คนเริงเมือง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คนเริงเมือง เป็นผลงานเรื่องหนึ่งของ สุวรรณี สุคนธา ซึ่งถ่ายทอดชีวิตของพริ้ง ตัวเอกของเรื่องได้อย่างมีอรรถรสและอรรถศิลป์ ชีวิตของพริ้งซึ่งเต็มไปด้วยกิเลสตัณหา โดยไม่เคยสนใจความรู้สึกของคนอื่น ถูกเปรียบเทียบกับช้อยพี่สาวแท้ ๆ ซึ่งทั้งชีวิตมีแต่คำว่าให้ และคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นก่อนเสมอ นอกจากนี้ เนื้อเรื่องยังเกี่ยวพันกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้ผู้อ่านได้เห็นภาพชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนค่านิยมของคนในสมัยนั้น

การสร้าง[แก้]

ปี พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2560
รูปแบบ ละครโทรทัศน์ ช่อง 3 ภาพยนตร์ 35 มม. ละครโทรทัศน์ ช่อง 3 ละครโทรทัศน์ ช่อง 5 ละครโทรทัศน์ ช่อง 7
ชื่อเรื่อง คนเริงเมือง อีพริ้ง คนเริงเมือง คนเริงเมือง คนเริงเมือง พริ้ง คนเริงเมือง
ผู้สร้าง / ผู้จัด มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช สหมงคลฟิล์ม มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช ยุรการ เน็ตเวิร์ค
เทวาดราม่าแอนด์ฟิล์ม
มีเดีย สตูดิโอ
นีโน่ บราเดอร์ส
บทโทรทัศน์ เริงศิริ ลิมอักษร เริงศิริ ลิมอักษร เริงศิริ ลิมอักษร ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล
ผู้กำกับการแสดง เริงศิริ ลิมอักษร เริงศิริ ลิมอักษร เริงศิริ ลิมอักษร ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล รัญญา ศิยานนท์
พริ้ง วิยะดา อุมารินทร์ วิยะดา อุมารินทร์ ใหม่ เจริญปุระ ใหม่ เจริญปุระ อคัมย์สิริ สุวรรณศุข
หมอพินิจ สมภพ เบญจาธิกุล พอเจตน์ แก่นเพชร เกรียงไกร อุณหะนันท์ โอลิเวอร์ พูพาร์ท เขตต์ ฐานทัพ
ไพโรจน์ ยิ่งใหญ่ อายะนันท์ ยิ่งใหญ่ อายะนันท์ วิศรุต เกษประสิทธิ์ สันติภาพ สุวรรณพิมพ์ กฤษฎา สุภาพพร้อม
หมอประสาน สุเชาว์ พงษ์วิไล รณ ฤทธิชัย ดิลก ทองวัฒนา สถาพร นาควิลัย วัชรบูล ลี้สุวรรณ
หมอสมประสงค์ สกรรจ์ รามบุตร อาวุธ พิทักษ์พงษ์ ตฤณ เศรษฐโชค นุติ เขมะโยธิน ภูริ หิรัญพฤกษ์
บุญช่วย ชลิต เฟื่องอารมย์ อุเทน บุญยงค์ ไตรภพ ลิมปพัทธ์ ศุภวัฒน์ อ่ำประสิทธิ์ พูลภัทร อัตถปัญญาพล
หลวงเสนาะ โกร่ง กางเกงแดง ส.อาสนจินดา ส.อาสนจินดา ชลิต เฟื่องอารมย์ เมทนี บุรณศิริ
เปรมฤทัย นพพล โกมารชุน นพพล โกมารชุน อรรถชัย อนันตเมฆ อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม โตนนท์ วงศ์บุญ
ช้อย มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช เมตตา รุ่งรัตน์ ปาหนัน ณ พัทลุง วิภาวี เจริญปุระ สโรชา วาทิตตพันธ์
ฉวี ธัญสินี พรมสุทธิ์
อารีพันธ์ ดวงชีวัน โกมลเสน นิชานันท์ ฝั้นแก้ว
มาลินี ไลลา บุญยศักดิ์ อธิชนัน ศรีเสวก
วิไล ปณิตา ธรรมวัฒนะ
คุณพระเวศน์ ศักราช ฤกษ์ธำรงค์ รังสิโรจน์ พันธุ์เพ็ง
คุณพระชาญ สมภพ เบญจาธิกุล
คุณหญิงช้องนาง มนัส บุญยเกียรติ ดวงตา ตุงคะมณี สาวิตรี สามิภักดิ์
คุณพระจำรูญ ศรุต วิจิตรานนท์
คุณประเทียบ จุรี โอศิริ จุรี โอศิริ ดารณีนุช โพธิปิติ ทราย เจริญปุระ
ปริก ชูศรี มีสมมนต์ นภาพร หงสกุล จันทนา ศิริผล ราตรี วิทวัส
แวว ชาลิภา รินรดามณี
แม่แล่ม มยุรี อิศรเสนา ณ อยุธยา วิยะดา อุมารินทร์
พี่นวม พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์
ศักดิ์ พงษธัช รัตนเศรณี

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]