อนุสัญญามอนทรีออล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อนุสัญญามอนทรีออล (อังกฤษ: Montreal Convention) หรือชื่อทางการคือ อนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศ[1] (อังกฤษ: Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air) หรือย่อว่า MC99 เป็นสนธิสัญญาพหุภาคีซึ่งกำหนดขึ้นโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในปี 1999 ถูกพัฒนามาจากอนุสัญญาวอร์ซอ มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรับผิดของสายการบินต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสาร

อนุสัญญามอนทรีออลได้รับการลงนามครั้งแรกในวันที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ. 1999 ที่เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา และเริ่มบังคับใช้เมื่อ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2003 ปัจจุบันมีภาคีสมาชิก 133 ราย (132 ประเทศ+สหภาพยุโรป) อนุสัญญานี้ครอบคลุมไปถึงเที่ยวบินภายในประเทศของประเทศที่เป็นภาคีสมาชิก ประเทศไทยเป็นหนึ่งในรัฐภาคีของอนุสัญญานี้

ความรับผิดของผู้ขนส่ง[แก้]

ความรับผิด วงเงินรับผิดเดิม ปรับปรุงครั้งแรก
30 ธ.ค. 2009
ปรับปรุงครั้งที่สอง
28 ธ.ค. 2019
การเสียชีวิต บาดเจ็บ ของผู้โดยสาร ระหว่างโดยสารหรือกำลังขึ้นลงอากาศยาน[2] 100,000 SDR 113,100 SDR 128,821 SDR
ความล่าช้าในการขนส่งผู้โดยสาร[3] 4,150 SDR 4,694 SDR 5,346 SDR
ความบุบสลาย, สูญหาย, เสียหาย หรือล่าช้า ของสัมภาระติดตัว[4] 1,000 SDR 1,131 SDR 1,288 SDR
ความบุบสลาย, สูญหาย, เสียหาย หรือล่าช้า ของสัมภาระลงทะเบียน[5] 17 SDR/กิโลกรัม 19 SDR/กิโลกรัม 22 SDR/กิโลกรัม

อัตราแลกเปลี่ยน ณ 2 มกราคม 2024 อยู่ที่ 1 SDR = 1.339 ดอลลาร์สหรัฐ = 45.90 บาท[6]

การฟ้องร้องคดีความระหว่างประเทศตามอนุสัญญานี้ โจทย์จะเลือกฟ้องร้องต่อศาลในอาณาเขตต้นทางหรืออาณาเขตปลายทางของรัฐภาคีก็ได้ กระบวนพิจารณาคดีและผลแห่งคดีให้ใช้กฎหมายแห่งประเทศซึ่งศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีตั้งอยู่[1] (ถ้าเป็นศาลไทยจะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ)

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 ราชกิจจานุเบกษา. พระราชบัญญัติ การรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๖ ก วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
  2. ข้อ 21 แห่งอนุสัญามอนทรีออล ค.ศ. 1999
  3. ข้อ 22 ย่อหน้า 1 แห่งอนุสัญามอนทรีออล ค.ศ. 1999
  4. ข้อ 22 ย่อหน้า 2 แห่งอนุสัญามอนทรีออล ค.ศ. 1999
  5. ข้อ 22 ย่อหน้า 3 แห่งอนุสัญามอนทรีออล ค.ศ. 1999
  6. Currency units per SDR for December 2021 International Monetary Fund