การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส ค.ศ. 1965

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส ค.ศ. 1965

← 1958 5 ธันวาคม 1965 (รอบที่หนึ่ง)
19 ธันวาคม 1965 (รอบที่สอง)
1969 →
  Charles de Gaulle-1963.jpg François Mitterrand 1968.jpg
ผู้สมัคร ชาร์ล เดอ โกล ฟร็องซัว มีแตร็อง
พรรค Union for the New Republic Federation of the Democratic and Socialist Left
คะแนนเสียง 13,083,699 10,619,735
% 55.2% 44.8%

Élection présidentielle française de 1965 T1 résultats par département.svg
ผลการเลือกตั้งรอบที่หนึ่งแยกตามเขตการปกครอง

Élection présidentielle française de 1965 T2 résultats par département.svg
ผลการเลือกตั้งรอบที่สองแยกตามเขตการปกครอง

ประธานาธิบดีก่อนการเลือกตั้ง

ชาร์ล เดอ โกล
Union for the New Republic

ว่าที่ประธานาธิบดี

ชาร์ล เดอ โกล
Union for the New Republic

ประเทศฝรั่งเศส
Armoiries république française.svg

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ:
ระบบการปกครองของ
ประเทศฝรั่งเศสการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส พ.ศ. 2508 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2508 และ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2508 เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกที่ได้ใช้วิธีเลือกตั้งโดยตรงแบบสากลในสมัยสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 5

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งครั้งที่ 2 ในสมัยสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 5 หลังจากร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2501 ให้คณะผู้เลือกตั้งเป็นผู้เลือกประธานาธิบดี เพื่อที่จะสงบคำเรียกร้องและความวิตกกังวลที่ว่า ชาร์ลส์ เดอ โกลล์ถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกเผด็จการและโบนาปาร์ตนิยม และในความเป็นจริง การเลือกตั้งโดยตรงแบบสากลที่มีมาครั้งสุดท้ายคือการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส พ.ศ. 2391 ซึ่งหลุยส์-นโปเลียน โบนาปาร์ตเป็นผู้ชนะก่อนที่จะล้มเลิกระบอบประชาธิปไตยลงไป แต่อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งโดยตรงแบบสากลนั้น ชาร์ลส์ เดอ โกลล์ได้ต้องการมาเป็นเวลานานแล้ว และสำเร็จในการลงประชามติการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส พ.ศ. 2505

ตามความเห็นของชาร์ลส์ เดอ โกลล์ การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสนั้นเป็นการขับเคลื่อนสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 5 ให้ก้าวไปข้างหน้า

ตามความจริงของการเลือกตั้งครั้งนี้คือความล้มเหลวของเดอ โกลล์ในการเลือกตั้งรอบแรก ในปี พ.ศ. 2501 ฟรองซัวส์ มิแตรรองด์เป็นแกนนำในการต่อต้านการกลับมาดำรงตำแหน่งของชาร์ลส์ เดอ โกลล์และรัฐธรรมนูญของเขาด้วย โดยอ้างว่าความไว้วางใจในการเลือกตั้งโดยตรงแบบสากลนั้น จะเพิ่มจำนวนการรัฐประหารอย่างถาวร อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2508 เขาก็ได้ตระหนักว่ามันเป็นทางเดียวที่จะทำให้เขาชนะฝ่ายขวาได้ เขาก็ตัดสินใจลงสมัครเลือกตั้ง ซึ่งเขาก็เป็นผู้สมัครฝ่ายซ้ายเพียงคนเดียว ชาร์ลส์ เดอ โกลล์ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีแต่เพราะว่าเขาเป็นที่คาดหวังว่าจะเป็นผู้ชนะในการเลือกตั้งรอบแรก แต่กระนั้นผลการเลือกตั้งของฟรองซัวส์ มิแตรรองด์นับว่าประสบผลสำเร็จเหมือนกัน


· ·
ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส 5 และ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2508
อันดับที่ ผู้สมัครเลือกตั้ง พรรค รอบแรก รอบสอง
คะแนนเสียง เปอร์เซนต์ คะแนนเสียง เปอร์เซนต์
1 ชาร์ลส์ เดอ โกลล์ Union des Démocrates pour la République (UDR) 10,828,523 44.64% 13,083,699 55.1%
2 ฟรองซัวส์ มิแตรรองด์ Fédération de la gauche démocrate et socialiste (FGDS) 7,694,003 31.72% 10,619,735 44.8%
3 ฌอง เลอกานูเอต์ Mouvement Républicain Populaire (MRP) 3,777,119 15.57%
4 ฌอง-หลุยส์ ตีซิเยร์-วิญองกูร์ ขวาจัด 1,260,208 5.19%
5 ปีแอร์ มาร์ซิอาซี กลาง-ขวา 415,018 1.71%
6 มาร์เซล บาร์บู ผู้สมัครอิสระ 279,683 1.15%
ผลรวม 24,254,556 23,703,434
เสียงข้างมากเด็ดขาด (12,127,279)  
บัตรดี 24,254,556 98.99% 23,703,434 97.26%
บัตรเสีย 248,360 1.01% 668,213 2.74%
จำนวนผู้ออกเสียงเลือกตั้ง 24,502,916 84.75% 24,371,647 84.27%
จำนวนผู้งดออกเสียงเลือกตั้ง 4,407,670 15.25% 4,531,057 15.73%
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 28,910,586 100% 28,902,704 100%
คะแนนเสียงของชาร์ลส์ เดอ โกลล์ ในการเลือกตั้งรอบแรกแบ่งตามเขตการปกครอง
ผลการเลือกตั้งในรอบสอง:
ผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งโดยมีเสียงข้างมากในเขตการปกครอง
ชาร์ลส์ เดอ โกลล์: ฟ้า
ฟรองซัวส์ มิแตรรองด์: ชมพู