การแปรอักษร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ภาพแปรอักษรครั้งแรกของประเทศไทยโดยโรงเรียนอัสสัมชัญ
การแปรอักษรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 63
สมุดสีที่ใช้ในการแปรอักษร

การแปรอักษรเป็นกิจกรรมที่มักจะทำในสนามกีฬา โดยการแบ่งพื้นที่ของอัฒจันทน์ออกเป็นส่วนๆ ให้แต่ละคน โดยแต่ละคนต้องรับผิดชอบพื้นที่ของตน ซึ่งจะมีการแบ่งย่อยๆลงไปอีก เช่น 1คน รับผิดชอบ 16 ช่อง หรือ 20 ช่อง และเมื่อทุกคนเรียงสีของตนให้ดีแล้ว เมื่อพลิกด้านออกมา จะได้เป็นภาพต่างๆ ที่ได้ออกแบบไว้

การแปรอักษรในประเทศไทยมีขึ้นครั้งแรกในปี 2487 โดยม.เฉิด สุดาราแห่งโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็น "บิดาแห่งการแปรอักษร" โดยได้ความคิดมาจากศิลปะ Mosaic โดยการแปรอักษรครั้งแรกนั้น ม.เฉิดได้ให้นักเรียนแต่งชุดและหมวกสีขาวมานั่งเรียงเป็นพื้นแล้วเว้นช่องว่างเอาไว้เป็นคำว่า อ ส ช แล้วให้ยุวชนทหารใส่ชุดสีกากีแกมเชียวมานั่งให้เต็มทำให้เกิดเป็นคำว่า อ ส ช อย่างชัดเจนและมีการพัฒนาเรื่อยมาในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรสามัคคี ตลอดจน การแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ในระยะแรกเป็นการแปรอักษรโดยใช้ผ้าสี มีการพัฒนาการแปรอักษรเป็นภาพเคลื่อนไหว โดยใช้ร่ม หรือการปรบมือซึ่ง โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นผู้ริเริ่มรูปแบบนี้ขึ้น ประกอบการร้องเพลงเชียร์หรือการนับ

ส่วนการแปรอักษรเป็นภาพสี ในระยะแรกเป็นสมุดสีเย็บติดบนแผ่นไม้อัด ไม้อัดหนึ่งแผ่นมีสมุดสี 9 เล่มต่อด้าน เรียกว่า "เพลท 1:9" เวลาแปรอักษรจะใช้เพลทวางบนตักของผู้แปร ปัจจุบันเพลทแปรอักษรมักเป็นสมุดสีเย็บติดบนโครงลวด เพื่อให้มีน้ำหนักเบา เก็บรักษาและเคลื่อนย้ายสะดวก และมีช่องให้ผู้แปรสามารถมองเห็นกิจกรรมในสนามด้วย ความละเอียด 1:16 เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2528 เพลทแปรอักษรในปัจจุบันมักมีความละเอียด 1:16 มีขาตั้ง เพื่อความสะดวกสบายของผู้แปร และได้ภาพที่แปรเป็นระเบียบ พร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้เพลทแปรอักษรในปัจจุบันสามารถเป็นได้ตั้งแต่ 1:1 ไปจนถึง 1:576

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]