ตำบลนาคา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลนาคา
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Nakha
พลับพลึงธารแห่งคลองนาคา เป็นพืชเฉพาะถิ่น ไม่พบในที่อื่นใดในโลก
พลับพลึงธารแห่งคลองนาคา เป็นพืชเฉพาะถิ่น ไม่พบในที่อื่นใดในโลก
ประเทศไทย
จังหวัดระนอง
อำเภอสุขสำราญ
พื้นที่
 • ทั้งหมด285.00 ตร.กม. (110.04 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด7,404 คน
 • ความหนาแน่น25.97 คน/ตร.กม. (67.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 85120
รหัสภูมิศาสตร์850501
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา
อบต.นาคาตั้งอยู่ในจังหวัดระนอง
อบต.นาคา
อบต.นาคา
ที่ตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา
พิกัด: 9°25′57.0″N 98°28′02.9″E / 9.432500°N 98.467472°E / 9.432500; 98.467472พิกัดภูมิศาสตร์: 9°25′57.0″N 98°28′02.9″E / 9.432500°N 98.467472°E / 9.432500; 98.467472
ประเทศ ไทย
จังหวัดระนอง
อำเภอสุขสำราญ
พื้นที่
 • ทั้งหมด285.00 ตร.กม. (110.04 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด7,404 คน
 • ความหนาแน่น25.97 คน/ตร.กม. (67.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.6850502
ที่อยู่ที่ทำการเลขที่ 71 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 85120
เว็บไซต์www.naka.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

นาคา เป็นหนึ่งในสองตำบลของอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง เป็นที่ตั้งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา[1] ซึ่งมีล่องแพชม"พลับพลึงธาร" หรือในภาษาท้องถิ่นระนองเรียกว่า "หญ้าช้อง" นั้นจัดเป็นไม้ล้มลุก และเป็นพืชถิ่นเดียวของไทย[2] ไม่พบที่ใหนในโลก ปัจจุบันพบเหลือแค่ร้อยละ 1 เท่านั้น พบขึ้นอยู่อย่างกระจัดกระจาย จึงได้ขึ้นเป็นบัญชีพืชที่ใกล้สูญพันธุ์ของโลก (IUCN Redlist) มีพื้นที่ตำบลติดชายฝั่งอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติแหลมสน[3]

ปะการังในทะเลเขตตำบลนาคา

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตำบลนาคามีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ[แก้]

ท้องที่ตำบลนาคาเดิมเป็นพื้นที่ตำบลกำพวนทั้งหมด ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2490 ทางกระทรวงมหาดไทยได้แยกท้องที่หมู่ 5–7 (ในขณะนั้น) ของตำบลกำพวน มาจัดตั้งเป็นตำบลนาคา[4] ขณะนั้นขึ้นการปกครองอยู่กับกิ่งอำเภอกะเปอร์ อำเภอเมืองระนอง และย้ายมาขึ้นกับอำเภอกะเปอร์ใน พ.ศ. 2508[5] ต่อมามีการจัดตั้งกิ่งอำเภอสุขสำราญขึ้นใน พ.ศ. 2535[6] จึงย้ายการปกครองมาขึ้นกับทางกิ่งอำเภอ และยกฐานะเป็นอำเภอใน พ.ศ. 2550[7]ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ตำบลนาคาจึงกลายเป็นตำบลลำดับที่ 1 ของอำเภอสุขสำราญจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่ตำบลนาคาตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอสุขสำราญ และอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดระนอง ระยะทางห่างจากตัวจังหวัด 85 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอ 13 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 285.00 ตารางกิโลเมตร (178,125 ไร่) คิดเป็นเกินครึ่งหนึ่งของพื้นที่อำเภอ สภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงชันและป่าไม้ประมาณร้อยละ 70 และเป็นพื้นที่ราบชายฝั่งประมาณร้อยละ 30 โดยทิศตะวันตกจรดทะเลอันดามันตลอดแนว มี 2 ฤดู คือฤดูฝนและฤดูร้อน[8] ส่วนสภาพสังคมมีโรงเรียนทั้งหมดห้าแห่ง[9] ด้านสาธารณสุขนั้นมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนไทรงามและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคา[10]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

ตำบลนาคาแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ 1 บ้านบางมัน (Ban Bang Man)
หมู่ 2 บ้านนาพรุ (Ban Na Phru)
หมู่ 3 บ้านบางกล้วยนอก (Ban Bang Kluai Nok)
หมู่ 4 บ้านควนไทรงาม (Ban Khuan Sai Ngam)
หมู่ 5 บ้านฝ่ายท่า (Ban Fai Tha)
หมู่ 6 บ้านแหลมนาว (Ban Laem Nao)
หมู่ 7 บ้านไร่ใน (Ban Rai Nai)
หมู่ 8 บ้านทุ่งถั่ว (Ban Thung Thua)

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่ตำบลนาคามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงแห่งเดียว คือ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาคาทั้งหมด เดิมเป็นสภาตำบลนาคาที่จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2516[11] และยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาใน พ.ศ. 2539[12]

ประชากร[แก้]

พื้นที่ตำบลนาคาประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งสิ้นจำนวน 8 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากร 7,404 คน แบ่งเป็นชาย 3,648 คน หญิง 3,756 คน (เดือนธันวาคม 2564)[13] เป็นตำบลที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในอำเภอสุขสำราญ

      หมายถึงจำนวนประชากรได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึงจำนวนประชากรได้คงเดิมเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึงจำนวนประชากรได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

* ใน พ.ศ. 2558 มีการรวมผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทยในทะเบียนราษฎร ส่งผลให้ข้อมูลจำนวนประชากรปีดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

หมู่บ้าน พ.ศ. 2564[14] พ.ศ. 2563 [15] พ.ศ. 2562[16] พ.ศ. 2561[17] พ.ศ. 2560[18] พ.ศ. 2559[19] พ.ศ. 2558[20]
บางมัน 1,888 1,906 1,866 1,838 1,831 1,813 1,777
นาพรุ 1,659 1,653 1,630 1,619 1,607 1,577 1,542
บางกล้วยนอก 1,489 1,497 1,463 1,465 1,440 1,419 1,395
ฝ่ายท่า 716 718 724 726 733 735 744
ควนไทรงาม 503 501 507 494 495 499 492
ทุ่งถั่ว 494 494 486 477 464 450 448
ไร่ใน 446 460 464 471 471 475 467
แหลมนาว 209 208 201 201 197 203 200
รวม 7,404 7,437 7,344 7,291 7,238 7,171 7,065

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๕๐ [มีสถานะเทียบเท่าพระราชกฤษฎีกา แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๐๓ กำหนดให้บริเวณที่ดินป่าคลองนาคา ซึ่งอยู่ในท้องที่ ตำบลนาคา ตำบลเชียวเหลียง ตำบลบางหิน ตำบลบ้านนา และตำบลกำพวน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 89 (82 ก): (ฉบับพิเศษ) 8-9. วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2515
 2. "สภาพทางสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง". สืบค้นเมื่อ February 3, 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 3. "พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินหาดแหลมสน และเกาะใกล้เคียง ในท้องที่ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง ตำบลม่วงกลวง ตำบลกะเปอร์ ตำบลบางหิน ตำบลนาคา ตำบลกำพ่วน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง และตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๖" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 100 (135 ก): (ฉบับพิเศษ) 24-27. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2014-05-27. สืบค้นเมื่อ 2022-07-03. วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2526
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่าง ๆ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 64 (26 ง): 1114–1433. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-09. สืบค้นเมื่อ 2022-07-03. วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2490
 5. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอสังขละบุรี อำเภอท่าคันโท อำเภอดอกคำใต้ อำเภอแม่ใจ อำเภอจุน อำเภอขามทะเลสอ อำเภอไพศาลี อำเภอท่าวังผา อำเภอบ้านกรวด อำเภอเด่นชัย อำเภอปทุมรัตต์ อำเภอกะเปอร์ อำเภออากาศอำนวย อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอจอมพระ และอำเภอสามโก้ พ.ศ. ๒๕๐๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 81 (49 ก): 565–569. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2008-10-01. สืบค้นเมื่อ 2022-07-03. วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2508
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ตั้งเป็นกิ่งอำเภอสุขสำราญ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 109 (53 ง): 20. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-07-18. สืบค้นเมื่อ 2022-07-03. วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2535
 7. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-30. สืบค้นเมื่อ 2022-07-03. วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550
 8. "สภาพแลข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง". สืบค้นเมื่อ February 3, 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 9. "โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เขต 1". สืบค้นเมื่อ February 3, 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 10. "รายชื่อ รพ.สต. จังหวัดระนอง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-09-26. สืบค้นเมื่อ February 3, 2021.
 11. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 90 (108 ง): (ฉบับพิเศษ) 1-72. วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2516
 12. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (จำนวน ๒๑๔๓ แห่ง)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 113 (9 ง): 5–219. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-01-25. สืบค้นเมื่อ 2021-02-03. วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2539
 13. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] 2565. สืบค้น 24 มกราคม 2565.
 14. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [2] 2565. สืบค้น 24 มกราคม 2565.
 15. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [3] 2564. สืบค้น 18 มีนาคม 2564.
 16. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [4] 2563. สืบค้น 10 มกราคม 2563.
 17. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/036/T_0032.PDF 2562. สืบค้น 12 กุมภาพันธ์ 2562.
 18. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/041/22.PDF 2561. สืบค้น 26 กุมภาพันธ์ 2561.
 19. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat59.htm 2560. สืบค้น 3 มีนาคม 2560.
 20. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat58.htm 2558. สืบค้น 16 กุมภาพันธ์ 2559.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]