ศาลปกครองสูงสุด (ประเทศฝรั่งเศส)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

ศาลปกครองสูงสุดแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (อังกฤษ: Council of State; ฝรั่งเศส: Conseil d'État, กงเซยเดตา) เป็นหน่วยงานประชาชาติหนึ่งของฝรั่งเศส ประกอบด้วยบรรดาเจ้าหน้าที่ทางปกครองระดับสูง มีหน้าที่ให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ฝ่ายบริหาร และเป็นศาลปกครองสูงสุดในประเทศฝรั่งเศส โดยก่อตั้งในปีค.ศ.1799 โดยจักรพรรดินโปเลียนที่ 1 เพื่อใช้ทำหน้าที่แทนองคมนตรีสภา (conseil du roi) โดยประธานศาลปกครองสูงสุด (โดยตำแหน่งเป็น Vice-Président) ถือเป็นข้าราชการระดับสูงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส โดยมีหน้าที่โดยตรงต่อประธานาธิบดี