เทศบาลตำบลโนนแดง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลโนนแดง
ตราประจำเทศบาลตำบลโนนแดง
ตราประจำเทศบาลตำบลโนนแดง
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย ตำบลโนนแดง
ชื่อภาษาอังกฤษ Township of Nong Daeng
ข้อมูลสถิติ
รหัสทางภูมิศาสตร์ 3024
ประชากร 5,016 คน (พ.ศ. 2541)
พื้นที่ 6 ตร.กม.
ความหนาแน่น 836 คน/ตร.กม.
สำนักงาน
ที่ตั้ง เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 30360
โทรศัพท์ (+66) 0 4447 5077
โทรสาร (+66) 0 4447 5077
เว็บไซต์ [1]

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    

เทศบาลตำบลโนนแดง เป็นเทศบาลตำบลแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในอำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติ[แก้]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เทศบาลตำบลโนนแดง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดนครราชสีมาระยะทางห่างจากจังหวัดนครราชสีมาประมาณ 75 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 6 ตารางกิโลเมตร ( 3,750 ไร่)

ลักษณะภูมิประเทศ[แก้]

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลโนนแดง มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบ ไม่มีภูเขา

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

หมู่บ้านที่ยู่ในเขตสุขาภิบาลทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ได้แก่

  • หมู่ที่ 1 บ้านโนนแดง
  • หมู่ที่ 3 บ้านเต็งสูง
  • หมู่ที่ 4 บ้านหัวโคก
  • หมู่ที่ 10 บ้านบุตาคง
  • หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ศรีประทาน
  • หมู่ที่ 12 บ้านโนนเขว้า
  • หมู่ที่ 13 บ้านหนองโจด
  • หมู่ที่ 15 บ้านตลาดโนนแดง

อ้างอิง[แก้]