เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
ตราประจำเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
ตราประจำเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย ตำบลหนองไข่น้ำ
ชื่อภาษาอังกฤษ Township of Nong Khai Nam
นายกเทศมนตรี นายสมชัย ปล้องพุดซา
ข้อมูลสถิติ
รหัสทางภูมิศาสตร์ 3099
ประชากร 6,678 คน (พ.ศ. 2551)
พื้นที่ 43.44 ตร.กม.
ความหนาแน่น 154 คน/ตร.กม.
สำนักงาน
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ (+66) 0-4424-9098
โทรสาร (+66) 0-4424-9098
เว็บไซต์ http://www.nongkainamyukmai.com

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    

เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ เป็นเทศบาลตำบลแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลพื้นฐาน[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ตามร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 57/2550 พิจารณาเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2550[1]

ที่ตั้ง[แก้]

เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองนครราชสีมามีระยะห่างจากอำเภอเมืองนครราชสีมาประมาณ 25 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 43.44 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 22,949 ไร่ แต่เดิมการปกครองขึ้นกับตำบลโคกสูง ปัจจุบันได้มีการแยกออกมาจัดตั้งเป็นตำบลหนองไข่น้ำ และแบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ได้แก่

  • หมู่ 1 บ้านหนองไข่น้ำพัฒนา
  • หมู่ 2 บ้านบึงรี
  • หมู่ 3 บ้านคลองหนองบัว
  • หมู่ 4 บ้านคอหนองบัว
  • หมู่ 5 บ้านสนวน
  • หมู่ 6 บ้านโกรกพัฒนา
  • หมู่ 7 บ้านหนองไข่น้ำ
  • หมู่ 8 บ้านกระโดน

อาณาเขต[แก้]

เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง
  • ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบ้านโพธิ์, ตำบลตลาด และ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง
  • ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
  • ทิศตะวันตก ติดกับ เทศบาลตำบลโคกสูง และ ตำบลพุดซา อำเภอเมือง

ประชากร[แก้]

เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 6,678 คน เป็นชาย 3,417 คน หญิง 3,261 คน จำนวนบ้าน 1,407 หลัง[2]

การคมนาคมขนส่ง[แก้]

มีทางหลวงสาย 205 สุรนารายณ์ เป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมทางบก ใช้เวลาเดินทางจากตำบลหนองไข่น้ำ ถึง อำเภอเมืองนครราชสีมา ประมาณ 30 นาที มีรถโดยสารสองแถววิ่งบริการภายใน และมีรถโดยสารประจำทางวิ่งผ่านเชื่อมต่อไปยังพื้นที่อื่นๆอย่างสะดวก

อ้างอิง[แก้]

ข้อมูลเพิ่มเติม[แก้]