กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
Department of Treaties and Legal Affairs
ตรากระทรวงต่างประเทศ.png
ตรากรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
ที่ทำการ
เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ภาพรวม
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
ผู้บริหารหลัก วิลาวรรณ มังคละธนกุล[1]อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
ต้นสังกัด กระทรวงการต่างประเทศ

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย มีภารกิจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง สนธิสัญญา และเรื่องเขตแดนของประเทศ รวมทั้งประมวลศึกษา วิจัย ติดตาม วิเคราะห์แนวโน้มและพัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศในกรอบองค์การสหประชา ชาติ และองค์การระหว่างประเทศ

ภารกิจ และหน้าที่[แก้]

 • ดำเนินการเกี่ยวกับปัญหากฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประมวล ศึกษา วิจัย ติดตามและวิเคราะห์ทางวิชาการเกี่ยวกับแนวโน้มและพัฒนาการของกฎหมายระหว่าง ประเทศในกรอบของสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องเขตแดนของประเทศไทย
 • แปลและตรวจสอบคำแปลสนธิสัญญา
 • ดำเนินการเกี่ยวกับสนธิสัญญา
 • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

หน่วยงานในสังกัดกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย[แก้]

 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • กองกฎหมาย
 • กองเขตแดน
 • กองพัฒนางานกฎหมายระหว่างประเทศ
 • กองสนธิสัญญา

อ้างอิง[แก้]