กีฬาเรือพายในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กีฬาเรือพาย
ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45
Rowing pictogram.svg
สนามอ่างเก็บน้ำคลองหลา
วันที่20–25 มิถุนายน พ.ศ. 2560

กีฬาเรือพายในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 จัดแข่งขันที่อ่างเก็บน้ำคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 20 ถึง 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีการชิงชัยทั้งหมด 42 เหรียญทอง

สรุปเหรียญรางวัล[แก้]

อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 กรุงเทพมหานคร 14 4 4 22
2 สิงห์บุรี 5 7 3 15
3 ระยอง 4 2 5 11
4 แม่ฮ่องสอน 4 1 1 6
5 นครศรีธรรมราช 3 5 1 9
6 สุราษฎร์ธานี 3 4 3 10
7 สมุทรปราการ 2 6 4 12
8 ชลบุรี 2 1 2 5
9 เชียงราย 2 1 0 3
ลำปาง 2 1 0 3
11 นครนายก 1 0 0 1
12 เชียงใหม่ 0 5 2 7
13 อุตรดิตถ์ 0 2 5 7
14 สระบุรี 0 2 2 4
15 อ่างทอง 0 1 1 2
16 ลำพูน 0 0 2 2
สุรินทร์ 0 0 2 2
18 ตาก 0 0 1 1
นครสวรรค์ 0 0 1 1
นครราชสีมา 0 0 1 1
น่าน 0 0 1 1
พิจิตร 0 0 1 1
รวม 42 42 42 126

ผู้ที่ได้รับเหรียญ[แก้]

ประเภทชาย[แก้]

ประเภท เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
คยัค 1 คน (K1) 1,000 เมตร กรุงเทพมหานคร
วิชาญ ใจเที่ยง
นครศรีธรรมราช
อนุสรณ์ สมมิตร
ตาก
อานนท์ ภู่คง
คยัค 2 คน (K2) 1,000 เมตร กรุงเทพมหานคร
จิรพันธุ์ นรินทร
ฉัตรกมล มณีจักร
วิชาญ ใจเที่ยง
นครศรีธรรมราช
วรรธนะ จิตต์พันธุลาภ
สาวิทย์ แสงนิล
อนุสรณ์ สมมิตร
เชียงใหม่
ภูดิศ สังข์สุวรรณ
ปฐมฤกษ์ ยืนชัย
นครินทร์ ขันแคล้ว
แคนู 1 คน (C1) 1,000 เมตร กรุงเทพมหานคร
ภานุพงษ์ จิรณรงค์ชัย
สุราษฎร์ธานี
ยุทธนา โปรานานนท์
ชลบุรี
ธรรมรัตน์ เผ่าพันธุ์ดี
แคนู 2 คน (C2) 1,000 เมตร นครศรีธรรมราช
วิทยา ห้องแก้ว
อัษฎาวุธ สุขใส
วรวิทย์ ห้องแก้ว
สุราษฎร์ธานี
ณัฐพงศ์ สมเด็จ
ประเสริฐ พานทอง
ภานุพงษ์ จิรณรงค์ชัย
กรุงเทพมหานคร
พิตรพิบูล มหาวัฒนางกูล
อดิศักดิ์ บวรธีระกิจชัย
วิศรุทธ เพชรโยธิน
เรือกรรเชียง 1 คน (M1X) 1,000 เมตร ลำปาง
สกนธิ์ สมหวัง
เชียงราย
นวมินทร์ ดีน้อย
ระยอง
ศิริพงษ์ ชัยวิชิตชลกุล
เรือกรรเชียง 2 คน (M2X) 1,000 เมตร เชียงราย
ปิยะพงษ์ อานุนามัง
นวมินทร์ ดีน้อย
สมพร เมืองโคตร
แม่ฮ่องสอน
กิตติ ชลธารเสาวรส
พิพัฒน์ ปิยศักดิ์สันติกุล
อดิศร ภูพวก
สุรินทร์
ณัฎพร โสรถาวร
ธนาวุฒิ สุขแม้น
เกริกชัย พาพูล
เรือยาว 5 ฝีพาย 1,000 เมตร ระยอง
ชิษณุพงค์ สังช์พันธ์
พรชัย เทศดี
ละออ เอี่ยมลึก
ณัฐวุฒิ แก้วศรี
อภิชาติ กึ่งวงษ์
นัทพงษ์ ยอดดำเนิน
บุญส่ง อิ่มทิม
กรุงเทพมหานคร
ณัฐวร แหวนพรหม
ณัฐวัตร แหวนพรหม
เกษมสิทธิ์ บริบูรณ์วศิน
เฉลิมชัย เจริญสุข
คมสัน ยอดลองเมือง
นเรศม์ เนาว์ประโคน
0
สิงห์บุรี
วสุรัตน์ สอิ้งดวง
กิตติพงษ์ วิเลปะนะ
ศรัณย์ เพ็งถาวร
รังสิมันต์ กรัตนุถะ
อาคม ผึ่งแช่ม
ภักดี วรรณมณี
ชำนาญ มัจฉิม
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย 1,000 เมตร ชลบุรี
วนัส หอมประเสริฐ
สุธี ฉิมชัย
รุ่งทิวา แก้วประดิษฐ์
บุญธง น้ำดอกไม้
อัษฏาวุท มิฒิหลี
ยศกร ศาลางาม
นพดล สังข์ถ่วง
บุญเลี้ยง เยี่ยมรัมย์
สุวรรณ ขวัญทอง
วันฉัตร ธานี
อภิรักษ์ สระทองเมือง
วิรัตน์ ปั้นอุ่น
ไชยกาล ชูชื่น
วิญญา สีชมชื่น
สิงห์บุรี
วีระเดช วิเศษสุวรรณ
เจตริน เกิดเรือง
ธนศักดิ์ เฟื่องฟู
ฐานิยา คำมั่น
อนุวรรตน์ ต้นทอง
รังสิมันต์ กรัตนุถะ
มงคลชัย สนิทภักดี
วิษณุ วงษ์สมาน
วรพล กรัตนุถะ
ภักดี วรรณมณี
นราศักดิ์ โพธิ์พึ่ง
มาโนช คลังนุ่ม
นิยม กรัตนุถะ
สยาม พัดสงค์
สุราษฎร์ธานี
วีรยุทธ ใหลวาริน
พจน์ชวิน สิริวงศ์ทอง
พินิจ ธรรมปรีชา
เกรียงไกร พูลประเสริฐ
ชัยณรงค์ อินทช่วย
สานนท์ เพชรเรียง
พิโชติ อรุณส่ง
บุญเลิศ วันดี
ชิตพล วัชรมูสิก
สมศักดิ์ สหกุล
อำนาจ เมฆลัย
อาทร เมฆลัย
นฤดล เต็กสงวน
ชลธี แก้วจันทร์
คยัค 1 คน (K1) 500 เมตร นครศรีธรรมราช
อนุสรณ์ สมมิตร
กรุงเทพมหานคร
ฉัตรกมล มณีจักร
นครสวรรค์
เทิดศักดิ์ สนธิ
คยัค 2 คน (K2) 500 เมตร นครศรีธรรมราช
วรรธนะ จิตต์พันธุลาภ
ธีรศักดิ์ เพชรจันทร์ทอง
อนุสรณ์ สมมิตร
เชียงใหม่
ภูดิศ สังข์สุวรรณ
วศิน ยะมะโน
อภิสิทธิ์ ถามอม
กรุงเทพมหานคร
วิทวัส มากกว่าวงศ์
สุรศักดิ์ อันอาษา
วิชาญ ใจเที่ยง
แคนู 1 คน (C1) 500 เมตร กรุงเทพมหานคร
พิตรพิบูล มหาวัฒนางกูล
สุราษฎร์ธานี
ยุทธนา โปรานานนท์
ระยอง
ประเสริฐ พานทอง
แคนู 2 คน (C2) 500 เมตร ระยอง
ณัฐพงศ์ สมเด็จ
ศราวุฒิ สุวรรณโส
ภานุพงษ์ จิรณรงค์ชัย
นครศรีธรรมราช
ปิยวัฒน์ ไชยทอง
อัษฎาวุธ สุขใส
วรวิทย์ ห้องแก้ว
สิงห์บุรี
รุ่งสวรรค์ สวนสันต์
อรรถวิทย์ เคหา
ประพัฒน์ ใบสุขันทร์
เรือกรรเชียง 1 คน (M1X) 500 เมตร ลำปาง
สกนธิ์ สมหวัง
อุตรดิตถ์
ศรราม ศิลปศร
ระยอง
ศิวกร วงศ์พิณ
เรือกรรเชียง 2 คน (M2X) 500 เมตร เชียงราย
เจษฎา อาวุธ
นวมินทร์ ดีน้อย
สมพร เมืองโคตร
ระยอง
สหัสชัย เหล็กเพ็ชร
ศิวกร วงศ์พิณ
ศิริพงษ์ ชัยวิชิตชลกุล
แม่ฮ่องสอน
พิพัฒน์ ปิยศักดิ์สันติกุล
ณัฐวุฒิ นีกรี
อดิศร ภูพวก
เรือยาว 5 ฝีพาย 500 เมตร กรุงเทพมหานคร
ณัฐวร แหวนพรหม
ณัฐวัตร แหวนพรหม
เกษมสิทธิ์ บริบูรณ์วศิน
เฉลิมชัย เจริญสุข
คมสัน ยอดลองเมือง
นเรศม์ เนาว์ประโคน
0
สิงห์บุรี
วสุรัตน์ สอิ้งดวง
กิตติพงษ์ วิเลปะนะ
ศรัณย์ เพ็งถาวร
รังสิมันต์ กรัตนุถะ
อาคม ผึ่งแช่ม
ภักดี วรรณมณี
ชำนาญ มัจฉิม
พิจิตร
สมชาย สังข์เมือง
กิตติ มากงาม
สมเจต เกตุมณี
สุภวัฒน์ ชูศรี
อนุชา ศรีฉ่ำ
ศุภณัฐ สารอุตม์
ณัฐพงษ์ ศรีฉ่ำ
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย 500 เมตร ชลบุรี
วนัส หอมประเสริฐ
สุธี ฉิมชัย
รุ่งทิวา แก้วประดิษฐ์
บุญธง น้ำดอกไม้
อัษฏาวุท มิฒิหลี
ยศกร ศาลางาม
นพดล สังข์ถ่วง
บุญเลี้ยง เยี่ยมรัมย์
สุวรรณ ขวัญทอง
วันฉัตร ธานี
อภิรักษ์ สระทองเมือง
วิรัตน์ ปั้นอุ่น
ไชยกาล ชูชื่น
วิญญา สีชมชื่น
กรุงเทพมหานคร
ณัฐวร แหวนพรหม
ณัฐวัตร แหวนพรหม
เกษมสิทธิ์ บริบูรณ์วศิน
ฐานันดร ลันวงษา
ฐิตินันท์ วงษ์มั่น
ธีรพงศ์ อำนวย
นัสพร เกิดน้อย
จักรกฤษณ์ ครองยุติ
อาณพ แก้วเฟื่อง
เฉลิมชัย เจริญสุข
คมสัน ยอดลองเมือง
นเรศม์ เนาว์ประโคน
สมเกียรติ ยอดจันทร์
0
สิงห์บุรี
วีระเดช วิเศษสุวรรณ
เจตริน เกิดเรือง
ธนศักดิ์ เฟื่องฟู
ฐานิยา คำมั่น
อนุวรรตน์ ต้นทอง
รังสิมันต์ กรัตนุถะ
มงคลชัย สนิทภักดี
วิษณุ วงษ์สมาน
วรพล กรัตนุถะ
ภักดี วรรณมณี
นราศักดิ์ โพธิ์พึ่ง
มาโนช คลังนุ่ม
นิยม กรัตนุถะ
สยาม พัดสงค์
คยัค 1 คน (K1) 200 เมตร กรุงเทพมหานคร
วิชาญ ใจเที่ยง
เชียงใหม่
ภูดิศ สังข์สุวรรณ
นครศรีธรรมราช
อนุสรณ์ สมมิตร
คยัค 2 คน (K2) 200 เมตร กรุงเทพมหานคร
ธัญวิช เหิดขุนทด
ฉัตรกมล มณีจักร
วิชาญ ใจเที่ยง
นครศรีธรรมราช
วรรธนะ จิตต์พันธุลาภ
ธีรพงษ์ เพชรจันทร์ทอง
อนุสรณ์ สมมิตร
เชียงใหม่
ภูดิศ สังข์สุวรรณ
พัฒนพงศ์ เพ็งใจงาม
นครินทร์ ขันแคล้ว
แคนู 1 คน (C1) 200 เมตร ระยอง
ภานุพงษ์ จิรณรงค์ชัย
สุราษฎร์ธานี
ยุทธนา โปรานานนท์
ชลบุรี
ธรรมรัตน์ เผ่าพันธุ์ดี
แคนู 2 คน (C2) 200 เมตร ระยอง
ณัฐพงศ์ สมเด็จ
ประเสริฐ พานทอง
ภานุพงษ์ จิรณรงค์ชัย
นครศรีธรรมราช
อัษฎาวุธ สุขใส
วรวิทย์ ห้องแก้ว
ชนาธิป หนูคง
กรุงเทพมหานคร
พิตรพิบูล มหาวัฒนางกูล
ณัฐรัตน์ พรอารีเอกชน
อดิศักดิ์ บวรธีระกิจชัย
เรือยาว 5 ฝีพาย 200 เมตร กรุงเทพมหานคร
ณัฐวร แหวนพรหม
ณัฐวัตร แหวนพรหม
เกษมสิทธิ์ บริบูรณ์วศิน
เฉลิมชัย เจริญสุข
คมสัน ยอดลองเมือง
นเรศม์ เนาว์ประโคน
0
สิงห์บุรี
วสุรัตน์ สอิ้งดวง
กิตติพงษ์ วิเลปะนะ
ศรัณย์ เพ็งถาวร
รังสิมันต์ กรัตนุถะ
อาคม ผึ่งแช่ม
ภักดี วรรณมณี
ชำนาญ มัจฉิม
สุราษฎร์ธานี
สิทธิพล โตประศรี
อภิชาติ สามงามทอง
วัชระ ทองย้อย
สถาพร ใหลวาริน
วุฒิชัย นาคพี่น้อง
พัฒนพงษ์ พูลประเสริฐ
ชยวัฒน์ สามงามทอง
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย 200 เมตร กรุงเทพมหานคร
ณัฐวร แหวนพรหม
ณัฐวัตร แหวนพรหม
เกษมสิทธิ์ บริบูรณ์วศิน
ฐานันดร ลันวงษา
ฐิตินันท์ วงษ์มั่น
ธีรพงศ์ อำนวย
นัสพร เกิดน้อย
จักรกฤษณ์ ครองยุติ
อาณพ แก้วเฟื่อง
เฉลิมชัย เจริญสุข
คมสัน ยอดลองเมือง
นเรศม์ เนาว์ประโคน
สมเกียรติ ยอดจันทร์
0
ชลบุรี
วนัส หอมประเสริฐ
สุธี ฉิมชัย
รุ่งทิวา แก้วประดิษฐ์
บุญธง น้ำดอกไม้
อัษฏาวุท มิฒิหลี
ยศกร ศาลางาม
นพดล สังข์ถ่วง
บุญเลี้ยง เยี่ยมรัมย์
สุวรรณ ขวัญทอง
วันฉัตร ธานี
อภิรักษ์ สระทองเมือง
วิรัตน์ ปั้นอุ่น
ไชยกาล ชูชื่น
วิญญา สีชมชื่น
สุราษฎร์ธานี
วีรยุทธ ใหลวาริน
พจน์ชวิน สิริวงศ์ทอง
พินิจ ธรรมปรีชา
เกรียงไกร พูลประเสริฐ
ชัยณรงค์ อินทช่วย
สานนท์ เพชรเรียง
พิโชติ อรุณส่ง
บุญเลิศ วันดี
ชิตพล วัชรมูสิก
สมศักดิ์ สหกุล
อำนาจ เมฆลัย
อาทร เมฆลัย
นฤดล เต็กสงวน
ชลธี แก้วจันทร์
เรือสลาลอม (คยัค) 1 คน สิงห์บุรี
ชาญฤทธิ์ ฉากเขียน
สมุทรปราการ
กรวิชญ์ สุขแจ้ง
อ่างทอง
บดินทร์ รุ่งเรือง
เรือสลาลอม (แคนู) 1 คน สุราษฎร์ธานี
ยุทธกานต์ ชัยเดช
อ่างทอง
จตุพร ทิมทอง
ระยอง
ธีรพงค์ ราชคำแหง

ประเภทหญิง[แก้]

ประเภท เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
คยัค 1 คน (K1) 1,000 เมตร สุราษฎร์ธานี
วรพร บุญยู่ฮง
สิงห์บุรี
กนกพรรณ สวนสันต์
สมุทรปราการ
ชญานิน ศรีผดุง
คยัค 2 คน (K2) 1,000 เมตร สิงห์บุรี
กนกพรรณ สวนสันต์
พรธีรา จั่นสำอางค์
สุกลรัตน์ หวลสัตย์
เชียงใหม่
ภัทรนันท์ เนียมพรมมลี
กานต์ธิดา หนูรุ่น
พรร์นับพัน พวงไม้มิ่ง
สมุทรปราการ
เหมือนฝัน อันสุข
วรณิกา ชาน้อย
สุวลักษณ์ จ่าเหลา
เรือกรรเชียง 1 คน (W1X) 1,000 เมตร แม่ฮ่องสอน
พุทธรักษา นีกรี
สิงห์บุรี
พัชรียา จาดสกุล
สระบุรี
รจนา รักเหล่า
เรือกรรเชียง 2 คน (W2X) 1,000 เมตร แม่ฮ่องสอน
ทิพย์พาพร พิทักษ์เผ่าไทย
ธิลาดา พิทักษ์เผ่าไทย
พุทธรักษา นีกรี
สระบุรี
เมธินี ระรื่น
รจนา รักเหล่า
0
สุรินทร์
จีรภา คงทน
เปรมฤทัย หงษีทอง
วรวรรณินี สนวิจิตร
เรือยาว 5 ฝีพาย 1,000 เมตร กรุงเทพมหานคร
บุษรินทร์ สุกแก้ว
แพรวพรรณ แก้วศรี
อัญญา ชาติพุก
มินตรา หมั่นนอก
ศิรินยา คลองเจริญ
นิภาพร นพศรี
ปราญชลี มูลเกษม
สมุทรปราการ
นิพัชชา ภู่ทอง
วรารัตน์ ปลอดภัย
ขนิษฐา เณรหนู
ธิติมา พัฒนาภรณ์
ฟ้าใส สุขสัจจี
ประภาพร ภูมิขุนทด
อริศรา พันธุลาภ
อุตรดิตถ์
นริศรา เกตุทอง
อมรรัตน์ เชื้อโฮม
อุรชา ขำคุ้ม
ธัญชนก เรืองปิ่น
ธิติพร ยอดหนู
จรรยาพร มูลสา
อาริสา แก้วพัน
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย 1,000 เมตร กรุงเทพมหานคร
ชุติกาญจน์ ธนวณัฐพงศ์
บุษรินทร์ สุกแก้ว
แพรวพรรณ แก้วศรี
อัญญา ชาติพุก
มินตรา หมั่นนอก
พิมพ์ลภัส โสมทอง
ดุษฎี บรรจงแก้ว
ศิรินยา คลองเจริญ
นิภาพร นพศรี
อรพิมพ์ อันอาษา
อรปรียา อามาตย์
วัชราภรณ์ ขัติยะ
จิตณัฐชา เหรียญทอง
ปราญชลี มูลเกษม
สมุทรปราการ
นิพัชชา ภู่ทอง
วรารัตน์ ปลอดภัย
สุภาพรรณ ชูเกตุ
สุชาดา ชัยมีแรง
ชมพูนุท พุ่มแฟง
กัลยรัตน์ คำทอง
สวิตตา เสียงหวาน
ขนิษฐา เณรหนู
ประภาพร ภูมิขุนทด
รัชฎาภรณ์ ราชมลตรี
สาลินี สนธิ
กมลชนก ศรีผดุง
ชนกกร ศรีผดุง
อริศรา พันธุลาภ
อุตรดิตถ์
นรลักษณ์ เพ็ชร์เพ็ง
อรอุมา เกตุดี
ธันยพร เชื้อปู่คง
อารีรัตน์ เลิศพันธ์
วิภาวัส แสงทอง
ปวันรัตน์ ทิมยิ้ม
นฤมล เสาทอง
ธนันชนก เจี้ยมกลิ่น
เกศกนก ชมเชย
ปฐมาวดี แทนเทือก
จิดาภา เพ็ชรครุธ
ณิชกุล เชื้อน่วม
กนกวรรณ วังวนสินธุ์
0
คยัค 1 คน (K1) 500 เมตร สุราษฎร์ธานี
วรพร บุญยู่ฮง
สิงห์บุรี
กนกพรรณ สวนสันต์
สมุทรปราการ
ชญานิน ศรีผดุง
คยัค 2 คน (K2) 500 เมตร นครศรีธรรมราช
วรรธนะ จิตต์พันธุลาภ
ธีรศักดิ์ เพชรจันทร์ทอง
อนุสรณ์ สมมิตร
เชียงใหม่
ภูดิศ สังข์สุวรรณ
วศิน ยะมะโน
อภิสิทธิ์ ถามอม
กรุงเทพมหานคร
วิทวัส มากกว่าวงศ์
สุรศักดิ์ อันอาษา
วิชาญ ใจเที่ยง
เรือกรรเชียง 1 คน (W1X) 500 เมตร แม่ฮ่องสอน
พุทธรักษา นีกรี
สิงห์บุรี
พัชรียา จาดสกุล
สระบุรี
เมธินี ระรื่น
เรือกรรเชียง 2 คน (W2X) 500 เมตร แม่ฮ่องสอน
ทิพย์พาพร พิทักษ์เผ่าไทย
ธิลาดา พิทักษ์เผ่าไทย
พุทธรักษา นีกรี
สระบุรี
เมธินี ระรื่น
รจนา รักเหล่า
0
นครราชสีมา
สาวิตรี หลักสูงเนิน
กฤติยา หริรักษ์
ปริษา แช่มพุดชา
เรือยาว 5 ฝีพาย 500 เมตร กรุงเทพมหานคร
บุษรินทร์ สุกแก้ว
แพรวพรรณ แก้วศรี
อัญญา ชาติพุก
มินตรา หมั่นนอก
ศิรินยา คลองเจริญ
นิภาพร นพศรี
ปราญชลี มูลเกษม
สมุทรปราการ
นิพัชชา ภู่ทอง
วรารัตน์ ปลอดภัย
ขนิษฐา เณรหนู
ธิติมา พัฒนาภรณ์
ฟ้าใส สุขสัจจี
ประภาพร ภูมิขุนทด
อริศรา พันธุลาภ
อุตรดิตถ์
นริศรา เกตุทอง
อมรรัตน์ เชื้อโฮม
อุรชา ขำคุ้ม
ธัญชนก เรืองปิ่น
ธิติพร ยอดหนู
จรรยาพร มูลสา
อาริสา แก้วพัน
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย 500 เมตร สมุทรปราการ
นิพัชชา ภู่ทอง
วรารัตน์ ปลอดภัย
สุภาพรรณ ชูเกตุ
สุชาดา ชัยมีแรง
ชมพูนุท พุ่มแฟง
กัลยรัตน์ คำทอง
สวิตตา เสียงหวาน
ขนิษฐา เณรหนู
ประภาพร ภูมิขุนทด
รัชฎาภรณ์ ราชมลตรี
สาลินี สนธิ
กมลชนก ศรีผดุง
ชนกกร ศรีผดุง
อริศรา พันธุลาภ
กรุงเทพมหานคร
ชุติกาญจน์ ธนวณัฐพงศ์
บุษรินทร์ สุกแก้ว
แพรวพรรณ แก้วศรี
อัญญา ชาติพุก
มินตรา หมั่นนอก
พิมพ์ลภัส โสมทอง
ดุษฎี บรรจงแก้ว
ศิรินยา คลองเจริญ
นิภาพร นพศรี
อรพิมพ์ อันอาษา
อรปรียา อามาตย์
วัชราภรณ์ ขัติยะ
จิตณัฐชา เหรียญทอง
ปราญชลี มูลเกษม
อุตรดิตถ์
นรลักษณ์ เพ็ชร์เพ็ง
อรอุมา เกตุดี
ธันยพร เชื้อปู่คง
อารีรัตน์ เลิศพันธ์
วิภาวัส แสงทอง
ปวันรัตน์ ทิมยิ้ม
นฤมล เสาทอง
ธนันชนก เจี้ยมกลิ่น
เกศกนก ชมเชย
ปฐมาวดี แทนเทือก
จิดาภา เพ็ชรครุธ
ณิชกุล เชื้อน่วม
กนกวรรณ วังวนสินธุ์
0
คยัค 1 คน (K1) 200 เมตร สิงห์บุรี
กนกพรรณ สวนสันต์
สุราษฎร์ธานี
วรพร บุญยู่ฮง
สมุทรปราการ
ชญานิน ศรีผดุง
คยัค 2 คน (K2) 200 เมตร สิงห์บุรี
กนกพรรณ สวนสันต์
พรธีรา จั่นสำอางค์
สุกลรัตน์ หวลสัตย์
สมุทรปราการ
ชญานิน ศรีผดุง
สุวลักษณ์ จ่าเหลา
ณัฐริกา ต้นกระโทก
กรุงเทพมหานคร
เจนจิรา มากกว่าวงศ์
สุภาพร อันอาษา
ชลนิชา สุนารักษ์
เรือยาว 5 ฝีพาย 200 เมตร กรุงเทพมหานคร
บุษรินทร์ สุกแก้ว
แพรวพรรณ แก้วศรี
อัญญา ชาติพุก
มินตรา หมั่นนอก
ศิรินยา คลองเจริญ
นิภาพร นพศรี
ปราญชลี มูลเกษม
ลำปาง
รุจิษยา ตาปิง
ธัญสุดา รักวงค์
วรรณา ธรรมขันธ์
มยุรา จริยภมรกุร
เจนจิราพร สีตา
สุพัตราพรรณ ปัญญากุศล
0
อุตรดิตถ์
นริศรา เกตุทอง
อมรรัตน์ เชื้อโฮม
อุรชา ขำคุ้ม
ธัญชนก เรืองปิ่น
ธิติพร ยอดหนู
จรรยาพร มูลสา
อาริสา แก้วพัน
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย 200 เมตร กรุงเทพมหานคร
ชุติกาญจน์ ธนวณัฐพงศ์
บุษรินทร์ สุกแก้ว
แพรวพรรณ แก้วศรี
อัญญา ชาติพุก
มินตรา หมั่นนอก
พิมพ์ลภัส โสมทอง
ดุษฎี บรรจงแก้ว
ศิรินยา คลองเจริญ
นิภาพร นพศรี
อรพิมพ์ อันอาษา
อรปรียา อามาตย์
วัชราภรณ์ ขัติยะ
จิตณัฐชา เหรียญทอง
ปราญชลี มูลเกษม
อุตรดิตถ์
นรลักษณ์ เพ็ชร์เพ็ง
อรอุมา เกตุดี
ธันยพร เชื้อปู่คง
อารีรัตน์ เลิศพันธ์
วิภาวัส แสงทอง
ปวันรัตน์ ทิมยิ้ม
นฤมล เสาทอง
ธนันชนก เจี้ยมกลิ่น
เกศกนก ชมเชย
ปฐมาวดี แทนเทือก
จิดาภา เพ็ชรครุธ
ณิชกุล เชื้อน่วม
กนกวรรณ วังวนสินธุ์
0
น่าน
ชัชนันท์ จันทรบูรณ์
กนกอร กองทูล
จิรารัตน์ บุญยเกษตร
สุนิษา ผังดี
ปิยธิดา ภู่ตระกูล
เบญจรัตน์ กอกวังใน
ณัฐิดา จันทร์คำเรือง
ศิริพร อินต๊ะจักร
ธิดารัตน์ กอกปัญญา
ณัฐชยา ดีสุยา
ศิริพร แรงคง
อารยา อานันท์
กัลยทรรศน์ บุญมา
ทัดดาว จันทร์ทะมิน
เรือสลาลอม (คยัค) 1 คน นครนายก
สิริจิตร อ่อนน้อม
สมุทรปราการ
สรัณญา พรชัย
ลำพูน
ศิริวรรณ มีโพธิ์
เรือสลาลอม (แคนู) 1 คน สมุทรปราการ
ณัฐณิชาช์ อมรวิชัยวงศ์
เชียงใหม่
วรดา ชนม์สุข
ลำพูน
ปัทมพร โหยย้อย

อ้างอิง[แก้]