ข้ามไปเนื้อหา

กรมสารนิเทศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรมสารนิเทศ
Department of information
ตรากรมสารนิเทศ
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง6 เมษายน พ.ศ. 2503; 64 ปีก่อน (2503-04-06)[1]
เขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร
สำนักงานใหญ่เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • นิกรเดช พลางกูร[2], อธิบดี
 • ปาณิดล ปิจฉิมสวัสดิ์, รองอธิบดี
 • ว่าง, รองอธิบดี
ต้นสังกัดหน่วยงานกระทรวงการต่างประเทศ

กรมสารนิเทศ มีภารกิจเกี่ยวกับงานสารนิเทศและการทูตเชิงวัฒนธรรม โดยการประชาสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายกับสื่อมวลชนต่างประเทศและระหว่างสื่อมวลชนท้องถิ่นกับสื่อ มวลชนต่างประเทศในไทย และส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมรวมทั้งแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมกับนานาประเทศ เพื่อเผยแพร่ภาพพจน์ที่ดีของประเทศไทยและปกป้องรักษาผลประโยชน์ของชาติ หรือทำหน้าที่โฆษกของกระทรวงการต่างประเทศอีกหน้าที่หนึ่ง[3]

ภารกิจ และหน้าที่[แก้]

 • ประมวลและวิเคราะห์ข่าวต่าง ๆ ทั้งภายในและนอกประเทศ
 • เผยแพร่ติดต่อและประสายงานในกิจการที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านศิลปะ การศึกษา ดนตรี การกีฬา วิทยาศาสตร์ และด้านอื่น ๆ กับต่างประเทศ
 • ประชาสัมพันธ์และชี้แจงนโยบายและทัศนะของประเทศไทยแก่ผู้แทนหนังสือ พิมพ์และสื่อมวลชนต่าง ๆ รวมทั้งติดตามข่าว บทความหนังสือพิมพ์ และข่าวสารต่าง ๆ ทั้งภายในและนอกประเทศ
 • จัดทำรายการข่าว สารคดี และบทความ และควบคุมและบริหารสถานีวิทยุวิทยุต่างประเทศ
 • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

หน่วยงานในสังกัดกรมสารนิเทศ[แก้]

 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • กองการสื่อมวลชน
 • กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ
 • กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว
 • กองการทูตวัฒนธรรม
 • มูลนิธิยุวทูตความดี

อ้างอิง[แก้]