การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส ค.ศ. 1965

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประเทศฝรั่งเศส
Armoiries république française.svg

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ:
ระบบการปกครองของ
ประเทศฝรั่งเศสการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส พ.ศ. 2508 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2508 และ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2508 เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกที่ได้ใช้วิธีเลือกตั้งโดยตรงแบบสากลในสมัยสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 5

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งครั้งที่ 2 ในสมัยสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 5 หลังจากร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2501 ให้คณะผู้เลือกตั้งเป็นผู้เลือกประธานาธิบดี เพื่อที่จะสงบคำเรียกร้องและความวิตกกังวลที่ว่า ชาร์ลส์ เดอ โกลล์ถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกเผด็จการและโบนาปาร์ตนิยม และในความเป็นจริง การเลือกตั้งโดยตรงแบบสากลที่มีมาครั้งสุดท้ายคือการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส พ.ศ. 2391 ซึ่งหลุยส์-นโปเลียน โบนาปาร์ตเป็นผู้ชนะก่อนที่จะล้มเลิกระบอบประชาธิปไตยลงไป แต่อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งโดยตรงแบบสากลนั้น ชาร์ลส์ เดอ โกลล์ได้ต้องการมาเป็นเวลานานแล้ว และสำเร็จในการลงประชามติการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส พ.ศ. 2505

ตามความเห็นของชาร์ลส์ เดอ โกลล์ การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสนั้นเป็นการขับเคลื่อนสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 5 ให้ก้าวไปข้างหน้า

ตามความจริงของการเลือกตั้งครั้งนี้คือความล้มเหลวของเดอ โกลล์ในการเลือกตั้งรอบแรก ในปี พ.ศ. 2501 ฟรองซัวส์ มิแตรรองด์เป็นแกนนำในการต่อต้านการกลับมาดำรงตำแหน่งของชาร์ลส์ เดอ โกลล์และรัฐธรรมนูญของเขาด้วย โดยอ้างว่าความไว้วางใจในการเลือกตั้งโดยตรงแบบสากลนั้น จะเพิ่มจำนวนการรัฐประหารอย่างถาวร อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2508 เขาก็ได้ตระหนักว่ามันเป็นทางเดียวที่จะทำให้เขาชนะฝ่ายขวาได้ เขาก็ตัดสินใจลงสมัครเลือกตั้ง ซึ่งเขาก็เป็นผู้สมัครฝ่ายซ้ายเพียงคนเดียว ชาร์ลส์ เดอ โกลล์ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีแต่เพราะว่าเขาเป็นที่คาดหวังว่าจะเป็นผู้ชนะในการเลือกตั้งรอบแรก แต่กระนั้นผลการเลือกตั้งของฟรองซัวส์ มิแตรรองด์นับว่าประสบผลสำเร็จเหมือนกัน


· ·
ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส 5 และ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2508
อันดับที่ ผู้สมัครเลือกตั้ง พรรค รอบแรก รอบสอง
คะแนนเสียง เปอร์เซนต์ คะแนนเสียง เปอร์เซนต์
1 ชาร์ลส์ เดอ โกลล์ Union des Démocrates pour la République (UDR) 10,828,523 44.64% 13,083,699 55.1%
2 ฟรองซัวส์ มิแตรรองด์ Fédération de la gauche démocrate et socialiste (FGDS) 7,694,003 31.72% 10,619,735 44.8%
3 ฌอง เลอกานูเอต์ Mouvement Républicain Populaire (MRP) 3,777,119 15.57%
4 ฌอง-หลุยส์ ตีซิเยร์-วิญองกูร์ ขวาจัด 1,260,208 5.19%
5 ปีแอร์ มาร์ซิอาซี กลาง-ขวา 415,018 1.71%
6 มาร์เซล บาร์บู ผู้สมัครอิสระ 279,683 1.15%
ผลรวม 24,254,556 23,703,434
เสียงข้างมากเด็ดขาด (12,127,279)  
บัตรดี 24,254,556 98.99% 23,703,434 97.26%
บัตรเสีย 248,360 1.01% 668,213 2.74%
จำนวนผู้ออกเสียงเลือกตั้ง 24,502,916 84.75% 24,371,647 84.27%
จำนวนผู้งดออกเสียงเลือกตั้ง 4,407,670 15.25% 4,531,057 15.73%
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 28,910,586 100% 28,902,704 100%
คะแนนเสียงของชาร์ลส์ เดอ โกลล์ ในการเลือกตั้งรอบแรกแบ่งตามเขตการปกครอง
ผลการเลือกตั้งในรอบสอง:
ผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งโดยมีเสียงข้างมากในเขตการปกครอง
ชาร์ลส์ เดอ โกลล์: ฟ้า
ฟรองซัวส์ มิแตรรองด์: ชมพู