กรมสารนิเทศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรมสารนิเทศ
Department of information
Seal of the Minister of Foreign Affair of Thailand.svg
ตรากรมสารนิเทศ
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง14 เมษายน พ.ศ. 2418
เขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร
สำนักงานใหญ่เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • กาญจนา ภัทรโชค, อธิบดี
 • ณัฐภาณุ นพคุณ, รองอธิบดี
 • ธนวัต ศิริกุล, รองอธิบดี
ต้นสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ

กรมสารนิเทศ มีภารกิจเกี่ยวกับงานสารนิเทศและการทูตเชิงวัฒนธรรม โดยการประชาสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายกับสื่อมวลชนต่างประเทศและระหว่างสื่อมวลชนท้องถิ่นกับสื่อ มวลชนต่างประเทศในไทย และส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมรวมทั้งแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมกับนานาประเทศ เพื่อเผยแพร่ภาพพจน์ที่ดีของประเทศไทยและปกป้องรักษาผลประโยชน์ของชาติ

ภารกิจ และหน้าที่[แก้]

 • ประมวลและวิเคราะห์ข่าวต่าง ๆ ทั้งภายในและนอกประเทศ
 • เผยแพร่ติดต่อและประสายงานในกิจการที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านศิลปะ การศึกษา ดนตรี การกีฬา วิทยาศาสตร์ และด้านอื่น ๆ กับต่างประเทศ
 • ประชาสัมพันธ์และชี้แจงนโยบายและทัศนะของประเทศไทยแก่ผู้แทนหนังสือ พิมพ์และสื่อมวลชนต่าง ๆ รวมทั้งติดตามข่าว บทความหนังสือพิมพ์ และข่าวสารต่าง ๆ ทั้งภายในและนอกประเทศ
 • จัดทำรายการข่าว สารคดี และบทความ และควบคุมและบริหารสถานีวิทยุวิทยุต่างประเทศ
 • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

หน่วยงานในสังกัดกรมสารนิเทศ[แก้]

 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • กองการสื่อมวลชน
 • กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ
 • กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว
 • กองการทูตวัฒนธรรม
 • มูลนิธิยุวทูตความดี

อ้างอิง[แก้]