การลงประชามติว่าด้วยรัฐธรรมนูญแห่งฝรั่งเศส ค.ศ. 1958

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การลงประชามติว่าด้วยรัฐธรรมนูญแห่งฝรั่งเศส พ.ศ. 2501 (ฝรั่งเศส: Référendum sur la Cinquième République) เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2501 เพื่อให้ประชาชนชาวฝรั่งเศสออกเสียงแสดงความเห็นชอบหรือไม่ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของตน รัฐธรรมนูญฉบับนี้ร่างขึ้นโดยนายชาลส์ เดอ โกล รัฐบุรุษชาวฝรั่งเศส มีสาระสำคัญเป็นการสถาปนาระบอบการปกครองของประเทศฝรั่งเศสให้เป็นสาธารณรัฐ เรียกว่า "สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 5"

· ·
ผลการลงประชามติ 28 กันยายน พ.ศ. 2501
ทางเลือก คะแนนเสียง เปอร์เซนต์
เห็นชอบ 31,123,483 82.60%
ไม่เห็นชอบ 6,556,073 17.40%
ผลรวม 37,679,556
 
บัตรดี 37,679,556 98.90%
บัตรเสีย 418,297 1.10%
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 38,097,853 80.63%
จำนวนผู้งดออกเสียงเลือกตั้ง 9,151,289 19.37%
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 47,249,142 100%
ไม่เห็นชอบ :
6,556,073 (17.40%)
เห็นชอบ :
31,123,483 (82.60%)

อ้างอิง[แก้]