การตกเลือดทางสูติกรรม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การตกเลือดทางสูติกรรม
(Obstetrical hemorrhage)
บัญชีจำแนกและลิงก์ไปภายนอก
ICD-10O20, O46, O67, O72
ICD-9641, 666

การตกเลือดทางสูติกรรม (อังกฤษ: obstetrical hemorrhage) หมายถึง การตกเลือด (hemorrhage) ในช่วงการตั้งครรภ์ การคลอด หรือระยะหลังคลอด ซึ่งอาจหมายถึงการมีการตกเลือดออกทางช่องคลอด หรือตกเลือดในช่องท้องก็ได้

การตกเลือดทางสูติกรรมเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ของการเสียชีวิตของมารดา

การตกเลือดก่อนคลอด[แก้]

การตกเลือดก่อนคลอดที่ระยะอายุครรภ์น้อย[แก้]

ส่วนใหญ่จะเป็นการแท้ง โดยการแท้งที่อายุครรภ์น้อยมากๆ นั้นแยกไม่ออกจากประจำเดือนที่มามากผิดปกติ แต่ถ้าอายุครรภ์มากขึ้นอาจมีเลือดออกเยอะมากและนานได้ แพทย์อาจจำเป็นต้องขูดมดลูกเพื่อหยุดเลือดไม่ให้ออกมากจนเป็นอันตรายแก่ผู้ตั้งครรภ์ นอกจากนี้ยังมีการตั้งครรภ์นอกมดลูกบางรูปแบบที่อาจทำให้มีเลือดออกได้ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้

การตกเลือดก่อนคลอดที่ระยะอายุครรภ์มาก[แก้]

สาเหตุที่ควรนึกถึงมากที่สุดคือภาวะรกเกาะต่ำ ซึ่งหากเป็นไปได้ควรตรวจพบก่อนเข้าสู่ระยะคลอด และทำคลอดด้วยการผ่าตัด นอกจากนี้ยังมีภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด ซึ่งทำให้มีเลือดออกได้ บางครั้งอาจมีเลือดออกคั่งอยู่ภายในได้

การตกเลือดระหว่างการคลอด[แก้]

นอกจากรกเกาะต่ำและรกลอกตัวแล้ว สาเหตุอื่นที่พบได้และมีอันตรายมากได้แก่ภาวะมดลูกแตก ทำให้มีเลือดออกมากทั้งภายในและภายนอก การมีเลือดออกจากตัวทารกนั้นพบได้น้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นไม่มาก แต่อาจมีอันตรายต่อทารกได้มาก

การตกเลือดหลังคลอด[แก้]

การตกเลือดหลังคลอด คือภาวะซึ่งมีการเสียเลือดหลังการคลอด ตั้งแต่ 500 ซีซี ขึ้นไปสำหรับการคลอดทางช่องคลอด หรือตั้งแต่ 1000 ซีซี ขึ้นไปสำหรับการผ่าตัดคลอด เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของการเสียชีวิตของมารดาในประเทศที่กำลังพัฒนา และเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตของมารดาทั่วโลก