เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
ตราประจำเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
ตราประจำเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย ตำบลหนองไข่น้ำ
ชื่อภาษาอังกฤษ Township of Nong Khai Nam
ข้อมูลสถิติ
รหัสทางภูมิศาสตร์ 3099
ประชากร 6,678 คน (พ.ศ. 2551)
พื้นที่ 43.44 ตร.กม.
ความหนาแน่น 154 คน/ตร.กม.
สำนักงาน
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ (+66) 0-4424-9098
โทรสาร (+66) 0-4424-9098
เว็บไซต์ http://www.nongkainamyukmai.com

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    

เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ เป็นเทศบาลตำบลแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลพื้นฐาน[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ตามร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 57/2550 พิจารณาเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2550[1]

ที่ตั้ง[แก้]

เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองนครราชสีมามีระยะห่างจากอำเภอเมืองนครราชสีมาประมาณ 25 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 43.44 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 22,949 ไร่ แต่เดิมการปกครองขึ้นกับตำบลโคกสูง ปัจจุบันได้มีการแยกออกมาจัดตั้งเป็นตำบลหนองไข่น้ำ และแบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ได้แก่

  • หมู่ 1 บ้านหนองไข่น้ำพัฒนา
  • หมู่ 2 บ้านบึงรี
  • หมู่ 3 บ้านคลองหนองบัว
  • หมู่ 4 บ้านคอหนองบัว
  • หมู่ 5 บ้านสนวน
  • หมู่ 6 บ้านโกรกพัฒนา
  • หมู่ 7 บ้านหนองไข่น้ำ
  • หมู่ 8 บ้านกระโดน

อาณาเขต[แก้]

เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง
  • ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบ้านโพธิ์, ตำบลตลาด และ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง
  • ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
  • ทิศตะวันตก ติดกับ เทศบาลตำบลโคกสูง และ ตำบลพุดซา อำเภอเมือง

ประชากร[แก้]

เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 6,678 คน เป็นชาย 3,417 คน หญิง 3,261 คน จำนวนบ้าน 1,407 หลัง[2]

การคมนาคมขนส่ง[แก้]

มีทางหลวงสาย 205 สุรนารายณ์ เป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมทางบก ใช้เวลาเดินทางจากตำบลหนองไข่น้ำ ถึง อำเภอเมืองนครราชสีมา ประมาณ 30 นาที มีรถโดยสารสองแถววิ่งบริการภายใน และมีรถโดยสารประจำทางวิ่งผ่านเชื่อมต่อไปยังพื้นที่อื่นๆอย่างสะดวก

อ้างอิง[แก้]

ข้อมูลเพิ่มเติม[แก้]