ข้ามไปเนื้อหา

การลงประชามติในประเทศฝรั่งเศสว่าด้วยสนธิสัญญาสถาปนาธรรมนูญแห่งยุโรป

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การลงประชามติแห่งชาติ
รัฐธรรมนูญยุโรป
สาธารณรัฐเช็ก ยกเลิก
เดนมาร์ก เลื่อนออกไป
ฝรั่งเศส ไม่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ (42% จาก 69%)
ไอร์แลนด์ ยกเลิก
ลักเซ็มเบิร์ก เห็นชอบ เห็นชอบ (57% จาก 88%)
เนเธอร์แลนด์ ไม่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ (39% จาก 63%)
โปแลนด์ เลื่อนออกไป
โปรตุเกส เลื่อนออกไป
สเปน เห็นชอบ เห็นชอบ (77% จาก 42%)
สหราชอาณาจักร   เลื่อนออกไป

การลงประชามติในประเทศฝรั่งเศสว่าด้วยสนธิสัญญาสถาปนาธรรมนูญแห่งยุโรป (ฝรั่งเศส: Référendum français sur le traité établissant une Constitution pour l'Europe) เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เพื่อให้ประชาชนชาวฝรั่งเศสออกเสียงประชามติแสดงความเห็นชอบหรือไม่ซึ่งสนธิสัญญาสถาปนาธรรมนูญแห่งสหภาพยุโรป โดยคำขอความเห็นมีว่า "ท่านเห็นชอบในร่างรัฐบัญญัติให้สัตยาบันแก่สนธิสัญญาสถาปนาธรรมนูญแห่งสหภาพยุโรปหรือไม่"

· ·
ผลการลงประชามติ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2548
ทางเลือก คะแนนเสียง เปอร์เซนต์
เห็นชอบ 12,808,270 45.33%
ไม่เห็นชอบ 15,449,508 54.67%
ผลรวม 28,257,778
 
บัตรดี 28,257,778 97.48%
บัตรเสีย 730,522 2.52%
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 28,988,300 69.37%
จำนวนผู้งดออกเสียงเลือกตั้ง 12,800,902 30.63%
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 41,789,202 100%
ไม่เห็นชอบ :
15,449,508 (54.67%)
เห็นชอบ :
12,808,270 (45.33%)

อ้างอิง[แก้]