พิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์

From วิกิพีเดีย
Jump to navigation Jump to search

นายพิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์ เป็นอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ในระหว่างปี พ.ศ. 2514 ถึงปี พ.ศ. 2518[1]

ประวัติ[edit]

นายพิสุทธิ์ เป็นบุตรของนายกี และ นางกิมฮ้อ นิมมานเหมินท์ เกิดเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2458 ที่ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 6 คนโดยหนึ่งในนั้นคือนายไกรศรี นิมมานเหมินท์ ผู้ซึ่งเป็นบิดาของนายธารินทร์ นิมมานเหมินท์

นายพิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์ สมรสกับหม่อมราชวงศ์พันธุ์ชมพูนุท ทองแถม เมื่อ พ.ศ. 2486 มีบุตรธิดา 3 คน คือ

การทำงาน[edit]

นายพิสุทธิ์ เริ่มรับราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ต่อมาได้มีการจัดตั้งสำนักงานธนาคารชาติไทยขึ้น ในปี พ.ศ. 2483 จึงได้โอนย้ายมารับตำแหน่งหัวหน้ากองเงินกู้ และได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ในระหว่างปี พ.ศ. 2514 ถึงปี พ.ศ. 2518

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[edit]

อ้างอิง[edit]