นิตย์ พิบูลสงคราม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
นิตย์ พิบูลย์สงคราม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ดำรงตำแหน่ง
9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
นายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
สมัยก่อนหน้า กันตธีร์ ศุภมงคล
สมัยถัดไป นพดล ปัทมะ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 30 มิถุนายน พ.ศ. 2484 (72 ปี)
คู่สมรส พัชรินทร์ พิบูลย์สงคราม

นิตย์ พิบูลสงคราม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

ประวัติ[แก้]

นายนิตย์ พิบูลสงคราม เกิดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2484 เป็นบุตรของจอมพล ป. พิบูลสงคราม กับท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม จบการศึกษาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ศึกษาต่อระดับมัธยมปลายที่ Wilbraham Academy สหรัฐอเมริกา จบปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์ จากวิทยาลัยดาร์ทมัธ และปริญญาโทด้านรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยบราวน์ สหรัฐอเมริกา สมรสกับ นางพัชรินทร์ พิบูลสงคราม (เดิมชื่อ แพทริเชีย ออสมอนด์)[1]

การรับราชการ[แก้]

นายนิตย์ พิบูลสงคราม เริ่มรับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2511 เคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ได้แก่ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ในปี พ.ศ. 2530 และตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2538 หลังจากนั้นได้กลับมาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2543 จนเกษียณอายุราชการในตำแหน่งดังกล่าวเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2544

ภายหลังเกษียณอายุราชการ นายนิตย์ พิบูลย์สงคราม ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (ตุลาคม 2544 – กันยายน 2549) ในรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร และได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย – สหรัฐ (เอฟทีเอ) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2546 แต่ได้ลาออกจากตำแหน่งนี้ในเดือนมกราคม 2549 หลังจากนั้น เมื่อมีการปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 นายนิตย์ พิบูลย์สงครามได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ [2] เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2549 ในรัฐบาลซึ่งมีพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]