ตำบลดอนเกาะกา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลดอนเกาะกา
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Don Ko Ka
ประเทศไทย
จังหวัดฉะเชิงเทรา
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
พื้นที่
 • ทั้งหมด67.353 ตร.กม. (26.005 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2562)[1]
 • ทั้งหมด8,607 คน
 • ความหนาแน่น127.78 คน/ตร.กม. (330.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 24170
รหัสภูมิศาสตร์240306
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
ทต.ดอนเกาะกาตั้งอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทต.ดอนเกาะกา
ทต.ดอนเกาะกา
ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลดอนเกาะกาในจังหวัดฉะเชิงเทรา
พิกัด: 13°55′20.1″N 101°01′53.3″E / 13.922250°N 101.031472°E / 13.922250; 101.031472พิกัดภูมิศาสตร์: 13°55′20.1″N 101°01′53.3″E / 13.922250°N 101.031472°E / 13.922250; 101.031472
ประเทศ ไทย
จังหวัดฉะเชิงเทรา
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
จัดตั้ง23 สิงหาคม 2550 (เทศบาลตำบล)
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีกิตติ เก่งการพานิช
รหัส อปท.05240305
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 1/12 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24170
โทรศัพท์0 3808 8210
เว็บไซต์donkoaka.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ดอนเกาะกา เป็นตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของจังหวัดฉะเชิงเทรา สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตำบลเป็นที่ราบต่อเนื่องมาจากตำบลสิงโตทอง ตำบลดอนฉิมพลี และตำบลโยธะกา โครงสร้างภายในประกอบด้วยคลองหลายสาย เช่น คลองยี่สิบ คลองยี่สิบเอ็ด คลองหกวา บึงไผ่ บึงขุนรักษ์ บึงตาหอม เป็นต้น คลองเหล่านี้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การระบายน้ำ และช่วยในการขนส่งผลผลิตด้วย

ที่มาของชื่อ[แก้]

บริเวณที่เป็นตำบลดอนเกาะกาในอดีตมีสภาพเป็นดอนที่ถูกปกคลุมด้วยป่าทึบ เป็นที่อาศัยของสัตว์ป่ารวมทั้งนกต่าง ๆ โดยเฉพาะนกกาที่ลงมาหากินอาหารเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงเรียกพื้นที่แถบนี้ว่า "ดอนเกาะกา"[2]

ประวัติ[แก้]

ตำบลดอนเกาะกาอยู่ในเขตของอำเภอบางน้ำเปรี้ยว เป็นตำบลเก่าแก่ ในปี พ.ศ. 2449 ทางราชการได้ยุบรวมตำบลหลายตำบลเนื่องจากมีจำนวนมากเกินไป โดยได้ยุบรวมพื้นที่ตำบลย่านนาคา ตำบลคลอง 20 และตำบลคลอง 6 วา แล้วจัดตั้งเป็น ตำบลดอนเกาะกา ตาม พระบรมราชโองการ ประกาศแก้ไขอัตราชั้นที่นาและเปลี่ยนชื่อตำบลในมณฑลปราจิณบุรี ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2449[3]

ในด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น สภาตำบลดอนเกาะกาได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเกาะกาตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 โดยมีผลในวันเดียวกัน[4] ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเกาะกาได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลดอนเกาะกาตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2550[5]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตำบลดอนเกาะกาตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 12 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปตามทางหลวงหมายเลข 3481 เป็นระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียงดังต่อไปนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลพระอาจารย์และตำบลบางสมบูรณ์ (อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก)
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลโยธะกา (อำเภอบางน้ำเปรี้ยว)
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลสิงโตทอง (อำเภอบางน้ำเปรี้ยว)
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลดอนฉิมพลี (อำเภอบางน้ำเปรี้ยว)

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

ตำบลดอนเกาะกาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน ได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านคลอง 20
 • หมู่ที่ 2 บ้านคลอง 20
 • หมู่ที่ 3 บ้านคลอง 20
 • หมู่ที่ 4 บ้านคลอง 20
 • หมู่ที่ 5 บ้านคลอง 21
 • หมู่ที่ 6 บ้านคลอง 21
 • หมู่ที่ 7 บ้านคลอง 21
 • หมู่ที่ 8 บ้านคลอง 21
 • หมู่ที่ 9 บ้านคลองหกวา
 • หมู่ที่ 10 บ้านคลองหกวา
 • หมู่ที่ 11 บ้านคลองหกวา
 • หมู่ที่ 12 บ้านคลองหกวา
 • หมู่ที่ 13 บ้านคลองหกวา
 • หมู่ที่ 14 บ้านบึงตาหอม

ประชากร[แก้]

ตำบลดอนเกาะกามีจำนวนประชากรทั้งหมด 8,607 คน โดยแยกได้ดังนี้

บ้าน ตำบล หมู่ที่ ชาย หญิง ประชากร ครัวเรือน
(คน) (คน) (คน) พ.ศ. 2562[6] (หลัง)
คลอง 20 ดอนเกาะกา 1 686 612 1,298 338
คลอง 20 ดอนเกาะกา 2 266 265 531 169
คลอง 20 ดอนเกาะกา 3 382 361 743 196
คลอง 20 ดอนเกาะกา 4 152 150 302 95
คลอง 21 ดอนเกาะกา 5 580 585 1,165 300
คลอง 21 ดอนเกาะกา 6 346 315 661 167
คลอง 21 ดอนเกาะกา 7 221 217 438 134
คลอง 21 ดอนเกาะกา 8 355 358 713 219
คลองหกวา ดอนเกาะกา 9 214 199 413 137
คลองหกวา ดอนเกาะกา 10 271 313 584 149
คลองหกวา ดอนเกาะกา 11 234 227 461 80
คลองหกวา ดอนเกาะกา 12 189 186 375 76
คลองหกวา ดอนเกาะกา 13 219 217 436 109
บึงตาหอม ดอนเกาะกา 14 257 230 487 120
รวม - - 4,372 4,235 8,607 2,289

อ้างอิง[แก้]

 1. ประชากรในเทศบาลตำบลดอนเกาะกา พ.ศ. 2562 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
 2. เทศบาลตำบลดอนเกาะกา. "ประวัติความเป็นมา." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://donkoaka.go.th/index.php/2019-06-09-12-44-34 เก็บถาวร 2020-12-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 2562. สืบค้น 25 กันยายน 2563.
 3. "พระบรมราชโองการ ประกาศแก้ไขอัตราชั้นที่นาและเปลี่ยนชื่อตำบลในมณฑลปราจิณบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 23 (49): 1234–1236. 3 มีนาคม 2449.
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (ตอนพิเศษ 6 ง): 1–63. 3 มีนาคม 2538. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-01-25. สืบค้นเมื่อ 2020-05-25.
 5. [1] เก็บถาวร 2020-02-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนเทศบาลตำบลดอนเกาะกา - สภาพโดยทั่วไป
 6. [2]ประชากรรายหมู่บ้าน เขตท้องถิ่นเทศบาลตำบลดอนเกาะกา (ตำบลดอนเกาะกา) พ.ศ. 2562