กีฬาวู้ดบอลในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กีฬาวู้ดบอล
ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45
Roque pictogram.svg
สนามสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
วันที่24–28 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กีฬาวู้ดบอลในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 จัดแข่งขันที่สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 20 ถึง 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีการชิงชัยทั้งหมด 4 เหรียญทอง

สรุปเหรียญรางวัล[แก้]

อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 ชุมพร 2 1 2 5
2 มหาสารคาม 1 1 1 3
3 พังงา 1 0 0 1
4 ชลบุรี 0 1 1 2
5 กรุงเทพมหานคร 0 0 0 1
รวม 4 4 4 12

ผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัล[แก้]

ประเภท เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
บุคคลชาย ณัฐชนน กองพลพรหม
Flag of Maha Sarakham Province.png มหาสารคาม
ธวัชชัย สิริศิลานันท์
Bangkok Metro Authority Flag.png กรุงเทพมหานคร
ปฎิภาณ น่วมอนงค์
Flag of Chumphon Province.png ชุมพร
ทีมชาย พังงา
ศราวุฒิ อินทรศิริ
สิรภพ วรรณพิณ
วัฒนา พรหมแก้ว
พีระ ชัยสงคราม
ธวัชชัย วิญญัตติกุล
มหาสารคาม
สุริยา บุญรอด
ณัฐชนน กองพลพรหม
วีระศักดิ์ ชาติท่าค้อ
ธวัชชัย แสนไชยสันต์
กฤตกานต์ นามจำปา
นเรศ แก้ววิเชียร
ชุมพร
ปฎิภาณ น่วมอนงค์
อุดมพร ทิมทอง
เทวารัตน์ ภมรนาค
ประวีณ วีรเสนีย์
มาโนช รักษาภูมิ
ไพศาล จินดาพรหม
บุคคลหญิง รพีภรณ์ รักที่พึ่ง
Flag of Chumphon Province.png ชุมพร
ณัฐฌา แก้วเดชะ
Flag of Chumphon Province.png ชุมพร
อมรทิพย์ ค้างคีรี
Flag of Chonburi Province.png ชลบุรี
ทีมหญิง ชุมพร
ศศิธรณ์ จงตั้งกลาง
วรรณิตา สวัสดิ์เอื้อ
พรพิมล ภิญโญคม
รพีภรณ์ รักที่พึ่ง
สุภาภรณ์ สดชื่น
ณัฐฌา แก้วเดชะ
ชลบุรี
สารินี จำประยูร
เจนจิรา ราชสีเมือง
จิราพร ชินภักดี
เยาวลักษณ์ คาวระสมบัติ
อมรทิพย์ ค้างคีรี
อัยชลี ค้างคีรี
มหาสารคาม
สุธิต ช่างยันต์
กุลณัฐ วรบุตร
เจนจิฬา เพียงพาน
ศิรินยา หนูสี
ดรุณี แพงสาร
วิภาดา แก้ววิเชียร

ผลการแข่งขัน[แก้]

บุคคลชาย[แก้]

อันดับ นักกีฬา วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 รอบชิงชนะเลิศ รวม
1 แม่แบบ:จวมค ณัฐชนน กองพลพรหม (มหาสารคาม) 48 49 49 51 298
2 แม่แบบ:จวชพ ปฎิภาณ น่วมอนงค์ (ชุมพร) 57 50 56 47 308
3 แม่แบบ:จวกท ธวัชชัย สิริศิลานันท์ (กรุงเทพมหานคร) 55 51 49 57 308
4 แม่แบบ:จวพง พีระ ชัยสงคราม (พังงา) 50 49 49 51 310
5 แม่แบบ:จวสข ส่งเสริม อยู่ขันสวัสดิ์ (สงขลา) 50 50 56 45 311
6 แม่แบบ:จวศก สุรชัย พรมสะอาด (ศรีสะเกษ) 58 52 47 49 317
7 แม่แบบ:จวพง ศราวุฒิ อินทรศิริ (พังงา) 50 48 56 61 320
8 แม่แบบ:จวชพ อุดมพร ทิมทอง (ชุมพร) 49 55 56 49 321
9 แม่แบบ:จวพง วัฒนา พรหมแก้ว (พังงา) 56 49 47 55 323
10 แม่แบบ:จวอย เพชรสกุล บุญเดช (พระนครศรีอยุธยา) 51 52 54 54 325
11 แม่แบบ:จวสข ปิยะวุฒิ รัตนพันธ์ (สงขลา) 63 49 49 50 328
12 แม่แบบ:จวกพ ปราโมท กัลพฤกษ์ (กำแพงเพชร) 51 57 47 57 332

ทีมชาย[แก้]

อันดับ นักกีฬา วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 รอบชิงชนะเลิศ รวม
1 พังงา 214 198 202 231 845
2 มหาสารคาม 212 215 211 210 848
3 ชุมพร 214 217 213 208 852
4 กำแพงเพชร 213 224 213 224 874
5 กรุงเทพมหานคร 228 216 214 226 884
6 ชลบุรี 229 237 211 221 898
7 สงขลา 236 215 224 225 900
8 พระนครศรีอยุธยา 225 232 226 230 913
9 สงขลา 237 235 215 235 922
10 นครสวรรค์ 228 240 238 232 938
11 ศรีสะเกษ 2223 218 211 210 2862

บุคคลหญิง[แก้]

อันดับ นักกีฬา วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 รอบชิงชนะเลิศ รวม
1 แม่แบบ:จวชพ รพีภรณ์ รักที่พึ่ง (ชุมพร) 49 53 57 49 314
2 แม่แบบ:จวชพ ณัฐฌา แก้วเดชะ (ชุมพร) 49 52 50 60 318
3 แม่แบบ:จวชบ อมรทิพย์ ค้างคีรี (ชลบุรี) 53 51 60 57 326
4 แม่แบบ:จวศก อารีญา ศรีมงคล (ศรีสะเกษ) 53 59 55 49 330
5 แม่แบบ:จวชพ วรรณิตา สวัสดิ์เอื้อ (ชุมพร) 60 56 58 50 331
6 แม่แบบ:จวมค เจนจิฬา เพียงพาน (มหาสารคาม) 56 54 59 53 333
7 แม่แบบ:จวพล จำลอง แบนนัด (พิษณุโลก) 55 55 56 54 335
8 แม่แบบ:จวกจ ทิพาพร กองมานัง (กาญจนบุรี) 62 51 61 55 336
9 แม่แบบ:จวมค สุธิต ช่างยันต์ (มหาสารคาม) 56 55 59 46 337
10 แม่แบบ:จวสข ปิยธิดา ขาวดี (สงขลา) 58 57 53 55 341
11 แม่แบบ:จวชบ จิราพร ชินภักดี (ชลบุรี) 54 52 58 65 344
12 แม่แบบ:จวกท เดือน เลาะเดร์ (กรุงเทพมหานคร) 55 57 57 57 353

ทีมหญิง[แก้]

อันดับ นักกีฬา วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 รอบชิงชนะเลิศ รวม
1 ชุมพร 216 214 223 210 863
2 ชลบุรี 222 217 228 222 889
3 มหาสารคาม 221 219 238 218 896
4 ศรีสะเกษ 234 235 225 228 922
5 พิษณุโลก 232 226 243 230 931
6 กรุงเทพมหานคร 231 243 231 234 939
7 สงขลา 233 235 237 243 948
8 พัทลุง 248 240 237 251 976
9 จันทบุรี 244 245 237 251 977
10 กาญจนบุรี 254 239 255 244 992
11 สงขลา 260 247 256 244 1007
12 นครสวรรค์ 247 259 245 258 1009

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]