เทศบาลตำบลลำนางแก้ว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลลำนางแก้ว
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย ตำบลลำนางแก้ว
ชื่อภาษาอังกฤษ Lam Nang Kaeo Subdistrict Municipality
ข้อมูลสถิติ
ประชากร 4,572 คน (พ.ศ. 2551)
พื้นที่ 84.60 ตร.กม.
ความหนาแน่น 54.04 คน/ตร.กม.
สำนักงาน
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลลำนางแก้ว ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    

เทศบาลตำบลลำนางแก้ว เป็นเทศบาลหนึ่งในอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติ[แก้]

ขอจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย เป็นเทศบาลตำบลลำนางแก้ว โดยองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางแก้ว จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทยปี ๒๕๓๙ มีพื้นที่ ๘๔.๖๐ ตารางกิโลเมตร จำนวน ๙ หมู่บ้าน ประชากร ๔,๕๗๒ คน รายได้จริงไม่รวมเงินอุดหนุน ๘,๔๙๒,๔๓๕.๕๐ บาท รายจ่ายประจำ ๔,๑๓๗,๒๒๐ บาท สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะครบวาระในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐ และประสงค์จะจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลลำนางแก้วตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป