เทศบาลตำบลด่านเกวียน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลด่านเกวียน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย ตำบลด่านเกวียน
ชื่อภาษาอังกฤษ Dan Kwian Commune Municipality
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 10.17 ตร.กม. ตร.กม.
สำนักงาน
ที่ตั้ง ถนนมิตรภาพ ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    

เทศบาลตำบลด่านเกวียน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เดิมมีชื่อเรียกว่า "สุขาภิบาลด่านเกวียน" ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลด่านเกวียน ในปี พ.ศ. 2542

ประวัติ[แก้]

ด่านเกวียน ตั้งอยู่ริมฝั่งลำน้ำมูลห่างจากอำเภอเมืองนครราชสีมา ประมาณ 15 กิโลเมตร เดิมเป็นหมู่บ้านในตำบลท่าด่าน และได้รับการแต่งตั้งเป็นตำบลด่านเกวียนเมื่อ พ.ศ. 2531 และมี พ.ศ. 2542 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเทศบาลตำบลด่านเกวียน ประชาชนโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา แลมีอาชีพเสริมคือทำเครื่องปั้นดินเผา เช่น โอ่ง หรือ ครกสำหรับตำน้ำพริก ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเนื่องจากด่านเกวียนเป็นชุมชนขนาดใหญ่ กระทรวงมหาดไทยจึงพิจารณาเห็นสมควรให้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลด่านเกวียน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2526 และเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ก็ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลด่านเกวียน

ขนาดและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์[แก้]

เทศบาลตำบลด่านเกวียนครอบคลุมพื้นที่ 47.70 ตารางกิโลเมตร ชุมชนภายในเขตเทศบาลจำนวน 16 ชุมชน ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น ดินเหนียวที่มีลักษณะพิเศษคือจะแร่เหล็กผสมอยู่ด้วย ซึ่งเหมาะสำหรับนำมาใช้ทำเครื่องปั้นดินเผา โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

  • อาณาเขตทางทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.ด่านเกวียน, อบต.หนองบัวศาลา
  • อาณาเขตทางทิศใต้ ติดต่อกับ อบต. ท่าอ่าง
  • อาณาเขตทางทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.ด่านเกวียน, อบต.ท่าอ่าง
  • อาณาเขตทางทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.ด่านเกวียน, อบต.ท่าอ่าง

สภาพทั่วไปและการคมนาคมขนส่ง[แก้]

ภายในเขตเทศบาลตำบลด่านเกวียน มีสถานประกอบพาณิชย์ มีกิจการสถานีบริการน้ำมัน 3 แห่ง ตลาดสด 1 แห่ง

  • ทางรถยนต์ มีถนนสายหลักคือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 (ถนนราชสีมา-โชคชัย) และถนนภายในเขตเทศบาล มีลำน้ำมูลเป็นลำน้ำสายหลักที่ใช้ในการบริโภค และประกอบอาชีพ

อาชีพ[แก้]

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ คือ ผลิตเครื่องปั้นดินเผาเป็นหลัก รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้าง ปศุสัตว์และเกษตรกรรม

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]