กีฬายิมนาสติกในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กีฬายิมนาสติก
ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45
Gymnastics (artistic) pictogram.svgGymnastics (rhythmic) pictogram.svgGymnastics (aerobic) SVG pictogram.svg
สนามโรงยิมเนเซียม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่20–30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
นักกีฬา150 คน จาก 25 จังหวัด

กีฬายิมนาสติกในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 จัดแข่งขันที่โรงยิมเนเซียม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 20 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีการชิงชัยทั้งหมด 24 เหรียญทอง และมีการแข่งขันทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ ยิมนาสติกศิลป์ ยิมนาสติกลีลา และยิมนาสติกแอโรบิก

สรุปเหรียญรางวัล[แก้]

อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 สุพรรณบุรี 10 5 4 19
2 21px สมุทรสาคร 5 5 4 14
3 กรุงเทพมหานคร 3 5 6 14
4 21px ชัยภูมิ 2 3 2 7
21px นนทบุรี 2 3 2 7
6 อุบลราชธานี 1 1 1 3
7 เชียงใหม่ 1 0 1 2
8 กาญจนบุรี 0 1 0 1
9 21px สุราษฎร์ธานี 0 0 2 2
10 21px แม่ฮ่องสอน 0 0 1 1
รวม 24 23 23 70

ผู้ที่ได้รับเหรียญ[แก้]

ยิมนาสติกศิลป์ชาย[แก้]

รายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ทีมชาย สุพรรณบุรี
อนาวิน โพธิ์ทอง
สมภพ สวนดอกไม้
ภคภณ จรรยา
ณัฐติพงศ์ เอียดวงค์
วีณา โชคเผ่าอำไพ
กรุงเทพมหานคร
ทิษณุพรรณ วิเชียรประดิษฐ์
ณัฐวุฒิ ละม้ายวรรณ
ณัฐวัฒน์ ละม้ายวรรณ
เจษฎา ระมั่น
สุภชีพ บ่าวเบ็ญหมัด
เชียงใหม่
ธงชาติ มงคลธง
วิศวยศ สาโรจน์
อธิภัทร สุวเสริม
อแลน เดล เวคคิโอ

บุคคลรวมอุปกรณ์ 21px ชัยภูมิ
จามร พรหมณี
สุพรรณบุรี
อนาวิน โพธิ์ทอง
สุพรรณบุรี
ณัฐติพงศ์ เอียดวงค์
ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ สุพรรณบุรี
ณัฐติพงศ์ เอียดวงค์
21px นนทบุรี
นัทธ์ชนัน สุวรรณวงศ์
21px สมุทรสาคร
ฑิฆัมพร สุรินทรทะ
ม้ากระโดด 21px สมุทรสาคร
ฑิฆัมพร สุรินทรทะ
สุพรรณบุรี
ณัฐติพงศ์ เอียดวงค์
21px นนทบุรี
ฑิฆัมพร สุรินทรทะ
ม้าหู สุพรรณบุรี
ณัฐติพงศ์ เอียดวงค์
21px ชัยภูมิ
จามร พรหมณี
กรุงเทพมหานคร
ณัฐวุฒิ ละม้ายวรรณ
ราวคู่ 21px ชัยภูมิ
จามร พรหมณี
สุพรรณบุรี
ณัฐติพงศ์ เอียดวงค์
สุพรรณบุรี
อนาวิน โพธิ์ทอง
ราวเดี่ยว 21px สมุทรสาคร
ฑิฆัมพร สุรินทรทะ
กรุงเทพมหานคร
ณัฐวุฒิ ละม้ายวรรณ
21px ชัยภูมิ
จามร พรหมณี
กรุงเทพมหานคร
ณัฐวัฒน์ ละม้ายวรรณ
ห่วง สุพรรณบุรี
อนาวิน โพธิ์ทอง
21px สมุทรสาคร
ฑิฆัมพร สุรินทรทะ
สุพรรณบุรี
ณัฐติพงศ์ เอียดวงค์

ยิมนาสติกศิลป์หญิง[แก้]

รายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ทีมหญิง สุพรรณบุรี
ฤชดา ตาสี
วิราวรรณ ถาวร
ธนวรรณ ชาติวรรณรัตน์
แพรวพราว ดวงจันทร์
ธวัลรัตน์ แซ่หุ่น
กรุงเทพมหานคร
พิมนภัทร์ ศุภพิทักษ์พงษ์
มาร์ตา ซอเกษม
กัญญาณัฐ บุญเทิง
ทักษ์ญมน อรรถวานิช
ฤทธิ์ฤทัย ขำศิริรัตน์
21px สมุทรสาคร
ปุณญิศา อำมินทร์
สีน้ำ รักษ์ภู
ศศิวิมล เมืองพวน
นัชชา พวงน้อย

บุคคลรวมอุปกรณ์ สุพรรณบุรี
แพรวพราว ดวงจันทร์
กรุงเทพมหานคร
กัญญาณัฐ บุญเทิง
21px สมุทรสาคร
ศศิวิมล เมืองพวน
ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ สุพรรณบุรี
แพรวพราว ดวงจันทร์
21px ชัยภูมิ
ฐิดาภรณ์ คันธะระ
กรุงเทพมหานคร
กัญญาณัฐ บุญเทิง
ม้ากระโดด กรุงเทพมหานคร
กัญญาณัฐ บุญเทิง
สุพรรณบุรี
แพรวพราว ดวงจันทร์
21px ชัยภูมิ
ฐิดาภรณ์ คันธะระ
ราวต่างระดับ สุพรรณบุรี
แพรวพราว ดวงจันทร์
21px ชัยภูมิ
ฐิดาภรณ์ คันธะระ
กรุงเทพมหานคร
กัญญาณัฐ บุญเทิง
คานทรงตัว สุพรรณบุรี
แพรวพราว ดวงจันทร์
21px สมุทรสาคร
สีน้ำ รักษ์ภู
21px สมุทรสาคร
ศศิวิมล เมืองพวน

ยิมนาสติกลีลา[แก้]

รายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
คฑา 21px สมุทรสาคร
ปัญจรัตน์ ประวัติโยธิน
21px นนทบุรี
พรชนิตว์ จันทาบุตร
อุบลราชธานี
เบญจพร ลิ้มพานิชย์
บอล อุบลราชธานี
เบญจพร ลิ้มพานิชย์
21px นนทบุรี
พรชนิตว์ จันทาบุตร
กรุงเทพมหานคร
มนัสนันท์ ชัยธีระภัทรพงศ์
ริบบิ้น 21px สมุทรสาคร
ปัญจรัตน์ ประวัติโยธิน
กรุงเทพมหานคร
มนัสนันท์ ชัยธีระภัทรพงศ์
อุบลราชธานี
เบญจพร ลิ้มพานิชย์
ห่วง 21px นนทบุรี
พรชนิตว์ จันทาบุตร
21px สมุทรสาคร
ปัญจรัตน์ ประวัติโยธิน
21px สุราษฎร์ธานี
พิยดา พีรมธุกร
บุคคลรวมอุปกรณ์ 21px สมุทรสาคร
ปัญจรัตน์ ประวัติโยธิน
กรุงเทพมหานคร
มนัสนันท์ ชัยธีระภัทรพงศ์
อุบลราชธานี
เบญจพร ลิ้มพานิชย์
ทีม 3 คน กรุงเทพมหานคร
พรรัชดา เจียมภักดี
เฌอ สื่อสุวรรณ
ปุณยนุช คุ้มดี
กาญจนบุรี
สุพัฒธิดา ชูชาติ
ณัฐริกา วัดพ่วง
จิราวดี เหลืองอ่อน
สุพรรณบุรี
ณัฐรินี บุญญะริกพันธุ์ชัย
สรารีย์ มิ่งมงคล
อุมาพร จิตรสุทธิญาณ
ทีม กรุงเทพมหานคร
มนัสนันท์ ชัยธีระภัทรพงศ์
ธัญญพัทธ์ สังวรโยธิน
ณัฐชานันท์ ผิวผ่องธนาภร
สงกรานต์ มณีวงษ์
21px สมุทรสาคร
สุภัสสร วัชราภรณ์
ปัญจรัตน์ ประวัติโยธิน
ธนาพร เข่งขยัน

21px นนทบุรี
พรชนิตว์ จันทาบุตร
อิริยา รุ่งเรือง
ณิชา วงศ์บุญ
นวพร ตุ้มฉิม

ยิมนาสติกแอโรบิก[แก้]

รายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
บุคคลชาย สุพรรณบุรี
ณัฐวุฒิ พิมพา
21px สมุทรสาคร
ชนวิทย์ ทองดี
21px แม่ฮ่องสอน
พัชรพงษ์ พจนะโกสีย์
บุคคลหญิง เชียงใหม่
จิดาภา สุขแก้ว
สุพรรณบุรี
ยุพวัลย์ ภูษณะพงษ์
กรุงเทพมหานคร
พรรัชดา เจียมภักดี

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]