จตุรมิตรสามัคคี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก จตุรมิตร)
ตราประจำการแข่งขัน ฟุตบอลประเพณี จตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 26 พ.ศ. 2555

การแข่งขันฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรสามัคคี เป็นการแข่งขันฟุตบอลประเพณีระดับมัธยมศึกษาระหว่างโรงเรียนชายล้วนเก่าแก่ 4 สถาบันของประเทศไทย อันได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุก 2 ปี ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีของครูอาจารย์ นักเรียน ทั้งฝ่ายนักกีฬา ฝ่ายกองเชียร์ และยังรวมไปถึงกลุ่มศิษย์เก่าอีกด้วย

สำหรับการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 26 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10, 12, 14, และ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นเจ้าภาพ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ชนะเลิศอันดับหนึ่งร่วมกัน

ประวัติและความเป็นมา[1][แก้]

การแข่งขันฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรสามัคคีนั้น เป็นความคิดริเริ่มของอาจารย์โปร่ง ส่งแสงเติม อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กับอาจารย์อารีย์ เสมประสาท อาจารย์ใหญ่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ทั้งสองท่านได้มาขอความร่วมมือกับอาจารย์บุญอวบ บูรณะบุตร อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทพศิรินทร์ และอาจารย์บรรณา ชโนดม อาจารย์ใหญ่โรงเรียนอัสสัมชัญ ในอันที่จะร่วมกันจัดการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทั้ง 4 สถาบันขึ้น เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีของครูอาจารย์ และนักเรียนทุกฝ่าย ซึ่งอาจารย์ทั้ง 4 ท่าน ได้มีความเห็นพ้องกันในความคิดอันนี้

เข็มโรงเรียนในเครือจตุรมิตร เรียงลำดับตามการแข่งขันครั้งที่ 24

การแข่งขันฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรสามัคคี ได้เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2507 โดยลำดับการแข่งขันและการเป็นเจ้าภาพ ดังนี้

ครั้งที่ วันแข่ง เจ้าภาพ ผู้ชนะอันดับหนึ่ง
1 16 ตุลาคม ถึง 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507 สวนกุหลาบวิทยาลัย สวนกุหลาบวิทยาลัย
2 19 ตุลาคม ถึง 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508 เทพศิรินทร์ สวนกุหลาบวิทยาลัย
ในปีพ.ศ. 2509 และพ.ศ. 2510 งดการแข่งขัน เพราะสนามไม่ว่าง เนื่องจากมีการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ และกีฬาแหลมทอง ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน
3 16 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 อัสสัมชัญ สวนกุหลาบวิทยาลัย
4 21 ตุลาคม ถึง 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สวนกุหลาบวิทยาลัย
5 21 พฤศจิกายน ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
6 22 ตุลาคม ถึง 30 ตุลาคม พ.ศ. 2514 เทพศิรินทร์ เทพศิรินทร์
7 20 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 อัสสัมชัญ ไม่แน่ชัด[2]
พ.ศ. 2517 ไม่แน่ชัด เทพศิรินทร์ [3][4]
แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ และภาวะทางการเมืองไม่อำนวยให้จัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรสามัคคี จึงว่างเว้นไประยะหนึ่ง ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2520 และได้มีการจัดขึ้นใหม่ในปีพ.ศ. 2521 เป็นครั้งที่ 8
8 24 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย แต่ในวันชิงชนะเลิศ ทั้ง 4 โรงเรียนได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยใช้สนามจุฬาลงกรณ์เป็นสนามแข่งขัน สวนกุหลาบวิทยาลัย
หลังจากการแข่งขันครั้งที่ 8 แล้วก็เว้นอีก 2 ปี จึงได้มาเริ่มจัดการแข่งขันขึ้นในปีพ.ศ. 2524 ซึ่งนับเป็นการแข่งขันครั้งที่ 9
9 28 พฤศจิกายน ถึง 6 ธันวาคม พ.ศ. 2524 สวนกุหลาบวิทยาลัย สวนกุหลาบวิทยาลัย
10 27 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม พ.ศ. 2525 เทพศิรินทร์ สวนกุหลาบวิทยาลัย
11 20 พฤศจิกายน ถึง 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526 อัสสัมชัญ สวนกุหลาบวิทยาลัย
12 23 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม พ.ศ. 2527 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สวนกุหลาบวิทยาลัย
13 1 พฤศจิกายน ถึง 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 สวนกุหลาบวิทยาลัย สวนกุหลาบวิทยาลัย ร่วมกับ อัสสัมชัญ
ต่อมาคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรสามัคคี ได้ตกลงกันว่าถ้ามีการแข่งขันทุกปีอาจทำให้สิ้นเปลือง แต่ถ้าเว้นปีไปก็เกรงว่าการแข่งขันฟุตบอลจะขาดช่วง จึงตกลงกันว่าให้มีการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรสามัคคีปีเว้นปีโดยปีที่ไม่มีการแข่งขันให้จัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรเหย้า - เยือนขึ้น ซึ่งเป็นการแข่งขันโดยใช้สนามภายในโรงเรียนเท่านั้น
14 19 ธันวาคม ถึง 26 ธันวาคม พ.ศ. 2530 เทพศิรินทร์ สวนกุหลาบวิทยาลัย
15 15 ธันวาคม ถึง 28 ธันวาคม พ.ศ. 2532 อัสสัมชัญ อัสสัมชัญ
16 24 ธันวาคม ถึง 28 ธันวาคม พ.ศ. 2534 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
17 18 ธันวาคม ถึง 28 ธันวาคม พ.ศ. 2536 สวนกุหลาบวิทยาลัย อัสสัมชัญ [5]
18 25 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม พ.ศ. 2538 เทพศิรินทร์ สวนกุหลาบวิทยาลัย ร่วมกับ อัสสัมชัญ
19 13 ธันวาคม ถึง 20 ธันวาคม พ.ศ. 2540 อัสสัมชัญ เทพศิรินทร์ ร่วมกับ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
20 11 ธันวาคม ถึง 19 ธันวาคม พ.ศ. 2542 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เทพศิรินทร์ ร่วมกับ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
21 17 พฤศจิกายน ถึง 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 สวนกุหลาบวิทยาลัย สวนกุหลาบวิทยาลัย ร่วมกับ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
22 12 มกราคม ถึง 18 มกราคม พ.ศ. 2547 เทพศิรินทร์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
23 26 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม พ.ศ. 2548 อัสสัมชัญ อัสสัมชัญ ร่วมกับ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
24 17 พฤศจิกายน ถึง 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย อัสสัมชัญ
25 21 พฤศจิกายน ถึง 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
การแข่งขันครั้งที่ 26 เดิมได้กำหนดไว้ในวันที่ 19, 21, 23, และ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 แต่เกิดเหตุการณ์อุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2554 ในหลายจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย จึงได้มีมติเลื่อนการแข่งขันไปเป็นปี พ.ศ. 2555
26 10 พฤศจิกายน ถึง 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เทพศิรินทร์ สวนกุหลาบวิทยาลัย ร่วมกับ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
27 15 พฤศจิกายน ถึง 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 อัสสัมชัญ

ผู้ชนะอันดับหนึ่ง[แก้]

โรงเรียน จำนวนครั้งชนะเดี่ยว จำนวนครั้งชนะร่วม
สวนกุหลาบวิทยาลัย 10 4
เทพศิรินทร์ 1 2
อัสสัมชัญ 3 3
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 4 5

ประเพณีชาวจตุรมิตร[แก้]

ถึงแม้ชาวจตุรมิตรจะมีกิจกรรมมากมาย แต่เมื่อถึงวันสำคัญของทางราชการ ก็จะมีการนัดหมายทำกิจกรรมร่วมกันทุกครั้ง และถือเป็นประเพณีที่ทั้ง 4 สถาบันได้ร่วมใจกันปฏิบัติมาช้านาน กิจกรรมเหล่านั้นได้แก่

  1. วันที่ 5 ธันวาคม ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  2. วันที่ 12 สิงหาคม ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  3. วันที่ 23 ตุลาคม ถวายบังคมเนื่องในวันปิยมหาราช
  4. วันที่ 25 พฤศจิกายน ถวายบังคมเนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า
  5. วันที่ 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

นอกจากนั้น ยังมีการริเริ่มการเข้าค่ายจตุรมิตรสัมพันธ์ การบรรเลงดนตรีถวายพระพรของวงโยธวาธิตและวงดนตรีไทยจตุรมิตร ณ สถานีโทรทัศน์ต่างๆ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ชาวจตุรมิตรซาบซึ้งกันทั่วหน้าเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลลงพระปรมาภิไธยส่วนพระองค์ 1 ถ้วย และถ้วยจำลองอีก 3 ถ้วย แก่ทั้ง 4 โรงเรียน เราจึงร่วมใจกันทำงานเต็มที่เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ และรวบรวมรายได้จากการจัดงานนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย เหมือนเช่นที่เคยปฏิบัติมาทุกปี

Jaturamitr Internet Group (JMIG)[6][แก้]

โลโก้เว็บไซต์ Jaturamitr.com รุ่น 2.0

Jaturamitr Internet Group หรือ JMIG คือกลุ่มนักเรียนอาสาสมัครงานประชาสัมพันธ์ประเพณีฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี โดยมีสมาชิกจากโรงเรียนทั้งสี่โรงเรียน ร่วมมือร่วมใจกันทำงาน ในเริ่มแรกนั้น JMIG ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 ครั้งที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน และอาสาสมัครที่มาร่วมกันทำงานนั้น แม้จะต่างโรงเรียนแต่ก็มีความสมานฉันท์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และให้ความสนใจในการทำงานเป็นอย่างดี จุดประสงค์ของ JMIG คือจัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานฟุตบอลจตุรมิตร ประชาสัมพันธ์ข่าวต่างๆ และรายงานผลการแข่งขันจากขอบสนาม (LIVE Broadcast) ผ่านเว็บไซต์ เป็นข้อมูลสดให้ผู้ที่ไม่สามารถไปชมการแข่งขันด้วยตนเอง ณ สนาม สามารถมีส่วนร่วมกับกิจกรรมดังกล่าวได้ในอีกทางหนึ่ง

เริ่มแรก JMIG ใช้เว็บไซต์ Jaturamitr.net เป็นเว็บไซต์หลักสำหรับงานฟุตบอล ซึ่งในขณะนั้นถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ในวงการฟุตบอลระดับมัธยม เพราะยังไม่มีการแข่งขันระดับมัธยมใดๆที่มีการรายงานผลสดๆผ่านเว็บไซต์ ทั้งภาพ, เสียง, และข้อมูล ใหม่ล่าสุด นาทีต่อนาที

การแข่งขันครั้งต่อมา เมื่อโรงเรียนเทพศิรินทร์เป็นเจ้าภาพ JMIG ยังคงทำงานกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานผลการแข่งขัน โดยในครั้งนี้ใช้เว็บไซต์ Jaturamitr.org เป็นเว็บไซต์หลัก ซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี เพราะสื่ออินเทอร์เน็ตเข้าถึงกว่าแต่ก่อน และเว็บไซต์ของเราก็สามารถให้ข้อมูลการแข่งขันและสกอร์ด้วยความละเอียด

นับเป็นเวลาร่วมสองปีในการเตรียมงานครั้งต่อไป ปี พ.ศ. 2548 จตุรมิตรครั้งที่ 23 โรงเรียนอัสสัมชัญเป็นเจ้าภาพ ทีมงาน JMIG ยังคงก้าวต่อ และพัฒนาการให้บริการข้อมูลข่าวสารให้ดียิ่งขึ้น ผ่านเว็บไซต์ Jaturamitr.com ซึ่งเตรียมพร้อมให้บริการทั้งข่าวสาร, ความเคลื่อนไหว และรายงานผลฟุตบอลสดจากขอบสนาม อย่างที่เราได้ทำมาตลอดระยะเวลาร่วม 5 ปี

ในปี พ.ศ. 2552 กับการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรครั้งที่ 25 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ ทางเว็บไซต์ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านระบบชุมชนสัมพันธ์ (Social Networking) ระดับโลก Twitter และ Facebook อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นสื่อกลาง สำหรับศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า ติดตามการรายงานสด บรรยากาศ เชียร์ และแปรอักษร ไปพร้อมกับชาวจตุรมิตร ทั่วโลก และเป็นส่วนหนึ่งของการอัปเดต ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ ทั้งจากหน้าจอที่บ้าน และส่งตรงสดๆจากในสนาม

นอกจากการรายงานข่าวและประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นหน้าที่หลักแล้ว JMIG ยังเปรียบเสมือนได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการรวมกลุ่มจตุรมิตร เพาะอาสาสมัครทุกคนล้วนมาจากต่างสถาบัน เป็นทั้งนักเรียนปัจจุบันและศิษย์เก่า ที่ทำงานร่วมกันด้วยความสามัคคี ประโยชน์ในอีกทางหนึ่งก็คือ ยังเป็นการเพิ่มความสามารถและทักษะในการทำงานให้กับนักเรียนแต่ละโรงเรียน ได้เปิดโลกทัศน์ในอีกมุมหนึ่งที่ห้องเรียนในโรงเรียนอาจไม่เพียงพอ

JMIG ยังได้รับความเอื้อเฟื้อจากคณะอาจารย์ฝ่ายประชาสัมพันธ์ทั้งสี่สถาบัน ที่ช่วยดูแลและประสานงานส่วนต่างๆให้ราบรื่น และช่วยให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา ต่างๆ อันเป็นคุณประโยชน์ที่จะช่วยพัฒนาทีมงาน JMIG ให้ดีขึ้นต่อไป

ในอนาคต การแข่งขันจตุรมิตรครั้งหน้า หรือครั้งไหนๆ นอกจาก เรา - JMIG จะขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแรงประชาสัมพันธ์งานการแข่งขันแล้ว เรายังอยากให้ Jaturamitr.com เป็นเว็บไซต์ที่ เรา - ในฐานะสายเลือดจตุรมิตรทุกคน สามารถเข้ามาร่วมแบ่งปัน และซึบซัมความปลาบปิติ ในความสามัคคีที่เรามีให้กัน

JMIG เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร จึงไม่มีเจตจำนงค์ในการใช้เว็บไซต์ Jaturamitr.com เพื่อการค้า ให้โฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือใช้ในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือรัฐ

จตุรมิตรสามัคคีอาวุโส[แก้]

การแข่งขันฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรสามัคคีอาวุโส เริ่มจัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการเมื่อปีพ.ศ. 2540 โดยมีจุดประสงค์เพื่อความสนุกสนาน สามัคคี เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 4 สถาบันเสมือนญาติมิตร และแสดงออกถึงความมีน้ำใจนักกีฬาของชาวจตุรมิตร อันเป็นแบบอย่างที่ดีในวงการกีฬาและสังคมไทย โดยแต่ละสถาบันจะผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ สถาบันละ 2 ปี

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]