ข้ามไปเนื้อหา

บาป (ศาสนาคริสต์)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในศาสนาคริสต์ บาป (อังกฤษ: sin; ฮีบรู: חָטָא khatah ทำผิด) คือการไม่บรรลุถึงความครบถ้วนแห่งกฎหมายอันชอบธรรมที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมสำหรับมนุษย์ (กฎทางศีลธรรม) การไม่บรรลุเช่นนั้น ยังผลให้มนุษย์ตกเข้าสู่แนวทางการดำเนินชีวิตที่ไม่สมบูรณ์ ความไม่สมบูรณ์อันเป็นผลจากบาปได้เป็นเหมือนนายที่กดขี่เขา ให้อยู่ในสภาพเป็นทาส สภาพเช่นนั้นคือ ความบกพร่องของทั้งจิตวิญญาน (ทั้งหมดในตัวบุคคล) ที่ต้องเสื่อมลงทุกด้าน และที่สุดคือ ความตาย ดังที่คัมภีร์ไบเบิลกล่าวไว้ว่า "เพราะ‍ว่าค่า‍จ้างของบาปคือความตาย"[1]

จุดเริ่มต้นของบาป[แก้]

สวนเอเดน อันเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์คู่แรก ซึ่งพระยาห์เวห์ทรงจัดเตรียมให้ พระองค์อนุญาตให้เขากินผลไม้ทุกอย่างในสวนได้ แต่มีต้นหนึ่งที่อยู่กลางสวน เป็นต้นไม้ที่ให้รู้จักความดีและชั่ว พระองค์ทรงสงวนไว้จากมนุษย์คู่แรก โดยบัญชาแก่เขาว่า "แต่ผลของต้น‍ไม้แห่งการรู้ถึงความดีและความชั่วนั้น ห้ามเจ้ากิน เพราะในวันใดที่เจ้ากิน เจ้าจะต้องตายแน่" [2] อย่างไรก็ดี อยู่มาวันหนึ่ง ขณะที่เอวากำลังมองดูผลจากต้นไม้นั้น เธอก็ได้ยินเสียงพูดมาจากงูตัวหนึ่ง ถามกับเธอว่า "จริงหรือ? ที่พระ‍เจ้าตรัสว่า ‘ห้ามพวก‍เจ้ากินผลจากต้น‍ไม้ทุกต้นในสวนนี้’" เอวาจึงตอบงูว่า "ผลของต้น‍ไม้ในสวนนี้เรากินได้ เว้น‍แต่ผลของต้น‍ไม้ที่อยู่กลางสวนนั้น พระ‍เจ้าตรัสว่า ‘ห้ามพวก‍เจ้ากินและถูก‍ต้องเลย มิ‍ฉะนั้นพวก‍เจ้าจะตาย’" งูจึงหลอกเอวาโดยพูดว่า "พวก‍เจ้าจะไม่ตายแน่ เพราะพระ‍เจ้าทรงทราบอยู่ว่า พวก‍เจ้ากินผลจากต้น‍ไม้นั้นวัน‍ใด ตาของพวก‍เจ้าจะสว่างขึ้นในวัน‍นั้น แล้วพวก‍เจ้าจะเป็นเหมือนอย่างพระ‍เจ้า คือรู้ความดีและความชั่ว" เอวาจึงคล้อยตามการชี้นำของซาตาน หยิบผลไม้ที่พระเจ้าตรัสห้ามมากินเข้าไป ทั้งยังส่งให้อาดัมกินด้วย

การละเมิดต่อพระบัญชาโดยเจตนาเช่นนั้น ทำให้สัมพันธภาพอันดีของเขากับพระเจ้ายุติลง และตั้งแต่วันนี้นเอง ทั้งสองจึง ตาย ในสายพระเนตรพระเจ้า "เขามีมลทิน และมีบาป ขาดจากชีวิตนิรันดร์ พระเจ้ายังได้ขับเขาออกจากสวนเอเดนด้วย"[3]

อ้างอิง[แก้]

  1. หนังสือโรม 6:23, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
  2. หนังสือปฐมกาล 2:17, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
  3. หนังสือปฐมกาล บท 3, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011