กรมพิธีการทูต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรมพิธีการทูต
Department of Protocol
ตรากระทรวงต่างประเทศ.png
ตรากรมพิธีการทูต
ที่ทำการ
เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 14 เมษายน พ.ศ. 2418
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
ผู้บริหารหลัก นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ, อธิบดี
นางชนิดา กมลนาวิน, รองอธิบดี
นายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์, รองอธิบดี
ต้นสังกัด กระทรวงการต่างประเทศ

กรมพิธีการทูต มีภารกิจเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผนและประเพณีปฏิบัติทางการทูต การให้การรับรองการเยือนของแขกสำคัญต่างประเทศในทุกระดับและการกำกับ ดูแลเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตเพื่อเสริมสร้างภาพลัษณ์ที่ดีต่อคนไทย และประเทศไทย

ภารกิจ และหน้าที่[แก้]

  • ดำเนินการเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผนและประเพณีปฏิบัติทางการทูต และทางกงสุลในการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการไปเยือนต่างประเทศของพระบรมวงศ์และบุคคลสำคัญของ ประเทศไทย และการมาเยือนประเทศไทยของราชวงศ์ต่างประเทศและบุคคลสำคัญของต่างประเทศ
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตและทางกงสุล
  • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

หน่วยงานในสังกัดกรมพิธีการทูต[แก้]

  • สำนักงานเลขานุการกรม
  • กองแบบพิธี
  • กองรับรอง
  • กองเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต

อ้างอิง[แก้]