การตั้งครรภ์ในช่องท้อง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การตั้งครรภ์ในช่องท้อง
(Abdominal pregnancy)
บัญชีจำแนกและลิงก์ไปภายนอก
ICD-10O00.0O83.3
ICD-9633.00

การตั้งครรภ์ในช่องท้องคือการตั้งครรภ์นอกมดลูกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งตัวอ่อนได้ฝังตัวในช่องท้อง นอกมดลูก นอกท่อนำไข่ นอกเยื่อเอ็นบรอดลิกาเมนต์ การตั้งครรภ์ลักษณะนี้พบน้อยมาก แต่อาจมีอันตรายถึงชีวิตโดยมีอัตราตายสูงกว่าการตั้งครรภ์นอกมดลูกชนิดอื่นๆ ทั้งนี้บางครั้งการตั้งครรภ์อาจดำเนินไปจนสามารถให้กำเนิดทารกได้ก็มี