การลงประชามติการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสผ่านหลักการออกเสียงทั่วไป

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ประเทศฝรั่งเศส
Armoiries république française.svg

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ:
ระบบการปกครองของ
ประเทศฝรั่งเศสการลงประชามติการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสผ่านหลักการออกเสียงทั่วไป (Référendum sur l'élection au suffrage universel du président de la République) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2505 เป็นการลงประชามติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสโดยตรงแบบสากล ซึ่งผลการลงประชามติคือเห็นชอบกว่า 3 ใน 5

· ·
ผลการลงประชามติ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2505
ทางเลือก คะแนนเสียง เปอร์เซนต์
เห็นชอบ 13,150,516 62.25%
ไม่เห็นชอบ 7,974,538 37.75%
ผลรวม 21,125,054
 
บัตรดี 21,125,054 97.37%
บัตรเสีย 569,509 2.63%
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 21,694,563 76.97%
จำนวนผู้งดออกเสียงเลือกตั้ง 6,490,915 23.03%
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 28,185,478 100%
ไม่เห็นชอบ :
7 974 538 (37.75%)
เห็นชอบ :
13 150 516 (62.25%)

อ้างอิง[แก้]