.cw

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
.cw
เริ่มใช้พ.ศ. 2553
ประเภท TLDโดเมนระดับบนสุดตามรหัสประเทศ
สถานะยังใช้งานอยู่
จดทะเบียน.CW Registry Curacao ("CW_DomReg")
ผู้สนับสนุนUniversity of Curaçao
จุดมุ่งหมายการใช้งานEntities connected with  กูราเซา
การใช้งานจริงมีการใช้งานในกือราเซา
ข้อจำกัดการจดทะเบียนผู้ใช้โดเมนเนม .cw ต้องมีภูมิลำเนาหรือที่ตั้งในกือราเซา, ผู้ใช้ .com.cw และ .net.cw ไม่จำเป็นต้องอยู่ในกือราเซา

.cw เป็นโดเมนอินเทอร์เน็ตระดับบนสุดตามรหัสประเทศ (ccTLD) สำหรับกือราเซา เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2553

กือราเซาเคยเป็นส่วนหนึ่งของเนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส ซึ่งใช้โดเมนระดับบนสุด .an ภายหลังการยุบเนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส โดเมน .an ถูกยกเลิกการใช้งาน และส่วนที่อยู่ในเขตกือราเซาจะใช้ .cw แทน

ดูเพิ่ม[แก้]