กล่องดำ (การขนส่ง)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เครื่องบันทึกการบินทั่วไป (กล่องดำ)

กล่องดำ เป็นอุปกรณ์บันทึกที่ใช้ในการขนส่ง ได้แก่ เครื่องบันทึกการบิน (เครื่องบันทึกข้อมูลการบินและเครื่องบันทึกเสียงห้องนักบิน) ในอากาศยาน เครื่องบันทึกเหตุการณ์ในหัวรถจักรระบบราง เครื่องบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ในรถยนต์ เป็นต้น ปัจจุบันเครื่องบันทึกการบินสองอย่างรวมกันเป็นชิ้นส่วนเดียวที่สื่อเรียกว่า "กล่องดำ"