ผู้ใช้:Gunofficial1998/ทดลองเขียน2

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ดร.สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
27 พฤษภาคม 2561
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 (42 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
พรรคการเมือง พรรคอนาคตใหม่
ศิษย์เก่า Utah State University (USU)
Asian Institute of Technology (AIT)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
อาชีพ อาจารย์
นักการเมือง
เว็บไซต์ Facebook.com/spravinvongvuth.FWP/

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ (ชื่อเล่น : อ.เชษฐ์) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ[1]และที่ปรึกษานโยบายด้านคมนาคมของพรรคอนาคตใหม่[2] อดีตเคยเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology: AIT) จบการศึกษาและมีประสบการณ์การทำงานที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษทางด้านคมนาคมโดยตรง เคยทำงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในลักษณะกำกับดูแลและลงมือทำ

ประวัติ[แก้]

อ.เชษฐ์ เกิดเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 เติบโตมาในย่านถนนแจ้งวัฒนะ ย่านที่ได้ชื่อว่ารถติดมากที่สุดแห่งหนึ่งและต้องเดินทางมาเรียนในเมืองทุกวัน การเติบโตมาในรถและเห็นสภาพการเปลี่ยนแปลงของเมืองอย่างไร้ทิศทางทำให้ท่านมีความสนใจในด้านการคมนาคมมาตั้งแต่เด็ก เรียนมาและทำงานมาในด้านนี้โดยตลอด

การศึกษา[แก้]

ดร.สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมโยธา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2542  ระดับปริญญาโท ทางด้านการวางแผนและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ในปี พ.ศ. 2544  และระดับปริญญาเอก ทางด้านวิศวกรรมขนส่งและจราจร จากมหาวิทยาลัยรัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา โดยทุนวิจัยแบบไม่มีข้อผูกพันจากทางมหาวิทยาลัย ด้วยเกรดเฉลี่ย 4.00/4.00 ในปี พ.ศ. 2550

ประสบการณ์การทำงาน[แก้]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ เคยเป็นนักวิจัยและอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยหลายแห่ง ทั้งในประเทศไทย ประเทศนอร์เวย์ และสหรัฐอเมริกา

เคยเป็นวิศวกรที่ปรึกษาในบริษัทเอกชนหลายแห่ง ทั้งในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา

เคยเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยและได้รับขั้นพิเศษมาตลอดทุกปีที่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณา

เคยเป็นประธาน เลขานุการและกรรมการโครงการหรือคณะทำงานต่าง ๆ มากกว่า 20 คณะทั้งในลักษณะของการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจการจ้าง หรือการทำงานเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดจากประสบการณ์การทำงานจริงที่หลากหลายในภาคปฏิบัติ ทำให้ ดร.สุรเชษฐ์ได้รับเลือกให้มาเป็นอาจารย์ประจำที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย โดยดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

อ.สุรเชษฐ์ เคยได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นและเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง การวางแผนปฏิบัติการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การแก้ไขปัญหาจราจรการส่งเสริมและพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและระบบราง การพัฒนาแบบจำลองด้านการจราจรและขนส่ง และการส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทาง

ปฐมบททางการเมือง[แก้]

อ.เชษฐ์ ต้องการนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์มาแก้ไขปัญหาด้านคมนาคมของไทยอย่างเป็นระบบ จึงตัดสินใจ “ออกจากหิ้งมาสู่ห้าง” ด้วยการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปี พ.ศ. 2562

โดยท่านให้เหตุผลไว้ว่า: “ผมเป็นนักวิชาการด้านคมนาคม ผมต้องการเข้ามาปักธงทางความคิดว่าอะไรที่ดีต่อประเทศชาติของเราในภาพรวมด้านคมนาคม

การคมนาคมสำคัญมีผลโดยตรงต่อพี่น้องประชาชนทุกคนและใช้เงินภาษีในการลงทุนเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม จากอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ประเทศของเราเดินไปในแนวทาง Go Grey มาตลอด

ผมต้องการเข้ามาปักธงทางความคิดว่าเราต้องเปลี่ยน เปลี่ยนจาก Go Grey มาเป็น Go Green ผมและพรรคอนาคตใหม่จึงขอเสนอนโยบาย “ขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคน” (Facebook.com/spravinvongvuth.FWP)″

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]