.th

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก .ไทย)
.th
เริ่มใช้พ.ศ. 2531
ประเภท TLDโดเมนระดับบนสุดตามรหัสประเทศ
สถานะใช้งานอยู่
จดทะเบียนที.เอช.นิค
ผู้สนับสนุนที.เอช.นิค
จุดมุ่งหมายการใช้งานโดเมนระดับบนสุดของประเทศไทย
ข้อจำกัดการจดทะเบียนต้องจดทะเบียนให้ตรงกับประเภทที่กำหนด
ดีเอ็นเอสเซกใช่
เว็บไซต์จดทะเบียนTHNIC

.th เป็นโดเมนอินเทอร์เน็ตระดับบนสุดตามรหัสประเทศ (ccTLD) สำหรับประเทศไทย บริหารโดยบริษัท ที.เอช.นิค จำกัด (THNIC) ควบคุมโดย มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (Thai Network Information Center Foundation)

โดเมน .th เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2531 โดยความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีสถานะการใช้เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทย

โดเมนระดับที่สอง[1][แก้]

ที.เอช.นิค อนุญาตให้จดทะเบียน .th ในโดเมนระดับที่สาม ภายใต้โดเมนระดับที่สองที่กำหนดไว้แล้วเจ็ดประเภทเท่านั้น ได้แก่

 • .ac.th หน่วยงานการศึกษา (academic institutions) สำหรับสถาบันการศึกษา ผู้สมัครขอจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้หมวดหมู่นี้ จะต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 • .co.th หน่วยงานการค้า (commercial entities) สำหรับการพาณิชย์และธุรกิจ ผู้สมัครขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้หมวดหมู่นี้ จะต้องเป็นองค์กรพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือบริษัทต่างประเทศที่มีตัวแทนอยู่ในประเทศไทย และตัวแทนนั้น จะต้องจดทะเบียนในประเทศไทย และได้รับการโอนสิทธิ ในการจดทะเบียนชื่อโดเมนจากบริษัทแม่ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย
 • .go.th หน่วยงานรัฐบาล (government use) สำหรับการใช้ของภาครัฐบาล เช่น กระทรวงหรือหน่วยงานรัฐบาล ผู้สมัครขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้หมวดหมู่นี้จะต้องเป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทย (มติการประชุมคณะรัฐมนตรี)
 • .mi.th หน่วยงานทหาร (military use) สำหรับหน่วยงานทางทหาร
 • .or.th หน่วยงานไม่แสวงผลกำไร (non-profit organizations) สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร
 • .net.th ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet providers) สำหรับนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้ง 3 แบบ ตาม พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
 • .in.th บุคคลหรือองค์กรทั่วไปในประเทศไทย (individuals / organizations) สำหรับบุคคลทั่วไป และหน่วยงานทุกประเภท

โดเมนระดับบนสุดที่สอง[แก้]

.ไทย
เริ่มใช้พ.ศ. 2553
ประเภท TLDโดเมนระดับบนสุดตามรหัสประเทศ
สถานะใช้งานอยู่
จดทะเบียนที.เอช.นิค
ผู้สนับสนุนที.เอช.นิค
จุดมุ่งหมายการใช้งานโดเมนระดับบนสุดของประเทศไทย
การใช้งานจริงชื่อโดเมนที่สองของเว็บไซต์
ดีเอ็นเอสเซกใช่
เว็บไซต์จดทะเบียนTHNIC

ในปี พ.ศ. 2553 มีการจดทะเบียนโดเมนระดับบนสุดขึ้นใหม่อีกชื่อหนึ่งคือ .ไทย เพื่อใช้เป็นชื่อโดเมนในภาษาท้องถิ่น จนกระทั่งปัจจุบัน เว็บไซต์หลายพันแห่งใช้โดเมนนี้ [2] มีทั้งจดทะเบียนเพื่อใช้เป็นโดเมนหลัก และใช้ควบคู่ไปกับ .th ดั้งเดิม

ในทางเทคนิค ".ไทย" จะถูกแปลงให้เป็น ".xn--o3cw4h" รวมทั้งโดเมนย่อยตามขั้นตอนวิธีของชื่อโดเมนสากลวิวัตน์ (Internationalized Domain Name: IDN) เพื่อให้เข้ากันได้กับมาตรฐานเดิม RFC 883 ที่ใช้ได้เพียงรหัสแอสกีเท่านั้น

ที.เอช.นิค อนุญาตให้จดทะเบียน .ไทย ทั้งระดับที่สองและระดับที่สามตามที่กำหนดเจ็ดประเภท

 • .ศึกษา.ไทย ประเภทเดียวกับ .ac.th
 • .ธุรกิจ.ไทย ประเภทเดียวกับ .co.th
 • .รัฐบาล.ไทย ประเภทเดียวกับ .go.th
 • .ทหาร.ไทย ประเภทเดียวกับ .mi.th
 • .องค์กร.ไทย ประเภทเดียวกับ .or.th
 • .เน็ต.ไทย ประเภทเดียวกับ .net.th
 • .ไทย ประเภทเดียวกับ .in.th

ชื่อที่ห้ามจดทะเบียน[แก้]

ชื่อที่ห้ามจดทะเบียนตามนโยบายของ ที.เอช.นิค มีมากกว่า 7,000 รายการ [3] ส่วนใหญ่เป็นชื่อประเทศ เมืองหลวง เมืองใหญ่ สถานที่ทางภูมิศาสตร์อื่น ๆ ชนชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์ ชื่อองค์การรัฐบาล ซึ่งจะสงวนไว้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น นอกจากนี้ชื่อที่พ้องกับเชื้อพระวงศ์ คำหยาบคาย และคำที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศ อาชญากรรม และความมั่นคงของประเทศ ไม่อนุญาตให้จดทะเบียน

อ้างอิง[แก้]

 1. "นโยบายการจดทะเบียนชื่อโดเมน .th และ .ไทย ฉบับปรับปรุงปี 2562". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-05-03. สืบค้นเมื่อ 2019-05-03.
 2. ตัวอย่างการสืบค้นจากกูเกิล [1]
 3. คำสงวนห้ามใช้ในการตั้งชื่อโดเมนเนม

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]