีนตัวย่อ / จีนตัวเต็ม / พินอิน / เวด-ไจลส์ สายตระกูล
ก๊กเสง Guo Sheng จีน: 郭盛
หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ ก๊ก และ (郭) คือชื่อสายตระกูล
ก๋งเต๋า Gong Du จีนตัวย่อ: 龚都; จีนตัวเต็ม: 龔都
หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ ก๋ง และ (龔) คือชื่อสายตระกูล
กวนซุน Guan Chun จีนตัวย่อ: 闵纯; จีนตัวเต็ม: 閔純; พินอิน: Mǐn Chún
หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ กวน และ (閔) คือชื่อสายตระกูล
กวนเต๋ง Guan Ding จีนตัวย่อ: 关定; จีนตัวเต็ม: 閔定
หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ กวน และ (閔) คือชื่อสายตระกูล
กวนเป๋ง Guan Ping จีนตัวย่อ: 关平; จีนตัวเต็ม: 關平; พินอิน: Guān Píng; เวด-ไจลส์: Kuan P'ing
หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ กวน และ (關) คือชื่อสายตระกูล
กวนลอ Guan Lu จีนตัวย่อ: 管辂; จีนตัวเต็ม: 管輅
หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ กวน และ (管) คือชื่อสายตระกูล
กวนสก Guan Suo จีนตัวย่อ: 关索; จีนตัวเต็ม: 關索
หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ กวน และ (關) คือชื่อสายตระกูล
กวนหิน Guan Xing จีนตัวย่อ: 关兴; จีนตัวเต็ม: 關興; พินอิน: Guān Xìng; เวด-ไจลส์: Kuan Hsing
หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ กวน และ (關) คือชื่อสายตระกูล
กวนเหล็ง Guan Neng จีนตัวย่อ: 关能; จีนตัวเต็ม: 關能
หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ กวน และ (關) คือชื่อสายตระกูล
กวนอู Guan Yu จีนตัวย่อ: 关羽; จีนตัวเต็ม: 關羽; พินอิน: Guān Yǔ; เวด-ไจลส์: Kuan Yu
หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ กวน และ (關) คือชื่อสายตระกูล
กวนไฮ Guan Hai จีน: 管亥
หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ กวน และ (管) คือชื่อสายตระกูล
กองซุนก๋ง Gongsun Gong จีนตัวย่อ: 公孙恭; จีนตัวเต็ม: 公孫恭
หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ กองซุน และ (公孫) คือชื่อสายตระกูล
กองซุนของ Gongsun Kang จีนตัวย่อ: 公孙康; จีนตัวเต็ม: 公孫康
หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ กองซุน และ (公孫) คือชื่อสายตระกูล
กองซุนควั้ง Gongsun Huang จีน: 公孫黃
หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ กองซุน และ (公孫) คือชื่อสายตระกูล
กองซุนจ้าน Gongsun Zan จีนตัวย่อ: 公孙瓒; จีนตัวเต็ม: 公孫瓚; พินอิน: Gōngsūn Zàn; เวด-ไจลส์: Kungsun Ts'an
หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ กองซุน และ (公孫) คือชื่อสายตระกูล
กองซุนตู้ Gongsun Du จีนตัวย่อ: 公孙度; จีนตัวเต็ม: 公孫度
หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ กองซุน และ (公孫) คือชื่อสายตระกูล
กองซุนสิว Gongsun Xiu จีน: 公孫修
หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ กองซุน และ (公孫) คือชื่อสายตระกูล
กองซุนอวด Gongsun Yue จีนตัวย่อ: 公孙越; จีนตัวเต็ม: 公孫越
หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ กองซุน และ (公孫) คือชื่อสายตระกูล
กองซุนเอี๋ยน Gongsun Yuan จีนตัวย่อ: 公孙渊; จีนตัวเต็ม: 公孫淵
หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ กองซุน และ (公孫) คือชื่อสายตระกูล
กันหยง Jian Yong จีนตัวย่อ: 简雍; จีนตัวเต็ม: 簡雍
หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ กัน และ (簡) คือชื่อสายตระกูล
กัวเต๋า Guo Tu จีนตัวย่อ: 郭图; จีนตัวเต็ม: 郭圖
หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ กัว และ (郭) คือชื่อสายตระกูล
กากุ๋ย Jia Kui จีนตัวย่อ: 贾逵; จีนตัวเต็ม: 賈逵
หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ กา และ (賈) คือชื่อสายตระกูล
กาเซี่ยง Jia Xu จีนตัวย่อ: 贾詡; จีนตัวเต็ม: 賈詡; พินอิน: Jiá Xù; เวด-ไจลส์: Chia Xü
หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ กา และ (賈) คือชื่อสายตระกูล
กาอุ้น Jia Chong จีนตัวย่อ: 贾充; จีนตัวเต็ม: 賈充
หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ กา และ (賈) คือชื่อสายตระกูล
กำหยง Tan Xiong จีนตัวย่อ: 谈雄; จีนตัวเต็ม: 談雄
หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ กำ และ (談) คือชื่อสายตระกูล
กำเหลง Gan Ning จีนตัวย่อ: 甘宁; จีนตัวเต็ม: 甘寧
หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ กำ และ (甘) คือชื่อสายตระกูล
กิมเซ๊ยง Jin Xiang จีนตัวย่อ: 金向; จีนตัวเต็ม: 金想
หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ กิม และ (金) คือชื่อสายตระกูล
กิมเซี่ยง Jin Shang จีน: 金尚
หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ กิม และ (金) คือชื่อสายตระกูล
กิมสวน Jin Xuan จีน: 金旋
หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ กิม และ (金) คือชื่อสายตระกูล
กิมห้วน Jin hua จีนตัวย่อ: 金话; จีนตัวเต็ม: 金話
หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ กิม และ (金) คือชื่อสายตระกูล
กิมหัน Jin Yi จีนตัวย่อ: 金祎; จีนตัวเต็ม: 金禕
หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ กิม และ (金) คือชื่อสายตระกูล
กิเหลง Ji Ling จีนตัวย่อ: 纪灵; จีนตัวเต็ม: 紀靈; พินอิน: Jì Líng; เวด-ไจลส์: Chi Ling
หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ กิ และ (紀) คือชื่อสายตระกูล
กิอั๋น Gou An จีน: 苟安
หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ กิ และ (苟) คือชื่อสายตระกูล
กีเหมา Che Zhou จีน: 車冑
หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ กี และ (車) คือชื่อสายตระกูล
กุยกี Guo Si จีน: 郭汜
หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ กุย และ (郭) คือชื่อสายตระกูล
กุยแก Guo Jia จีน: 郭嘉; พินอิน: Guō Jiā; เวด-ไจลส์: Kuo Chia
หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ กุย และ (郭) คือชื่อสายตระกูล
กุยห้วย Guo Huai จีน: 郭淮
หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ กุย และ (郭) คือชื่อสายตระกูล
กุยอ้วนจิ๋น Gui Yuanjin จีน: 貴元金
หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ กุย และ (貴) คือชื่อสายตระกูล
กุยเอ๊ก Guo Ye จีนตัวย่อ: 郭叶; จีนตัวเต็ม: 郭葉
หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ กุย และ (郭) คือชื่อสายตระกูล
กุยฮิวจี๋ Guo Youzhi จีน: 郭攸之
หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ กุย และ (郭) คือชื่อสายตระกูล
กุอั๋น Gou Ai จีน: 够爱
หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ กุ และ (够) คือชื่อสายตระกูล
กู่ลี่ Gu Li จีน: 古力; พินอิน: Gǔ Lì
หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ กู่ และ (古) คือชื่อสายตระกูล
เกงจี Geng Ji จีน: 庚己
หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ เกง และ (庚) คือชื่อสายตระกูล
เก๋งบู Geng Wu จีน: 耿武; พินอิน: Gěng Wǔ
หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ เก๋ง และ (耿) คือชื่อสายตระกูล
เกงเหลียง Kuai Liang จีน: 蒯良
หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ เกง และ (蒯) คือชื่อสายตระกูล
จีนฮกเกี้ยน จีนกลาง จีนตัวย่อ / จีนตัวเต็ม / พินอิน / เวด-ไจลส์ สายตระกูล
ขงจี Gong Zhi จีนตัวย่อ: 巩志; จีนตัวเต็ม: 鞏志
หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ ขง และ (鞏) คือชื่อสายตระกูล
ขงมอ Kong Zhou จีน: 孔伷
หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ ขง และ (孔) คือชื่อสายตระกูล
ขงสิ้ว Kong Xiu จีน: 孔秀; พินอิน: Kǒng Xiù; เวด-ไจลส์: K'ung Hsiu
หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ ขง และ (孔) คือชื่อสายตระกูล