กีฬาคริกเกตในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กีฬาคริกเกต
ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45
Cricket pictogram.svg
สนามสนามฟุตบอล โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
วันที่20–29 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ไม่มีการจัดแข่งขัน →

กีฬาคริกเกตในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 จัดแข่งขันที่สนามฟุตบอล โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 20 ถึง 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีการชิงชัยทั้งหมด 2 เหรียญทอง

สรุปเหรียญรางวัล[แก้]

อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 กรุงเทพมหานคร 1 0 0 1
สงขลา 1 0 0 1
3 เชียงใหม่ 0 1 1 2
4 ขอนแก่น 0 1 0 1
5 จันทบุรี 0 0 1 1
มหาสารคาม 0 0 1 1
ลำพูน 0 0 1 1
รวม 2 2 4 8

ผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัล[แก้]

รายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ทีมชาย กรุงเทพมหานคร
ฮัมมาดคาน เที่ยงธรรม
ฟาวาดคาน เที่ยงธรรม
วรวุฒิ เอมอิ่ม
อมัน กุมาร ดูเบย์
เอกราช พัสนันท์
ณัฐพล ม่วงมี
สยามรัฐ ยืนสุข
เกรียรติศักดิ์ มูลคา
เกียรติวุฒิ สุทธิสาร
อาลังการ์ ไชยวงศ์
ศราวุธ มะลิวัลย์
ประกฤติ จันทรชิต
ศรัณย์ มะลิวัลย์
สรศักดิ์ ชมภูธวัช
วิชนาถ ซิงห์
ขอนแก่น
หยก สีเกิน
ภูชิต ชัยนิคม
รัฐภัทธ์ วงษ์ฉิมพลี
พายุพัฒน์ สูงนารถ
จิระพงศ์ เลี้ยงวิเชียร
นิคม พุทธโฆษ์
เปรมศักดิ์ สุทธิสำราญ
สุเมธ คำชมภู
สิทธิพงษ์ หงษี
สุทธิพงษ์ ภักดีอำนาจ
คำรณ เสนามนตรี
สว่างพงษ์ เครื่องกลาง
อำพล มีดี
เอกราช นาคำโฮม
พิชิตพงษ์ กิตชัย
เชียงใหม่
กิตติคุณ ทะชีนาม
ธิชากร ชลาศรี
ศิริชัย จะคือ
พงศกร ศิริชัยยศสกุล
สุเทพ ประเสริฐภัทรเวช
พณศักดิ์ แดนมะลิดอย
วิชาญ สุรานนท์นาคกุล
ศักดิ์ชัย พระแกะ
ภานุเดช ฉลองไพรวัลย์
ก้องกิดากร เรืองโรจนชัย
ชัยเพชร โกราเมศ
นิจอ หนอไพรสน
กฤตนู แซ่กือ
ศราวุธ แสงจันทร์
อะตาผะ งัวจิโป๊ะ
ลำพูน
อดิศร พระสิทธิเกตุกัน
ภคิน มั่นศรี
ณัฐธวัช ชมปูภู
ชาญชัย เป็งคำตา
อภินันท์ หล้าพรหม
ปิยะพงษ์ ชาติเวียง
พิชญะ กองพงค์
ศุภกร หมอป่า
ตะวันฉาย ยะสินธ์
ธนกฤต โสภณจิตร
สิรวิชญ์ ตากันธะ
สนั่นคง ยอดเชษฐา
สุรินทร์ คงอารีวรรณ
ธนพล โกวิทเรืองชัย
บุญช่วย สมบัติรักษา
ทีมหญิง สงขลา
วงค์ผกา เลี้ยงประเสริฐ
รัตนาภรณ์ ผดุงเลิศ
ศรนรินทร์ ทิพย์โภชน์
นาตยา บูชาธรรม
อาริษา เลนนาแซง
รัตนา สังโสมา
ชนิดา สุทธิเรือง
สุไรนี หมานหละ
ชลลดา แหละสัน
อัสมาอ์ สีเต็ม
วนิดา หลีหะ
อภัสรา เจ๊ะแล๊ะ
วัลญา หลียะลา
สิริวิมล เถ่นว่อง
ธนธรณ์ ทองขจร
เชียงใหม่
ศศินา มงคลพนาสถิต
เจริญพร ทองคูณคณาลาภ
สายน้ำมิ้น แสนยะ
ทิภัชชา พุทธวงค์
สิรินทรา แสงสกาวรัตน์
ศุลีพร เลามี่
มนัสวี จะทอ
มณีวรรณ จะลา
พัณณิตา มายะ
วราลี แสนโซ้ง
สุนิดา จาตุรงค์รัตนา
วารินทร์ ผาติพรสุขสันต์
นันทิพร สมคิดวิไล
นฤมล ใจไว
จิราพร ลุงทน
จันทบุรี
วรรณการณ์ แสนรัมย์
นวลจุฑา เลี่ยวโชเวช
นลินี ลครพล
สุธิดา ธรรมพิลา
รภัส มีครองธรรม
ชลธิชา เครือศรี
กนกวรรณ พิศิษฐวานิช
ชวิศา เสริมพงษ์ศิริ
สุนิสา เหงขุนทด
พิมพ์พิชชา เชิดฉาย
พรชนิตว์ ส่งเสริม
อารียา เย็นเยือก
นวรัตน์ พุทธโคตร
รวีนิภา บัวระบาด
นันท์นภัส คนเจริญไกร
มหาสารคาม
ฐิติชญา ภักษาหาร
ศิริลักษณ์ วิทักษบุตร
มัลลิกา สีคาม
ศิริลักษณ์ ฝากไธสงค์
เนตรนภา ทองพลขวา
ฐิตาพร ปัญญากอง
วันวิสา สิงห์วิเศษ
มณีรัตน์ สุริยะมูล
ศิริรัตน์ ปะนะสุนา
วันวิสา กาฬปักษ์
ชไมพร ไชยสิทธิ์สร้อย
กัลยากร บุญทันเสน
ชลิดา โพธินาม
พัทชนันท์ เวียงนนท์
กัลยาณี สีดาชมพู

การคัดเลือก[แก้]

การแข่งขัน วันที่ เจ้าภาพ จังหวัด
ชาย หญิง
เจ้าภาพ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 N/A สงขลา สงขลา
ทีมชนะเลิศกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 11–21 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นครสวรรค์ N/A N/A
รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 5–15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 สระแก้ว กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
จันทบุรี จันทบุรี
รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 2 16–25 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ลพบุรี
รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 7–16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 มหาสารคาม ขอนแก่น ขอนแก่น
มหาสารคาม มหาสารคาม
รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 4 3–13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 พังงา ปัตตานี ปัตตานี
รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 5 9–19 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สุโขทัย เชียงใหม่ เชียงใหม่
ลำพูน เพชรบูรณ์
รวม 9 9

ประเภททีมชาย[แก้]

รอบแรก[แก้]

สายเอ[แก้]

ทีม เล่น ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน ชม จบ มค
เชียงใหม่ 2 2 0 0 4 106–67 95–93
จันทบุรี 2 1 0 1 2 67–106 111–89
มหาสารคาม 2 0 0 2 0 93–95 89–111

สายบี[แก้]

ทีม เล่น ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน ลพ ขก ปน
ลำพูน 2 2 0 0 4 118–68 34–30
ขอนแก่น 2 1 0 1 2 68–118 190–70
ปัตตานี 2 0 0 2 0 30–34 70–190

สายซี[แก้]

ทีม เล่น ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กท สข ลบ
กรุงเทพมหานคร 2 2 0 0 0 148–59 215–63
สงขลา 2 1 0 1 0 59–148 207–74
ลพบุรี 2 0 0 2 0 63–215 74–207

รอบสอง[แก้]

รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
                   
26 มิถุนายน        
  กรุงเทพมหานคร  199
27 มิถุนายน
  จันทบุรี  72  
  กรุงเทพมหานคร  177
25 มิถุนายน
      ลำพูน  85  
  ลำพูน  49
29 มิถุนายน
  ปัตตานี  48  
  กรุงเทพมหานคร  117
27 มิถุนายน    
    ขอนแก่น  97
  ขอนแก่น  157
28 มิถุนายน
  สงขลา  128  
  ขอนแก่น  128
25 มิถุนายน
      เชียงใหม่  116  
  เชียงใหม่  110
  มหาสารคาม  11  
 


ประเภททีมหญิง[แก้]

รอบแรก[แก้]

สายเอ็กซ์[แก้]

ทีม เล่น ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน ชม ขก พช
เชียงใหม่ 2 2 0 0 4 57–56 22–21
ขอนแก่น 2 0 0 2 0 56–57 131–68
เพชรบูรณ์ 2 1 0 1 2 21–22 68–131

สายวาย[แก้]

ทีม เล่น ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน สข ปน กท
สงขลา 2 2 0 0 4 199–55 198–42
ปัตตานี 2 0 0 2 0 55–199 103–100
กรุงเทพมหานคร 2 1 0 1 2 42–198 100–103

สายแซด[แก้]

ทีม เล่น ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน จบ มค ลบ
จันทบุรี 2 2 0 0 4 86–85 110–106
มหาสารคาม 2 1 0 1 2 85–86 73–69
ลพบุรี 2 0 0 2 0 106–110 69–73

รอบสอง[แก้]

รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
                   
25 มิถุนายน        
  สงขลา  31
27 มิถุนายน
  ลพบุรี  30  
  สงขลา  177
26 มิถุนายน
      มหาสารคาม  23  
  ปัตตานี  62
29 มิถุนายน
  มหาสารคาม  80  
  สงขลา  142
25 มิถุนายน    
    เชียงใหม่  60
  เชียงใหม่  161
28 มิถุนายน
  กรุงเทพมหานคร  16  
  เชียงใหม่  77
26 มิถุนายน
      จันทบุรี  76  
  จันทบุรี  113
  ขอนแก่น  82  
 


อันดับการแข่งขัน[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]