กรมสารนิเทศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรมสารนิเทศ
Department of information
ตรากระทรวงต่างประเทศ.png
ตรากรมสารนิเทศ
ที่ทำการ
เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 14 เมษายน พ.ศ. 2418
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
ผู้บริหาร นายธานี แสงรัตน์, อธิบดี
นาย ณัฐภาณุ นพคุณ, รองอธิบดี

กรมสารนิเทศ มีภารกิจเกี่ยวกับงานสารนิเทศและการทูตเชิงวัฒนธรรม โดยการประชาสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายกับสื่อมวลชนต่างประเทศและระหว่างสื่อมวลชนท้องถิ่นกับสื่อ มวลชนต่างประเทศในไทย และส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมรวมทั้งแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมกับนานาประเทศ เพื่อเผยแพร่ภาพพจน์ที่ดีของประเทศไทยและปกป้องรักษาผลประโยชน์ของชาติ

ภารกิจ และหน้าที่[แก้]

 • ประมวลและวิเคราะห์ข่าวต่าง ๆ ทั้งภายในและนอกประเทศ
 • เผยแพร่ติดต่อและประสายงานในกิจการที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านศิลปะ การศึกษา ดนตรี การกีฬา วิทยาศาสตร์ และด้านอื่น ๆ กับต่างประเทศ
 • ประชาสัมพันธ์และชี้แจงนโยบายและทัศนะของประเทศไทยแก่ผู้แทนหนังสือ พิมพ์และสื่อมวลชนต่าง ๆ รวมทั้งติดตามข่าว บทความหนังสือพิมพ์ และข่าวสารต่าง ๆ ทั้งภายในและนอกประเทศ
 • จัดทำรายการข่าว สารคดี และบทความ และควบคุมและบริหารสถานีวิทยุวิทยุต่างประเทศ
 • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

หน่วยงานในสังกัดกรมสารนิเทศ[แก้]

 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • กองการสื่อมวลชน
 • กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ
 • กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว
 • กองการทูตวัฒนธรรม
 • มูลนิธิยุวทูตความดี

อ้างอิง[แก้]