กีฬากาบัดดีในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กีฬากาบัดดี
ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45
Kabaddi pictogram.svg
สนามสนามบาสเกตบอล โรงเรียนวรนารีเฉลิม
วันที่21–27 มิถุนายน พ.ศ. 2560

กีฬากาบัดดีในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 จัดแข่งขันที่สนามบาสเกตบอล โรงเรียนวรนารีเฉลิม อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 21 ถึง 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีการชิงชัยทั้งหมด 2 เหรียญทอง

สรุปเหรียญรางวัล[แก้]

อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 นครศรีธรรมราช 2 0 0 2
2 กระบี่ 0 1 1 2
3 เพชรบูรณ์ 0 1 0 1
4 เชียงใหม่ 0 0 1 1
ศรีสะเกษ 0 0 1 1
อุบลราชธานี 0 0 1 1
รวม 2 2 4 8

ผู้ที่ได้รับเหรียญ[แก้]

รายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ทีมชาย นครศรีธรรมราช
ชาญวิทย์ วิเชียร
ศราวุฒิ ห่อเพชร
เฉลิมพร นันทกิจโกศล
เอกรัตน์ วุฒิพงศ์
นัฐวัตร หลีบุตร
สันติ บุญเชิด
สุวิจักขณ์ เพชรฤทธิ์
ธวัชชัย สร้อยทอง
พัชร สมจิตต์
พีรเดช จันทะแจ่ม
คุณากร จันทร์เจริญ
คมสัน ทองคำ
กระบี่
เจนวิทย์ ดิษขนาน
ธนดล ข้องจิตร์
กิตติกร อักษร
อภิชาติ ทองสกุล
พีรพัฒน์ โบบทอง
ธีระยุทธ ควนใต้
วริทธิ์ ส่งศรี
โชคผดุง ใจเย็น
เชียรใหญ่ ล่องวารี
ภูษิต ดวงสุด
ณัฐพล ทองสลับ
สุพจน์ มณีมัย
เชียงใหม่
เสริมศักดิ์ บุญเต่าน้อย
ณัฐพล ดวงจันทร์คำ
วีระกร สุวรรณทัด
นันทกานต์ แย้มเจริญ
อนุกร จอมมูล
ธีระศักดิ์ คุณสาร
จิรายุ ณ วันจันทร์
อภิวัฒน์ กันทะวงศ์
บัณฑิต มงคลคลี
ทักษิณ บุญยี่
นพพล ช้างหล่อ
ศุภชัย จูต้อง
อุบลราชธานี
ยุทธพงษ์ บุญเอื้อ
ภูวนัย วรรณแสน
อนุวัฒน์ หนูแก้ว
ทวีศักดิ์ เวชคง
กจร อยู่ไพร
เอกชัย ผาสุข
อรรถพล วิไลรัตน์
จิระศักดิ์ สิมัด
ชัยวัฒน์ เจริญพงศ์
เฟืองเดช บัวสด
ยงยุทธ ป่งสุด
อนุชิต วงศ์เย็น
ทีมหญิง นครศรีธรรมราช
กมลทิพย์ สุวรรณชนะ
น้ำฝน ค้างคีรี
นันทรัตน์ นันทกิจโกศล
จุฬาลักษณ์ อินสอิ้ง
วาสนา ราชมณี
เสาวภา เชื้อขาว
พรพรรณ เกื้อกูล
เบญจรัตน์ ขวัญใจ
ศศิธร สงศิริ
หฤทัยกาญจน์ โปร่งใจ
วิลากุล สุวรรณชาตรี
ยุวลักษณ์ มงคล
เพชรบูรณ์
พัชรี สินจ้าง
ชรินดา ยินดี
ประภาพันธ์ วิญญาคราม
ธาวินี ทองขาว
จันทร์ฉาย กลิ่นนาค
มยุริญ วงศ์ชนิตว์กุล
เปรมฤดี แสงว่าง
วรางคณา แซ่หลอ
นริศรา สงวนสิน
อินทิรา สินเช้า
ชุติมน บุตรอามาตย์
โสภิณ เปรมโสภณ
กระบี่
ธนัชพร ศรีจันทร์
จินตนา รักพร
รชดา สิงห์ครบุรี
มาริตา จันทร์แก้ว
ธัญวรัตน์ จงมี
กัญจนา พูลสวัสดิ์
ชลธิชา บุญวาสนา
เมธาวี แก้วปิด
สตรีรัตน์ เจียมกำเหนิด
จันจิรา ประดับศิลป์
ชลดา ชัยประพันธ์
หทัยภัทร เรืองขจร
ศรีสะเกษ
พรทิพา เพชรล้วน
สุภารัตน์ ทรารมย์
ปานธิดา คำธาตุ
หทัยรัตน์ คมมน
ธนพร บุญประเสริฐ
สิราวรรณ ไชยสุวรรณ
กรรณิการ์ มะโนรัตน์


การคัดเลือก[แก้]

การแข่งขัน วันที่ เจ้าภาพ จำนวน จังหวัด
ชาย หญิง
เจ้าภาพ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 N/A 0 N/A N/A
ทีมชนะเลิศกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 11–21 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นครสวรรค์ 2 นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 5–15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 สระแก้ว 4 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
ปราจีนบุรี นนทบุรี
รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 2 16–25 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พระนครศรีอยุธยา 3 กาญจนบุรี กาญจนบุรี
อ่างทอง N/A
รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 7–16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 มหาสารคาม 4 ศรีสะเกษ ขอนแก่น
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ
รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 4 20–30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 พังงา 6 กระบี่ กระบี่
พังงา พังงา
พัทลุง พัทลุง
รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 5 9–19 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สุโขทัย 5 เชียงใหม่ เชียงใหม่
ตาก เชียงราย
N/A เพชรบูรณ์
รวม 24 12 12

ประเภททีมชาย[แก้]

รอบแรก[แก้]

กลุ่มเอ[แก้]

ทีม Pld W D L Pts
นครศรีธรรมราช 2 2 0 0 4
พัทลุง 2 1 0 1 2
กรุงเทพมหานคร 2 0 0 2 0
21 มิถุนายน
13:00
นครศรีธรรมราช 63–26 กรุงเทพมหานคร
Report
คู่ที่ 1

22 มิถุนายน
13:00
กรุงเทพมหานคร 15–20 พัทลุง
Report
คู่ที่ 5

23 มิถุนายน
13:00
นครศรีธรรมราช 69–30 พัทลุง
Report
คู่ที่ 9

กลุ่มบี[แก้]

ทีม Pld W D L Pts
อุบลราชธานี 2 2 0 0 4
ศรีสะเกษ 2 1 0 1 2
กาญจนบุรี 2 0 0 2 0
21 มิถุนายน
14:00
กาญจนบุรี 24–47 อุบลราชธานี
Report
คู่ที่ 2

22 มิถุนายน
14:00
อุบลราชธานี 52–43 ศรีสะเกษ
Report
คู่ที่ 6

23 มิถุนายน
14:00
กาญจนบุรี 38–60 ศรีสะเกษ
Report
คู่ที่ 10

กลุ่มซี[แก้]

ทีม Pld W D L Pts
กระบี่ 2 2 0 0 4
พังงา 2 1 0 1 2
อ่างทอง 2 0 0 2 0
21 มิถุนายน
15:00
กระบี่ 51–33 พังงา
Report
คู่ที่ 3

22 มิถุนายน
15:00
พังงา 64–48 อ่างทอง
Report
คู่ที่ 7

23 มิถุนายน
15:00
กระบี่ 71–33 อ่างทอง
Report
คู่ที่ 11

กลุ่มดี[แก้]

ทีม Pld W D L Pts
เชียงใหม่ 2 2 0 0 4
ปราจีนบุรี 2 1 0 1 2
ตาก 2 0 0 2 0
21 มิถุนายน
16:00
เชียงใหม่ 64–18 ตาก
Report
คู่ที่ 4

22 มิถุนายน
16:00
ตาก 33–89 ปราจีนบุรี
Report
คู่ที่ 8

23 มิถุนายน
16:00
เชียงใหม่ 64–36 ปราจีนบุรี
Report
คู่ที่ 12

รอบสอง[แก้]

สายการแข่งขัน[แก้]

 
รอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศ
 
          
 
24 มิถุนายน
 
 
กระบี่49
 
26 มิถุนายน
 
พัทลุง39
 
กระบี่47
 
25 มิถุนายน
 
อุบลราชธานี34
 
อุบลราชธานี57
 
27 มิถุนายน
 
ปราจีนบุรี33
 
กระบี่29
 
24 มิถุนายน
 
นครศรีธรรมราช48
 
นครศรีธรรมราช69
 
26 มิถุนายน
 
พังงา31
 
นครศรีธรรมราช54
 
25 มิถุนายน
 
เชียงใหม่23
 
เชียงใหม่46
 
 
ศรีสะเกษ33
 

รอบก่อนรองชนะเลิศ[แก้]

24 มิถุนายน
14:00
นครศรีธรรมราช 57–33 พังงา
Report
คู่ที่ 13

24 มิถุนายน
16:00
กระบี่ 49–39 พัทลุง
Report
คู่ที่ 14

25 มิถุนายน
14:00
อุบลราชธานี 57–33 ปราจีนบุรี
Report
คู่ที่ 15

25 มิถุนายน
16:00
เชียงใหม่ 64–33 ศรีสะเกษ
Report
คู่ที่ 16

รอบรองชนะเลิศ[แก้]

26 มิถุนายน
14:00
นครศรีธรรมราช 54–23 เชียงใหม่
Report
คู่ที่ 17

26 มิถุนายน
16:00
กระบี่ 47–34 อุบลราชธานี
Report
คู่ที่ 18

รอบชิงชนะเลิศ[แก้]

27 มิถุนายน
11:00
กระบี่ 29–48 นครศรีธรรมราช
Report
คู่ที่ 19

ประเภททีมหญิง[แก้]

รอบแรก[แก้]

กลุ่มเอ[แก้]

ทีม Pld W D L Pts
นครศรีธรรมราช 2 2 0 0 4
นนทบุรี 2 1 0 1 2
กรุงเทพมหานคร 2 0 0 2 0
21 มิถุนายน
13:00
นครศรีธรรมราช 58–26 กรุงเทพมหานคร
Report
คู่ที่ 1

22 มิถุนายน
13:00
กรุงเทพมหานคร 32–61 นนทบุรี
Report
คู่ที่ 5

23 มิถุนายน
13:00
นครศรีธรรมราช 87–36 นนทบุรี
Report
คู่ที่ 9

กลุ่มบี[แก้]

ทีม Pld W D L Pts
เพชรบูรณ์ 2 2 0 0 4
ศรีสะเกษ 2 1 0 1 2
พังงา 2 0 0 2 0
21 มิถุนายน
14:00
เพชรบูรณ์ 45–44 ศรีสะเกษ
Report
คู่ที่ 2

22 มิถุนายน
14:00
ศรีสะเกษ 60–37 พังงา
Report
คู่ที่ 6

23 มิถุนายน
14:00
เพชรบูรณ์ 53–30 พังงา
Report
คู่ที่ 10

กลุ่มซี[แก้]

ทีม Pld W D L Pts
กระบี่ 2 2 0 0 4
เชียงใหม่ 2 1 0 1 2
พัทลุง 2 0 0 2 0
21 มิถุนายน
15:00
เชียงใหม่ 17–50 กระบี่
Report
คู่ที่ 3

22 มิถุนายน
15:00
กระบี่ 63–19 พัทลุง
Report
คู่ที่ 7

23 มิถุนายน
15:00
เชียงใหม่ 44–32 พัทลุง
Report
คู่ที่ 11

กลุ่มดี[แก้]

ทีม Pld W D L Pts
เชียงราย 2 2 0 0 4
กาญจนบุรี 2 1 0 1 2
ขอนแก่น 2 0 0 2 0
21 มิถุนายน
16:00
กาญจนบุรี 49–23 ขอนแก่น
Report
คู่ที่ 4

22 มิถุนายน
16:00
ขอนแก่น 21–34 เชียงราย
Report
คู่ที่ 8

23 มิถุนายน
16:00
กาญจนบุรี 37–41 เชียงราย
Report
คู่ที่ 12

รอบสอง[แก้]

สายการแข่งขัน[แก้]

 
รอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศ
 
          
 
24 มิถุนายน
 
 
นครศรีธรรมราช69
 
26 มิถุนายน
 
เชียงใหม่15
 
นครศรีธรรมราช61
 
25 มิถุนายน
 
ศรีสะเกษ30
 
เชียงราย33
 
27 มิถุนายน
 
ศรีสะเกษ52
 
นครศรีธรรมราช50
 
24 มิถุนายน
 
เพชรบูรณ์34
 
กระบี่33
 
26 มิถุนายน
 
นนทบุรี27
 
กระบี่21
 
25 มิถุนายน
 
เพชรบูรณ์23
 
เพชรบูรณ์45
 
 
กาญจนบุรี17
 

รอบก่อนรองชนะเลิศ[แก้]

24 มิถุนายน
13:00
นครศรีธรรมราช 69–15 เชียงใหม่
Report
คู่ที่ 13

24 มิถุนายน
15:00
กระบี่ 33–27 นนทบุรี
Report
คู่ที่ 14

25 มิถุนายน
13:00
เพชรบูรณ์ 45–17 กาญจนบุรี
Report
คู่ที่ 15

25 มิถุนายน
15:00
เชียงราย 33–52 ศรีสะเกษ
Report
คู่ที่ 16

รอบรองชนะเลิศ[แก้]

26 มิถุนายน
13:00
นครศรีธรรมราช 61–30 ศรีสะเกษ
Report
คู่ที่ 17

26 มิถุนายน
15:00
กระบี่ 21–23 เพชรบูรณ์
Report
คู่ที่ 18

รอบชิงชนะเลิศ[แก้]

27 มิถุนายน
10:00
นครศรีธรรมราช 50–34 เพชรบูรณ์
Report
คู่ที่ 19

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]