บาป

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บาป หมายถึง การกระทำผิดหลักคำสอนหรือข้อห้ามในศาสนา ความชั่วร้าย ความมัวหมอง[1]

ในศาสนา[แก้]

ศาสนาพุทธ[แก้]

ศาสนาคริสต์[แก้]

ศาสนาอิสลาม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. พิมพ์ครั้งที่ ๒, กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556. 1,544 หน้า. หน้า 670. ISBN 978-616-7073-80-4