การทับศัพท์ภาษาเยอรมัน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ข้อมูลในหน้านี้อาจมีการดัดแปลงหลายครั้งตามนโยบายวิกิพีเดีย สำหรับข้อมูลต้นฉบับสามารถดูได้ที่ เว็บไซต์ราชบัณฑิตยสถาน

การเขียนคำทับศัพท์ภาษาเยอรมันนี้เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปที่กำหนดโดยราชบัณฑิตยสถาน ในกรณีที่คำบางคำออกเสียงแตกต่างจากทั่วไปก็ให้ยึดตามการออกเสียงนั้น

หลักทั่วไป[แก้]

1. สระ ให้ถอดตามการออกเสียงในพจนานุกรมภาษาเยอรมัน โดยเทียบเสียงสระภาษาไทยตามตารางเทียบเสียงสระภาษาเยอรมัน เช่น

Vater = ฟาเทอร์
Berg = แบร์ก

2. พยัญชนะ ให้ถอดเป็นพยัญชนะไทยตามหลักเกณฑ์ในตารางเทียบเสียงพยัญชนะภาษาเยอรมัน เช่น

Karl = คาร์ล
Boot = โบท

3. สระที่ซ้อน 2 ตัว หรือสระที่มี h ตาม จะมีเสียงยาว เช่น

Haar = ฮาร์
Tee = เท
Lohn = โลน
Stuhl = ชตูล

4. สระที่ตามด้วยพยัญชนะซ้อน เป็นเสียงสั้น เช่น

Mann = มันน์
Mutter = มุทเทอร์

5. สระ e เมื่ออยู่ท้ายคำ ถอดเป็นเสียง เออ เช่น

Rose = โรเซอ

6. ตัวอักษรภาษาเยอรมันในการเขียนตัวย่อ ใช้ดังนี้

A = อา B = เบ C = เซ
D = เด E = เอ F = เอฟ
G = เก H = ฮา I = อี
J = ยอท K = คา L = เอล
M = เอ็ม N = เอ็น O = โอ
P = เพ Q = คู R = แอร์
S = เอส T = เท U = อู
V = เฟา W = เว X = อิกซ์
Y = อึบซิลอน Z = เซท

7. หลักเกณฑ์อื่น ๆ เช่น การใช้เครื่องหมายทัณฑฆาต ไม้ไต่คู้ เครื่องหมายวรรณยุกต์ ให้ถือตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ

ตารางเทียบเสียงสระภาษาเยอรมัน[แก้]

สระ ใช้ ตัวอย่าง
A
a อา Vater = ฟาเทอร์
a (ถ้ามีเสียงสะกด) อะ Hans = ฮันส์
aa อา Haar = ฮาร์
ah Jahr = ยาร์
ai ไอ Mai = ไม
ar อาร์ Karl = คาร์ล
au เอา auch = เอาค์
ay ไอ Bayreuth = ไบรอยท์
ä [1] แอ Bär = แบร์
เอ Länder = เลนเดอร์
äu ออย Häuser = ฮอยเซอร์
สระ ใช้ ตัวอย่าง
E
e เอ Bett = เบทท์
e (เมื่ออยู่ท้ายคำ) เออ Liebe = ลีเบอ
หมายเหตุ el, en เมื่ออยู่ท้ายคำใช้ เอิล, เอิน (เสียงสั้นเบาคล้ายสระเออะ) ตามลำดับ เช่น
Kassel = คัสเซิล
fahren = ฟาเริน
ee เอ Tee = เท
eh geht = เกท
ei ไอ Rhein = ไรน์
er แอร์ Berg = แบร์ก
er (ไม่เน้น) เออร์ Vater = ฟาเทอร์
eu ออย neu = นอย
ey ไอ Weyrauch = ไวเราค์
สระ ใช้ ตัวอย่าง
I
i อี lila = ลีลา
i (ถ้ามีเสียงสะกด) อิ Kind = คินด์
ie อี Wien = วีน
ier เอียร์ Trier = เทรียร์
ir Wir = เวียร์
สระ ใช้ ตัวอย่าง
O
o โอ Brot = โบรท
ออ Gott = กอทท์
oo โอ Boot = โบท
oh Lohn = โลน
or ออร์ dort = ดอร์ท
ö [1] เออ öl = เอิล
สระ ใช้ ตัวอย่าง
U
u อู Schule = ชูเลอ
u (ถ้ามีเสียงสะกด) อุ Butter = บุทเทอร์
uh อู Stuhl = ชตูล
ur อูร์ Altenburg = อัลเทนบูร์ก
ü [1] อือ Lübeck = ลือเบค
ü [1] (ถ้ามีเสียงสะกด) อึ Müller = มึลเลอร์
üh อือ Mühldorf = มืลดอร์ฟ
ür เอือร์ Hürth = เฮือร์ท
สระ ใช้ ตัวอย่าง
Y
y อือ Physik = ฟือซิค
y (ถ้ามีเสียงสะกด) อึ Nymphenburg = นึมเฟนบูร์ก

ตารางเทียบเสียงพยัญชนะภาษาเยอรมัน[แก้]

พยัญชนะ พยัญชนะต้น พยัญชนะสะกดและการันต์
ใช้ ตัวอย่าง ใช้ ตัวอย่าง
b Bahn = บาน Grab = กราบ
c (ตามด้วย a, o, u) Coburg = โคบูร์ก - -
c (ตามด้วยสระอื่น) Celsius = เซลซีอุส - -
ch Charlottenburg = ชาร์ลอทเทนบูร์ก ช (ตามหลัง e, i, ö) Fechter = เฟชเทอร์
Emmerich = เอมเมอริช
chronik = โครนิค ค (ตามหลัง a, o, u) Bach = บาค
doch = ดอค
Buch = บูค
ck - - Deck = เดค
หมายเหตุ ck เมื่อเป็นตัวสะกดและเป็นพยัญชนะต้น ให้ใช้ คค เช่น
Zucker = ซุคเคอร์
Eckardt = เอคคาดท์
d dumm = ดุมม์ Gold = โกลด์
f Frau = เฟรา Hof = โฮฟ
g Hagen = ฮาเกิน Tag = ทาก
g (ที่ออกเสียง จ) Genie = เจนี จ (ตามหลัง i) fertig = แฟร์ทิจ
h Hamburg = ฮัมบูร์ก - -
หมายเหตุ h เมื่อตามหลังทำให้สระมีเสียงยาว ถือเป็นส่วนหนึ่งของสระไม่ต้องถอดเป็นพยัญชนะไทย เช่น
Gütersloh = กือเทอร์สโล
j Jahr = ยาร์ - -
k Karl = คาร์ล Musik = มูซิค
kn คน Knoten = คโนเทิน - -
l Leipzig = ไลพ์ซิก Kassel = คัสเซิล
m München = มึนเชิน Dom = โดม
n Nonne = นอนเนอ Hans = ฮันส์
ng - - Jung = ยุง
หมายเหตุ ng เมื่อเป็นตัวสะกดและเป็นพยัญชนะต้นของพยางค์ต่อไปให้ใช้ งง เช่น
singen = ซิงเงิน
nk - - งค์ Dank = ดังค์
p Passau = พัสเซา Knipsen = คนิพเซิน
pf พฟ Pflanze = พฟลันเซอ พฟ์ Knopf = คนอพฟ์
ph Photo = โฟโท Philosoph = ฟีโลโซฟ
pn พน Pneumatisch = พนอยมาทิช - -
ps พซ Psalm = พซาล์ม - -
qu คว Quantität = ควันทิเทท - -
r Rose = โรเซอ spar = ชปาร์
s Sohn = โซน Haus = เฮาส์
sch schön = เชิน Kirsch = เคียร์ช
sp (เมื่ออยู่ต้นพยางค์) ชป Sport = ชปอร์ท - -
st (เมื่ออยู่ต้นพยางค์) ชต Stuhl = ชตูล - -
sz Szene = เซเนอ - -
t tun = ทูน Tat = ทาท
หมายเหตุ -tion = ซิโยน เช่น
Nation = นาซิโยน
th Thüringen = ทือริงเงิน Bayreuth = ไบรอยท์
v von = ฟอน Motiv = โมทิฟ
หมายเหตุ v ออกเสียง ว เมื่อเป็นคำยืมมาจากภาษาต่างประเทศ เช่น
Privat = พริวาท
w Wilhelm = วิลเฮล์ม - -
x Xylophon = ซือโลโฟน กซ Box = บอกซ์
y Yak = ยัค - -
z Zahl = ซาล Balz = บัลซ์
หมายเหตุ z เมื่อเป็นตัวสะกดและพยางค์ต้นของพยางค์ต่อไปใช้ ทซ เช่น
Schwarze = ชวาร์ทเซอ
ß (= ss) - - สส Gruß = กรุสส์

หมายเหตุ[แก้]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 เครื่องหมาย อุมเลาท์ ¨ อาจใช้ e แทนได้ เช่น ä = ae, ö = oe, ü = ue

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]