การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส ค.ศ. 1958

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส ค.ศ. 1958

← 1953 21 ธันวาคม ค.ศ. 1958 1965 →
 
ผู้สมัคร ชาร์ล เดอ โกล จอร์จ มาร์ราน อัลแบร์ต ชัตเลต์
พรรค สหภาพเพื่อสาธารณรัฐใหม่ พรรคคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศส สหภาพกองกำลังประชาธิปไตย
คะแนนคณะผู้เลือกตั้ง 62,394 10,355 6,721
% 78.5% 13.0% 8.4%

ประธานาธิบดีก่อนการเลือกตั้ง

เรอเน กอตี
ศูนย์อิสระและชาวนาแห่งชาติ

ว่าที่ประธานาธิบดี

ชาร์ล เดอ โกล
สหภาพเพื่อสาธารณรัฐใหม่

การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส พ.ศ. 2501 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2501 เป็นการเลือกตั้งเพื่อหาประธานาธิบดีคนแรกแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 5 ในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ให้ "คณะผู้เลือกตั้ง" (สรรหาจากสมาชิกในรัฐสภา สมาชิก Conseils Généraux สมาชิกสมัชชาต่างประเทศ นายกเทศมนตรีกว่า 8 หมื่นคน รองนายกเทศมนตรี และสภาเมือง) การเลือกตั้งครั้งนี้ ชาร์ลส์ เดอ โกลล์กลายเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยชนะการเลือกตั้งในรอบแรกและชนะการเลือกตั้งด้วยเสียงเด็ดขาดทำให้ไม่ต้องมีการเลือกตั้งรอบสอง


· ·
ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส 21 ธันวาคม พ.ศ. 2501
อันดับที่ ผู้ลงสมัครเลือกตั้ง พรรค รอบแรก
คะแนนเสียง เปอร์เซ็นต์
1 ชาร์ล เดอ โกล สหภาพเพื่อสาธารณรัฐใหม่
(Union pour la nouvelle République, UNR)
62,394 78.5%
2 ฌอร์ฌ มาราน พรรคคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศส
(Parti communiste français, PCF)
10,355 13.1%
3 อาลแบร์ ชัตแล สหภาพกองกำลังประชาธิปไตย
(Union des forces démocratiques, UDF)
6,721 8.4%
ผลรวม 79,470
เสียงข้างมากเด็ดขาด (39,736)  
บัตรดี 79,470 97.76%
บัตรเสีย 1,820 2.24%
จำนวนผู้ออกเสียงเลือกตั้ง 81,290 99.42%
จำนวนผู้งดออกเสียงเลือกตั้ง 474 0.58%
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 81,764 100%