กีฬาคนพิการแห่งชาติ (ประเทศไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กีฬาคนพิการแห่งชาติ
ตรากีฬาคนพิการแห่งชาติ
ธงกีฬาคนพิการแห่งชาติ
ก่อตั้งครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2518)
กรุงเทพมหานคร
จัดขึ้นทุก1ปี
ครั้งล่าสุดครั้งที่ 38 (พ.ศ. 2566)
กาญจนบุรี
วัตถุประสงค์สร้างความแข็งแกร่งให้แก่วงการกีฬาของชาติ
สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร การกีฬาแห่งประเทศไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร ก้องศักด ยอดมณี
เว็บไซต์www.sat.or.th


การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย เกิดขึ้นจากการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการที่ได้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2525 โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญสม มาร์ติน อธิบดีกรมพลศึกษาในสมัยนั้น โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้จัดการแข่งขันกีฬาคนพิการชนิดต่าง ๆ โดยจัดการแข่งขัน ณ บริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ แต่จัดการแข่งขันได้เพียง 1 ปีก็ต้องงดการจัดการแข่งขันไปในปี พ.ศ. 2519-2521 เนื่องจากไม่มีงบประมาณ ต่อมาได้มีการเริ่มจัดการแข่งขันคนพิการขึ้นใหม่อีกครั้งในปี พ.ศ. 2522 ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการแข่งขันกีฬาคนพิการมากขึ้น จึงได้ขยายการแข่งขันออกไปสู่ส่วนภูมิภาครวมทั้งสิ้น 4 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสงขลา และ กรุงเทพมหานคร เป็น 4 จังหวัด ปัจจุบัน ได้มีหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาคนพิการ คือ สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ซึ่งได้จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2526 โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญสม มาร์ติน

ปีล่าสุด 2562 การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ที่จังหวัดเชียงราย ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย [1]

การจัดการแข่งขัน[แก้]

ครั้งที่ ชื่อการแข่งขัน ช่วงเวลาการแข่งขัน เจ้าภาพจัดการแข่งขัน สถานที่จัดการแข่งขัน หมายเหตุ
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2518 กรุงเทพมหานคร สนามกีฬาแห่งชาติ โดยขณะนั้นเรียกชื่อการแข่งขันว่าการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2522 กรุงเทพมหานคร สนามกีฬาแห่งชาติ
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2523 กรุงเทพมหานคร สนามกีฬาแห่งชาติ
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2524 กรุงเทพมหานคร
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดสงขลา
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดสงขลา
ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2526 กรุงเทพมหานคร สนามกีฬาแห่งชาติ
ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2527 กรุงเทพมหานคร สนามกีฬาแห่งชาติ
ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2528 จังหวัดชลบุรี สนามกีฬาจังหวัดชลบุรี
ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2529 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2530 กรุงเทพมหานคร สนามกีฬาแห่งชาติ
ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2531 จังหวัดชลบุรี สนามกีฬาวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรี
ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2532 กรุงเทพมหานคร สนามกีฬาแห่งชาติ
ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2533 จังหวัดสุพรรณบุรี สนามกีฬาวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2534 จังหวัดลำปาง สนามกีฬาวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลำปาง
ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2535 จังหวัดชัยภูมิ สนามกีฬาวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2536 จังหวัดนครสวรรค์ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2537 กรุงเทพมหานคร สนามกีฬาแห่งชาติ
ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2538 จังหวัดสุพรรณบุรี สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2539 จังหวัดนครสวรรค์ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2540 กรุงเทพมหานคร สนามกีฬาแห่งชาติ
ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2541 จังหวัดศรีสะเกษ สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2542 จังหวัดระยอง สนามกีฬาจังหวัดระยอง เป็นแห่งแรกที่เป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติควบคู่ไปกับการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 22 พ.ศ. 2546 กรุงเทพมหานคร สนามกีฬาแห่งชาติ
ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2547 จังหวัดเชียงใหม่ สนามกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2548 จังหวัดราชบุรี สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี
ครั้งที่ 25 ศรีสุพรรณบุรีเกมส์ พ.ศ. 2549 จังหวัดสุพรรณบุรี สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
ครั้งที่ 26 ลิกอร์เกมส์ ระหว่างวันที่ 20 – 24 ตุลาคม 2550 จังหวัดนครศรีธรรมราช สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 27 สองแควเกมส์ ระหว่างวันที่ 17 – 21 มกราคม 2552 จังหวัดพิษณุโลก สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
ครั้งที่ 28 ศรีตรังเกมส์ พ.ศ. 2552 จังหวัดตรัง จังหวัดตรัง มีการเปลี่ยนชื่อเป็นการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ
ครั้งที่ 29 เมืองชลเกมส์ พ.ศ. 2554 จังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ครั้งที่ 30 นครขอนแก่นเกมส์ ระหว่างวันที่ 21 – 25 เมษายน 2555 จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 31 เวียงพิงค์เกมส์ ระหว่างวันที่ 15 – 19 มกราคม 2556 จังหวัดเชียงใหม่ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ครั้งที่ 32 ศรีสุพรรณบุรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 10 – 14 กุมภาพันธ์ 2557 จังหวัดสุพรรณบุรี สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ครั้งที่ 33 โคราชเกมส์ ระหว่างวันที่ 15 - 19 มกราคม 2558 จังหวัดนครราชสีมา โคราช ชาติชาย ฮอลล์
ครั้งที่ 34 ปากน้ำโพเกมส์ ระหว่างวันที่ 13 - 17 มกราคม 2559 จังหวัดนครสวรรค์ สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์
ครั้งที่ 35 สมิหลาเกมส์ ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2560 จังหวัดสงขลา สนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ครั้งที่ 36 น้ำกกเกมส์ ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2562 จังหวัดเชียงราย สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย
ครั้งที่ 37 นครลำดวนเกม ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2565 จังหวัดศรีสะเกษ สนามกีฬากลางจังหวัดศรีสะเกษ เดิมการแข่งขันจะจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 จึงมีการเลื่อนออกมา

อ้างอิง[แก้]