กีฬาคาราเต้โดในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กีฬาคาราเต้โด้
ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45
Karate pictogram.svg
สนามเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
วันที่25–29 มิถุนายน พ.ศ. 2560

กีฬาคาราเต้โดในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 จัดแข่งขันที่เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 25 ถึง 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีการชิงชัยทั้งหมด 18 เหรียญทอง

สรุปเหรียญรางวัล[แก้]

สัญลักษณ์

   *   เจ้าภาพ (สงขลา)

อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 กระบี่ 3 2 3 8
2 นครศรีธรรมราช 2 1 5 8
3 กาญจนบุรี 2 1 4 7
4 สุพรรณบุรี 2 1 0 3
5 กรุงเทพมหานคร 2 0 7 9
6 ระยอง 1 2 2 5
สุโขทัย 1 2 2 5
8 ภูเก็ต 1 1 1 3
9 อุดรธานี 1 1 0 2
10 ร้อยเอ็ด 1 0 2 3
11 สงขลา 1 0 0 1
สระบุรี 1 0 0 1
13 ขอนแก่น 0 2 1 3
14 เชียงใหม่ 0 2 0 2
15 ยโสธร 0 1 2 3
16 นนทบุรี 0 1 0 1
ปัตตานี 0 1 0 1
18 นครสวรรค์ 0 0 5 5
19 ปทุมธานี 0 0 2 2
รวม 19 จังหวัด 18 18 36 72

สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

ประเภทชาย[แก้]

รายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. นครศรีธรรมราช
กรกช วิจิตรนาวี
ปัตตานี
พิชญุตม์ กัลยาศิริ
ร้อยเอ็ด
พงษ์ประพัฒน์ ศรีคำแซง
สุโขทัย
ยงยุทธ สำราญพันธ์
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. สุพรรณบุรี
ปิยังกูร สว่างศรี
นครศรีธรรมราช
พิฆเนศ สุขหยิก
กระบี่
วรกานต์ โสดา
ร้อยเอ็ด
สามารถ บุตรพรม
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. สุโขทัย
มัชฌิมา เรืองศรี
ขอนแก่น
ณิชากร คำสุพรม
กรุงเทพมหานคร
เมธานนท์ วัฒนภิรมย์
ปทุมธานี
พันธวิศ จันทร์ชูผล
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. กรุงเทพมหานคร
ศุภ งามพึงพิศ
กระบี่
กฤษฎา พรหมมา
ภูเก็ต
สุกฤษฏิ์ สมคิด
นครศรีธรรมราช
ธีรภัทธ์ ขนาบแก้ว
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. กระบี่
ทรงวุฒิ หมุนแทน
กรุงเทพมหานคร
ปิยวัฒน์ ไชยะบุตร
ยโสธร
ธีรวัต ผ่องใส
นครศรีธรรมราช
ธนพงษ์ แท่นแสง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. ร้อยเอ็ด
ธีรวัฒน์ ลีลาบุตร
ระยอง
ณรงค์ ขาวล้วน
กระบี่
กฤษฎา วงศ์แขวด
นครสวรรค์
กาสัย แก้วสม
รุ่นน้ำหนักเกิน 84 กก. ขึ้นไป กาญจนบุรี
ศุภวุฒิ วอนเพียร
สุพรรณบุรี
โรจนัสถ์ บุญธรรม
นครสวรรค์
ไกรวิทย์ แก้วตะขบ
ยโสธร
ฐากร เสือสกุล
ท่าต่อสู้ ทีมชาย (5+2) นครศรีธรรมราช
ธีรภัทธ์ ขนาบแก้ว
พิฆเนศ สุขหยิก
นคฤทธิ์ หมื่นละม้าย
ธนพงษ์ แท่นแสง
กรกช วิจิตรนาวี
วุฒิพงษ์ ช่วยบุญ
ธรรมนิตย์ นวลศรี
กาญจนบุรี
ทรงวุฒิ หมุนแทน
กฤษฎา พรหมมา
กฤษฎา วงศ์แขวด
วรกานต์ โสดา
สหัสวรรษ พรหมศร
พิรุณพร ชุมภูทอง
ศรายุทธ ดาโสม
กรุงเทพมหานคร
เมธานนท์ วัฒนภิรมย์
ณัฐดนัย ส่งสกุลชัย
ศุภ งามพึงพิศ
ปกรณ์ อรรคฮาต
นิพัทธ์ ร่าเริง
ธีรวัต ผ่องใส
กระบี่
สรสิช คะดุ๊
อลงกรณ์ หินแก้ว
วัชระพงษ์ หินแก้ว
สรวีย์ สงวนศักดิ์
อำนาจ พิศมัย
กฤตภาส สงวนศักดิ์
ศุภวุฒิ วอนเพียร
ท่ารำ บุคคลชาย สระบุรี
พงศธร พันธ์ติ๊บ
กาญจนบุรี
ชาตินิธิ ชัยโชตกิจ
ระยอง
ธนพล ร่มรื่น
กรุงเทพมหานคร
เมธานนท์ วัฒนภิรมย์
ท่ารำ ทีมชาย กาญจนบุรี
สรสิช คะดุ๊
วัชระพงษ์ หินแก้ว
ชาตินิธิ ชัยโชตกิจ
ภูเก็ต
ปรีชา ใจมา
ปริญญา ดอนอุบล
สุกฤษฏิ์ สมคิด
กรุงเทพมหานคร
ธีรภัทธ์ ขนาบแก้ว
พิฆเนศ สุขหยิก
กรกช วิจิตรนาวี
นครศรีธรรมราช
เมธานนท์ วัฒนภิรมย์
ณัฐดนัย ส่งสกุลชัย
ธัชพนธ์ ศรีอากาศไกรแสง

ประเภทหญิง[แก้]

รายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. ระยอง
พัชรภรณ์ อุกประโคน
สุโขทัย
ธัญญมาศ กระต่ายน้อย
นครสวรรค์
กรรนิภา อารีกุล
กาญจนบุรี
ปรางอทิตา บางเชย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. อุดรธานี
ทิพวัลย์ คำศรี
เชียงใหม่
ปรายฟ้า สิทธิวงศ์
ยโสธร
ธิดารัตน์ ไชยงาม
นครศรีธรรมราช
ชัญญานุช ชีพเป็นสุข
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. กรุงเทพมหานคร
ณีรนุช แตงเลี้ยง
อุดรธานี
อาร์ม สุขเขียว
กระบี่
ญาณิศา บุตรกลัด
ระยอง
วรินทร โชติช่วง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. กระบี่
บุษกรานต์ จุลโลบล
ขอนแก่น
กนกวรรณ ขวัญวงศ์
สุโขทัย
เกวลิน ทองกลิ่น
นครสวรรค์
ศรัณยา ศรีไทยเจริญ
รุ่นน้ำหนักเกิน 68 กก. ขึ้นไป สุพรรณบุรี
เสาวรส แซมสีม่วง
สุโขทัย
ธนนันท์ พระโยม
กรุงเทพมหานคร
ภัทรวดี เทพวรรณ
ขอนแก่น
ศรัญพร บุราณ
ท่าต่อสู้ ทีมหญิง (3+1) กระบี่
ผกากรอง เหมทานนท์
สุรีย์วัลย์ ชูรักษ์
บุษกรานต์ จุลโลบล
ญาณิศา บุตรกลัด
ระยอง
พัชรภรณ์ อุกประโคน
ธีริศรา ศิริคำ
วรินทร โชติช่วง
นครศรีธรรมราช
กรรณิกา อักษรนำ
สุฑาทิพย์ จริตงาม
ชัญญานุช ชีพเป็นสุข
วริศรา หนูบุตร
นครสวรรค์
อภสร อ่อนน่วม
กรรนิภา อารีกุล
ศรัณยา ศรีไทยเจริญ
เกสินี แก้วสม
ท่ารำ บุคคลหญิง สงขลา
มนสิชา ตันทวีวงศ์
เชียงใหม่
ปรายฟ้า สิทธิวงศ์
กรุงเทพมหานคร
ปนัญญา เอี่ยมอุไร
กาญจนบุรี
อนุดา สุขานุศาสน์
ท่ารำ ทีมหญิง ภูเก็ต
ปิยวรรณ แก่นแก้ว
ชาลินี เครือยศ
ภูริชญา พวงมะลิ
นนทบุรี
ประภัทสนันท์ นางาม
ปาริสา สัทธินทรีย์
รังศิยา เกิดคล้าย
ปทุมธานี
กนกวรรณ ทุ่มนอก
สิริวัลย์ สกลบรรพ์
ปาลิดา นุชแมว
กาญจนบุรี
ปรางอทิตา บางเชย
อัญชลี ยอดทอง
อนุดา สุขานุศาสน์

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]