แม่แบบ:Convert

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

Template {{convert}} calculates a measurement value (number × unit) into the same measurement by a different unit, and then presents the results, formatted. The complete list of unit symbols recognized by the template is here.

For example:

{{convert|2|km|mi}} → 2 กิโลเมตร (1.2 ไมล์) (km entered, converted into miles)
{{convert|7|mi|km}} → 7 ไมล์ (11 กิโลเมตร) (mi entered, converted into km)

Numbers can be rounded, units can be abbreviated into symbols:

{{convert|2|km|mi|2|abbr=on}} → 2 km (1.24 mi)
{{convert|7|mi|km|2|abbr=on}} → 7 mi (11.27 km)

Value ranges can be entered using |to|... or |-|...:

{{convert|2|to|5|km|mi}} → 2 ถึง 5 กิโลเมตร (1.2 ถึง 3.1 ไมล์)
{{convert|2|-|5|km|mi}} → 2–5 กิโลเมตร (1.2–3.1 ไมล์)

Combined effect example:

{{convert|2|-|5|km|mi|2|abbr=on}} → 2–5 km (1.24–3.11 mi)
{{convert|2|and|5|km|mi|sigfig=3|abbr=off}} → 2 และ 5 กิโลเมตร (1.24 และ 3.11 ไมล์)

Units to convert[แก้]

Enter units to convert from into:

 • {{convert|1|lb|kg}} → 1 ปอนด์ (0.45 กิโลกรัม)
SI units generally accept prefixes, like "m" for milli (10−3), and "M" for mega (106)
For "per" units, use "/" (slash): kg/ha (see § 'per' units: kg/ha and § Currency per unit: $/km)
For three-unit units, etc., see หมวดหมู่:Convert-like templates

Unit name or symbol (abbreviation): 1 pound or 1 lb?[แก้]

By default, the first quantity shows the unit name, the second shows the symbol (or abbreviation):

 • {{convert|1|lb|kg}} → 1 ปอนด์ (0.45 กิโลกรัม)

Using |abbr=in shows the symbol for first (left-hand side) unit, and the name instead of the symbol for the second unit:

 • {{convert|1|lb|kg|abbr=in}} → 1 lb (0.45 กิโลกรัม)

To abbreviate both or neither:

 • {{convert|1|lb|kg|abbr=on}} → 1 lb (0.45 kg)
 • {{convert|1|lb|kg|abbr=off}} → 1 ปอนด์ (0.45 กิโลกรัม)

Convenience: {{cvt}} has |abbr=on by default[แก้]

Template {{cvt}} is the same as {{convert}}, except that it has |abbr=on as the default behavior. In {{cvt}}, all other options are available. So:

{{cvt|1|lb|kg}} → 1 lb (0.45 kg)

is equivalent to:

{{convert|1|lb|kg|abbr=on}} → 1 lb (0.45 kg)

Adjective: a 10-mile distance[แก้]

Use |adj=on to produce the adjectival (hyphenated) form:

 • A {{convert|10|mi|km|adj=on}} distance → A 10-ไมล์ (16-กิโลเมตร) distance.

Default behavior, for comparison:

 • {{convert|10|mi|km}} to go → 10 ไมล์ (16 กิโลเมตร) to go.

|adj=on does not produce hyphens with unit symbols, as per Manual of Style:

 • A {{convert|9|in|cm|adj=on|abbr=on}} nail → A 9 in (23 ซm) nail.

Rounding: 100 ft is 30 m or 30.5 m or 30.48 m?[แก้]

By definition, 100 ft equals 30.48 เมตร. In practical use, it is common to round the calculated metric number. With that, there are several possibilities.

Default rounding[แก้]

By {{Convert}} default, the conversion result will be rounded either to precision comparable to that of the input value (the number of digits after the decimal point—or the negative of the number of non-significant zeroes before the point—is increased by one if the conversion is a multiplication by a number between 0.02 and 0.2, remains the same if the factor is between 0.2 and 2, is decreased by 1 if it is between 2 and 20, and so on) or to two significant digits, whichever is more precise. An exception to this is rounding temperatures (see below).

Examples of rounding
Input Displays as Note
{{convert|123|ft|m|-1}} 123 ฟุต (40 เมตร)
{{convert|123|ft|m}} 123 ฟุต (37 เมตร) same output as with 0 (below)
{{convert|123|ft|m|0}} 123 ฟุต (37 เมตร)
{{convert|123|ft|m|1}} 123 ฟุต (37.5 เมตร)
{{convert|123|ft|m|2}} 123 ฟุต (37.49 เมตร) The more-exact value is 37.4904 m or so, which gets converted to 37 m if this parameter is not specified at all.
{{convert|500|ft|m|-1}} 500 ฟุต (150 เมตร)
{{convert|500|ft|m}} 500 ฟุต (150 เมตร) same output as with -1 (above), because the conversion factor is between 0.2 and 2 (hence, it should produce same double-zero precision (−2) as in the input value), but the conversion must produce two significant digits at a minimum (hence, a higher single-zero precision (−1) is used)
{{convert|500|ft|m|0}} 500 ฟุต (152 เมตร)
{{convert|500|ft|m|1}} 500 ฟุต (152.4 เมตร)
{{convert|500|ft|m|2}} 500 ฟุต (152.40 เมตร) exact value is 152.4 m
{{convert|500|ft|cm|-3}} 500 ฟุต (15,000 เซนติเมตร)
{{convert|500|ft|cm}} 500 ฟุต (15,000 เซนติเมตร) same output as with -3 (above), because the conversion factor is between 20 and 200 (hence, it should decrease input value's double-zero precision (−2) by 2), but the conversion must produce two significant digits at a minimum (hence, a higher triple-zero precision (−3) is used)
{{convert|500|ft|cm|0}} 500 ฟุต (15,240 เซนติเมตร)

Convert supports four types of rounding:

Round to a given precision: use a precision number[แก้]

Specify the desired precision with an integer as the fourth unnamed parameter (or third unnamed parameter if the "convert to" parameter is omitted; or fifth unnamed parameter if a range is specified; or fourth unnamed parameter again if a range is specified and the "convert to" parameter is omitted; needs to be replaced with a "precision" named parameter). The conversion is rounded off to the nearest multiple of 1/10 to the power of this integer. For instance, if the result is 8621 and the rounding parameter is "−2", 8600 will be displayed. If the result is "123.456" and the parameter is "0", 123 will be displayed. Essentially a positive or zero rounding parameter specifies the number of decimal places; a negative value specifies the number of trailing zeroes.

Round to a given number of significant figures: |sigfig=[แก้]

To specify the output number to be with n significant figures use |sigfig=<number>:

 • {{convert|1200|ft|m|sigfig=4}} → 1,200 ฟุต (365.8 เมตร)
 • {{convert|1200|ft|m|sigfig=3}} → 1,200 ฟุต (366 เมตร)
 • {{convert|1200|ft|m|sigfig=2}} → 1,200 ฟุต (370 เมตร)
 • {{convert|1200|ft|m|sigfig=1}} → 1,200 ฟุต (400 เมตร)

Default behavior, for comparison:

 • {{convert|1200|ft|m}} → 1,200 ฟุต (370 เมตร)

Setting |sigfig= to a value less than 1 is meaningless:

 • {{convert|1200|ft|m|sigfig=0}} → 1,200 ฟุต (370 เมตร)* Red XN

Round to a multiple of 5: 15, 20, 25, ...[แก้]

Using |round=5 rounds the outcome to a multiple of 5.

 • {{convert|10|m|ft}} → 10 เมตร (33 ฟุต)
 • {{convert|10|m|ft|round=5}} → 10 เมตร (33 ฟุต)

Similar: using |round=25 rounds the outcome to a multiple of 25.

 • {{convert|10|m|ft}} → 10 เมตร (33 ฟุต)
 • {{convert|10|m|ft|round=25}} → 10 เมตร (33 ฟุต)

Default behavior, for comparison:

 • {{convert|10|m|ft|sigfig=4}} → 10 เมตร (32.81 ฟุต)

In a range, one can round each value individually to the default. Use |round=each:

 • {{convert|10 x 200 x 3000|m|ft}} → 10 โดย 200 โดย 3,000 เมตร (33 โดย 656 โดย 9,843 ฟุต)
 • {{convert|10 x 200 x 3000|m|ft|round=each}} → 10 โดย 200 โดย 3,000 เมตร (33 โดย 660 โดย 9,800 ฟุต)

Round to a multiple of a given fraction: 2 3/16 inch[แก้]

Specify the desired denominator using |frac=<some positive integer>. (Denominator is the below-the-slash number, for example the 3 in 1/3).

 • {{convert|5.56|cm|in|frac=16}} → 5.56 เซนติเมตร (2 316 นิ้ว)
 • {{convert|8|cm|in|frac=4}} → 8 เซนติเมตร (3 14 นิ้ว)

The fraction is reduced when possible:

 • {{convert|8|cm|in|frac=100}} → 8 เซนติเมตร (3 320 นิ้ว)

Default behavior uses decimal notation:

 • {{convert|5.56|cm|in}} → 5.56 เซนติเมตร (2.19 นิ้ว)

Rounding temperatures: °C, °F and K[แก้]

In temperatures, the conversion will be rounded either to the precision comparable to that of the input value or to that which would give three significant figures when expressed in kelvins, whichever is more precise.

 1. {{convert|10,000|C|F K}} → 10,000 องศาเซลเซียส (18,000 องศาฟาเรนไฮต์; 10,300 เคลวิน)
 2. {{convert|10,000.1|C|F K}} → 10,000.1 องศาเซลเซียส (18,032.2 องศาฟาเรนไฮต์; 10,273.2 เคลวิน)
 3. {{convert|-272|C|F K}} → −272 องศาเซลเซียส (−457.60 องศาฟาเรนไฮต์; 1.15 เคลวิน)
 4. {{convert|-272|C}} → −272 องศาเซลเซียส (−457.60 องศาฟาเรนไฮต์)
 5. {{convert|100|C|F K}} → 100 องศาเซลเซียส (212 องศาฟาเรนไฮต์; 373 เคลวิน)
 6. {{convert|0|C|F K}} → 0 องศาเซลเซียส (32 องศาฟาเรนไฮต์; 273 เคลวิน)

The precision of the input number in example (1) is one digit, but the precision of its kelvins expression is three, so the precision of the Fahrenheit conversion is made three (made 180...) . (1) and (2) seem to belie the fact that a 0.1 degree Celsius change is a 0.18 degree Fahrenheit change, and make the 32 degrees difference shown in (1) begin to seem off somehow. Result (1) seems off until you set the significant figures yourself with |sigfig=:

{{convert|10000|C|sigfig=5}} → 10,000 องศาเซลเซียส (18,032 องศาฟาเรนไฮต์)

or you set the precision positionally, relative to the decimal point (zero being at the decimal point):

{{convert|10000|C|0}} → 10,000 องศาเซลเซียส (18,032 องศาฟาเรนไฮต์)

The precision of the input number in example (2) is six, so the precision of the Fahrenheit output is six now, whereas before kelvins had determined it to be three. Examples (3) and (4) show how this can be hidden and generate questions, but it occurs there because the kelvins conversion generated the fractional parts. (Before it was the input number that generated the fractional part.) In example (3) the three input digits converted into five significant output digits because of the two digits after the decimal point, generated by the kelvins conversion. This happened again in (5), but in (6) decimal fractions were neither given as input nor induced by the kelvins conversion.

Rounding input[แก้]

There is limited support for rounding the displayed input number. The rounding takes place after conversion, so the output is based on the full-precision input. This is useful when the input is produced by {{#expr:}} or otherwise available to a higher precision than is usefully displayed, and it's desirable to avoid double-rounding.

To round the input to a specified number of digits after the decimal point, use one of the parameters:

 • |adj=ri0
 • |adj=ri1
 • |adj=ri2
 • |adj=ri3

Note that it is not possible to round above the decimal place (|adj=ri-1Red XN). Neither is there support for significant figures, multiples of 5, or any other output-rounding feature.

The default precision is computed based on the input, so an explicit output precision must usually be supplied:

 • {{convert|4.14159|mi|km|adj=ri0}} → 4.14159 ไมล์ (6.66524 กิโลเมตร) Red XN (precisions are mismatched)
 • {{convert|4.14159|mi|km|0|adj=ri0}} → 4.14159 ไมล์ (7 กิโลเมตร) Green tickY

In this case, if the input were rounded before conversion, a different result would be obtained:

 • {{convert|{{#expr:4.14159 round 0}}|mi|km|0}} → 4 ไมล์ (6 กิโลเมตร) Red XN (rounds intermediate calculation, giving a different result)

Into multiple units: 10 องศาเซลเซียส (50 องศาฟาเรนไฮต์; 283 เคลวิน)[แก้]

Separate the multiple output units by a space:

 • {{convert|10|C|F K}} → 10 องศาเซลเซียส (50 องศาฟาเรนไฮต์; 283 เคลวิน)
 • {{convert|5|km|mi nmi}} → 5 กิโลเมตร (3.1 ไมล์; 2.7 ไมล์ทะเล)

If the output unit names contain spaces, use + as the separator.

See also:

Ranges of values[แก้]

A range converts two values and separates them by your choice of words and punctuation.

A range: 6 to 17 kg (13 to 37 lb)[แก้]

Range indicators are entered as the second parameter (between the values). Range separators can be:
แม่แบบ:Convert/doc/range separator list

Multiple dimensions: 6 × 12 m (20 × 39 ft)[แก้]

Use by:

 • {{convert|6|by|12|ft|m}} → 6 โดย 12 ฟุต (1.8 โดย 3.7 เมตร)

Use ×, multiplication sign, or x, letter:

 • {{convert|6|x|12|m|ft}} → 6 โดย 12 เมตร (20 โดย 39 ฟุต)

In science, the formal way is to set |x| and |abbr=on (keeping dimensions right, like in area = x km2):

 • {{convert|6|x|12|m|ft|abbr=on}} → 6 × 12 m (20 × 39 ft)

Lists of values: 20, 40, or 60 miles[แก้]

{{convert|20|,|40|, or|60|mi}} → 20, 40, หรือ 60 ไมล์ (32, 64, หรือ 97 กิโลเมตร)

About feet, inch in ranges and multiples[แก้]

While it is possible to enter feet, inch in a simple conversion, this is not possible for ranges:

 • {{convert|1|ft|3|in|x|3|ft|5|in|mm}} → 1 ฟุต 3 นิ้ว ([convert: %s]%s)* Red XN

Default behavior, for comparison:

 • {{convert|1|ft|3|in|mm}} → 1 ฟุต 3 นิ้ว (380 มิลลิเมตร)

However, converting metric units into feet and inches with |order=flip can produce the desired output:

 • {{convert|380|x|1040|mm|ftin|order=flip}} → 1 ฟุต 3 นิ้ว โดย 3 ฟุต 5 นิ้ว (380 โดย 1,040 มิลลิเมตร)

Words[แก้]

Spelling of unit name: international metre or US meter?[แก้]

Default spelling of units is in the en (generic) locale. To show en-US spelling, use |sp=us:

{{convert|1|m|ft}} → 1 เมตร (3.3 ฟุต)—default
{{convert|1|m|ft|sp=us}} → 1 เมตร (3.3 ฟุต)*

Spell out numbers: ten miles[แก้]

To write a number in words, use |spell=in:

 • {{convert|10|mi|m|spell=in}} → สิบ ไมล์ (16,000 เมตร)

To spell out both in and out values, use |spell=on:

 • {{convert|10|mi|m|spell=on}} → สิบ ไมล์ (หนึ่งหมื่นหกพัน เมตร)

To make first letter a capital, use |spell=In, |spell=On

 • {{convert|10|mi|m|spell=In}} → สิบ ไมล์ (16,000 เมตร)
 • {{convert|10|mi|m|spell=On}} → สิบ ไมล์ (หนึ่งหมื่นหกพัน เมตร)

Remember that the spelling of the units (ft, m) is independently set by |abbr=. To the extreme:

 • {{convert|10|mi|m|spell=on|abbr=off|sp=us}} → สิบ ไมล์ (หนึ่งหมื่นหกพัน เมตร)*

Inserted before units: 4 planted acres[แก้]

 • {{convert|4|acre||adj=pre|planted}} → 4 planted เอเคอร์ (1.6 เฮกตาร์)

disp=preunit is similar, but has no separator after the specified text, and can have different text for the output value:

 • {{convert|4|acre||disp=preunit|planted }} → 4 planted เอเคอร์ (1.6 planted เฮกตาร์)
 • {{convert|4|acre||disp=preunit|planted |reforested-}} → 4 planted เอเคอร์ (1.6 reforested-เฮกตาร์)

After adjective unit: A 10-ฟุต-long corridor[แก้]

Note that two units (in this case, ft and m) are required. Use with just one unit will generate an error message.

{{convert|10|ft|m|adj=mid|-long}} → 10-ฟุต-long (3.0-เมตร)

Plurals: 1 inch, 2 inches[แก้]

The unit symbol is singular always. Depending on the preceding number only, a unit name can be shown plural.

 • {{convert|1|metre}} → 1 เมตร (3 ฟุต 3 นิ้ว)
 • {{convert|2|metre}} → 2 เมตร (6 ฟุต 7 นิ้ว)
 • {{convert|2|metre|abbr=on}} → 2 m (6 ft 7 in)
Exception

Entering the unit "foot" instead of "ft" forces singular output "foot", whatever the number is.

 • {{convert|100|foot|abbr=off}} → 100 ฟุต (30 เมตร)

Fractions: one-eighth of an imperial pint[แก้]

The convert template also supports spelling out fractions.

 • {{convert|3+1/2|oz|g|spell=in}} → สามเศษหนึ่งส่วนสอง ออนซ์ (99 กรัม)

Any additional words needed for the fraction can also be added at the end of the template.

 • {{convert|1/8|imppt|ml|spell=in|adj=pre|of an}} → เศษหนึ่งส่วนแปด of an imperial pint (71 มิลลิลิตร)

Wrapping and line breaking[แก้]

See Help:Convert § Wrapping and line breaking

Spelling out "thousands", "millions", etc.[แก้]

Most unit codes accept a prefix of e3 (thousand) or e6 (million) or e9 (billion).

 • {{convert|100|e6mi|e6km}} → 100 ล้าน ไมล์ (160 ล้าน กิโลเมตร)
 • {{convert|120|e6acre}} → 120 ล้าน เอเคอร์ (490,000 ตารางกิโลเมตร)
 • {{convert|120|e6acre|e3km2}} → 120 ล้าน เอเคอร์ (490 พัน ตารางกิโลเมตร)

To display both input and output in scientific notation, use |abbr=on

 • {{convert|100|e6mi|e6km|abbr=on}} → 100×10^6 mi (160×10^6 km)

To spell out "thousands", "millions", etc., |abbr=unit abbreviates the unit; |abbr=off displays both full unit names.

 • {{convert|100|e6mi|e6km|abbr=unit}} → 100 ล้าน ไมล์ (160 ล้าน กิโลเมตร)*
 • {{convert|100|e6mi|e6km|abbr=off}} → 100 ล้าน ไมล์ (160 ล้าน กิโลเมตร)

Numbers[แก้]

Using an SI prefix: gigametre (Gm), or micrometre (μm)[แก้]

แม่แบบ:Sidebar metric prefixes (small) Units can have an SI prefix like G before the unit: Gm, and giga before the name: gigametre. These are plain multiplication factors.

To illustrate, these are trivial calculations (from metre to metre), showing the multiplication factor:

 • 12 Gm (1.2×1010 m)
 • 12 µm (1.2×10−5 m)

The prefix can be added before the SI unit (here: unit m for metre):

 • {{convert|12|Gm|mi|abbr=on}} → 12 Gm (7,500,000 mi)
 • Mm: 12 Mm (7,500 mi)
 • km: 12 km (39,000 ft)
 • mm: 12 mm (0.47 in)
 • μm: 12 µm (0.012 mm)
 • um: 12 µm (0.012 mm) (letter "u" can be used for "μ" here)

The prefix can be used in the output unit:

 • {{convert|12000|mi|Mm|abbr=on}} → 12,000 mi (19 Mm)
 • {{convert|12|in|μm|abbr=on}} → 12 in (300,000 µm)

As an exception, the non-SI unit "inch" can have the "μ" prefix too:

 • {{convert|12|μm|μin|abbr=on}} → 12 µm (470 µin)

Engineering notation: 7 × 106 m[แก้]

In the unit: e6m[แก้]

Engineering notation can be entered as a "prefix" to the unit:

 • {{convert|70|e6m}} → 70×10^6 m (230,000,000 ft)

The same is possible for the output unit:

 • {{convert|23,000,000|ft|e6m}} → 23,000,000 ฟุต (7.0 ล้าน เมตร)

Any standard unit (not a combination, multiple, or built-in unit) can have such a prefix:

 • e3 (thousand),
 • e6 (million),
 • e9 (billion),
 • e12 (trillion),
 • e15 (quadrillion).

Scientific notation: 1.23 × 10−14[แก้]

In scientific notation, a number is written like 1.23×10−14. The plain number has exactly one digit before the decimal point.

With {{convert}}, the input can be in e-notation such as 12.3e4. This value is displayed as a power of ten, and the output is displayed in scientific notation, except that an output value satisfying 0.01 <= v < 1000 is shown as a normal number. In addition, if the output value is 1000 and sigfig=4 is used, the value is displayed as a normal number.

 • {{convert|12.3e-15|atm|atm|abbr=on}} → 12.3×10−15 atm (1.23×10−14 atm)
 • {{convert|0.00000005|atm|atm|abbr=on}} → 0.00000005 atm (5.0×10−8 atm)

Input with fractions: 1 12 นิ้ว (38.1 มิลลิเมตร)[แก้]

The number to convert can be written in fractions. Both / (keyboard slash) and (fraction slash) are accepted:

 • {{convert|1/2|in|mm|1}}12 นิ้ว (12.7 มิลลิเมตร)
 • {{convert|1⁄2|in|mm|1}}12 นิ้ว (12.7 มิลลิเมตร)

With positive mixed numbers (a positive integer and a fraction), use a + sign

 • {{convert|2+1⁄2|in|mm|1}}2 12 นิ้ว (63.5 มิลลิเมตร)

With negative mixed numbers, use a hyphen - and repeat it:

 • {{convert|-2-1⁄2|in|mm|1}}−2 12 นิ้ว (−63.5 มิลลิเมตร)

Note that the following cases are not interpreted as mixed numbers:

 • {{convert|2-1⁄2|in|mm|1}} → 2–12 นิ้ว (50.8–12.7 มิลลิเมตร). This is interpreted as a range from 2 inches to 1⁄2 inch.
 • {{convert|-2+1⁄2|in|mm|1}}[convert: %s]%s Red XN This is neither a mixed number nor a range, and mathematical expressions requiring calculations are not allowed here.
 • {{convert|2+½|in|mm|1}}[convert: %s]%s Red XN Fractions consisting of a single Unicode character are not allowed either.

Horizontal fraction bar: 1/2 inch[แก้]

Using a double slash (//) provides a horizontal fraction bar for the original (input) unit:

 • {{convert|1//2|in|mm|1}}1/2 นิ้ว (12.7 มิลลิเมตร)
 • {{convert|6+3//8|in|mm|1}}6 3/8 นิ้ว (161.9 มิลลิเมตร)

Using a negative value for |frac= provides a horizontal fraction bar for the converted (output) unit:

 • {{convert|12.7|mm|frac=-2}} → 12.7 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว)
 • {{convert|161.9|mm|frac=-8}} → 161.9 มิลลิเมตร (6 3/8 นิ้ว)

Thousands separator: 1,000 mi or 1000 mi[แก้]

In input, a comma for thousands separator is accepted but not required; a gap (space) is not accepted. In output, by default, the thousand separator is the comma:

 • {{convert|1234567|m|ft}} → 1,234,567 เมตร (4,050,417 ฟุต)
 • {{convert|1,234,567|m|ft}} → 1,234,567 เมตร (4,050,417 ฟุต)

Set |comma=off to remove the separator from the output:

 • {{convert|1234567|m|ft|comma=off}} → 1,234,567 เมตร (4,050,417 ฟุต)*

Use |comma=gaps to use digit grouping by gap (thin space) as a thousands separator:

 • {{convert|1234567|m|ft|comma=gaps}}1234567 เมตร (4050417 ฟุต)

Default behavior, for comparison:

 • {{convert|1234567|m|ft}} → 1,234,567 เมตร (4,050,417 ฟุต)

Setting |comma=5 will only add the separator when the number of digits is 5 or more:

 • {{convert|1234|m|ft|comma=5}} → 1234 เมตร (4049 ฟุต)
 • {{convert|1234567|m|ft|comma=5}} → 1,234,567 เมตร (4,050,417 ฟุต)

Default behavior, for comparison:

 • {{convert|1234|m|ft}} → 1,234 เมตร (4,049 ฟุต)

Output manipulation[แก้]

Brackets and separators: 10 m [33 ft] [แก้]

Punctuation that distinguishes the two measurements is set by |disp=.
Options are: b (the default), sqbr, comma, or, br, br(), x|…:

 • {{convert|10|m|ft|disp=sqbr}} → 10 เมตร [33 ฟุต]
 • {{convert|10|m|ft|disp=comma}} → 10 เมตร, 33 ฟุต
 • {{convert|10|m|ft|disp=or}} → 10 เมตร หรือ 33 ฟุต

Default behavior, for comparison:

 • {{convert|10|m|ft}} → 10 เมตร (33 ฟุต)

Setting |disp=br will force a new line (<br/>)

 • {{convert|10|m|ft|disp=br}} → 10 เมตร
  33 ฟุต

Also |disp=br() will force a new line, and keep the brackets (useful in tables):

 • {{convert|10|m|ft|disp=br()}} → 10 เมตร (33 ฟุต)*

Setting |disp=x|… allows any text as separator:

 • {{convert|10|m|ft|disp=x|_MyText_}} → 10 เมตร_MyText_33 ฟุต (To display spaces, use &nbsp;)

Flipping (reordering) the two measurements: 1,609.3 เมตร (1 ไมล์)[แก้]

Setting |order=flip will flip (swap) the two measurements:

 • {{convert|1|mi|m|order=flip}} → 1,609.3 เมตร (1 ไมล์)

Default behavior, for comparison:

 • {{convert|1|mi|m}} → 1 ไมล์ (1,609.3 เมตร)

When converting to multiple units, the effect is:

 • {{convert|10|km|mi nmi|order=flip}} → 6.2137 ไมล์; 5.3996 ไมล์ทะเล (10 กิโลเมตร)
 • {{convert|10|km|nmi mi|order=flip}} → 5.3996 ไมล์ทะเล; 6.2137 ไมล์ (10 กิโลเมตร)

Fixed ordering of output units: 100 °C (212 °F; 100 °C; 373 K)*[แก้]

Setting |order=out shows the output-units as ordered; the input unit is skipped:

 • {{convert|100|C|F C K|abbr=on|order=out}} → 100 °C (212 °F; 100 °C; 373 K)*
 • {{convert|200|PS|kW hp|0|abbr=on|order=out}} → 200 PS (147 kW; 197 hp)*

See also: § Displaying parts of the output.

Displaying parts of the result: 2 (1.5)[แก้]

It is possible to display only parts of the conversion result: The following examples show how to display only a part of the result.

Note: in Convert, abbr is synonym for unit symbol
Convert Returns Components
{{convert|2|cuyd|m3}} 2 ลูกบาศก์หลา (1.5 ลูกบาศก์เมตร) all (default conversion)
{{convert|2|cuyd|m3|abbr=on}} 2 cu yd (1.5 m3) all (default conversion, abbr)
{{convert|2|cuyd|m3|abbr=values}} 2 (1.5) numbers only
{{convert|2|cuyd|cuyd|disp=out}} 2.0 ลูกบาศก์หลา input value (workaround)
{{convert|2|cuyd|cuyd|disp=out|abbr=on}} 2.0 cu yd input value abbr (workaround)
{{convert|2|cuyd|m3|disp=unit}} ลูกบาศก์หลา input unit
{{convert|2|cuyd|m3|disp=unit|adj=on}} ลูกบาศก์หลา input unit, adjectival (hyphenated)
{{convert|2|cuyd|m3|disp=unit|adj=on|abbr=on}} cu yd input unit, adjectival (abbr so not hyphenated)
{{convert|2|cuyd|m3|disp=unit|abbr=on}} cu yd input unit abbr
{{convert|2|cuyd|m3|disp=out}} 1.5 ลูกบาศก์เมตร output value, symbols
{{convert|2|cuyd|m3|disp=out|abbr=off}} 1.5 ลูกบาศก์เมตร output value, names
{{convert|2|cuyd|m3|disp=out|adj=on}} 1.5-ลูกบาศก์เมตร output, adjective
{{convert|2|cuyd|m3|disp=number}} 1.5 output number
{{convert|2|cuyd|m3|disp=unit2}} ลูกบาศก์เมตร output unit (abbr by default)
{{convert|2|cuyd|m3|disp=unit2|abbr=off}} ลูกบาศก์เมตร output unit (name)
{{convert|2|cuyd|m3|disp=unit2|abbr=on}} m3 output unit (abbr)

Display both input name and symbol: 2 kilopascals [kPa][แก้]

Setting |abbr=~ returns both name and symbol of the first (input) unit:

 • {{convert|2|kPa|psi|abbr=~}} → 2 กิโลปาสกาล [kPa] (0.29 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
 • A {{convert|2|kPa|psi|abbr=~|adj=on}} pressureA 2-กิโลปาสกาล [kPa] (0.29-ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) pressure

Table options[แก้]

For the wikitable structure, there are three options: add a line-break, split the result over columns and make the table sortable.

Enforced line break[แก้]

|disp=br adds a line-break and omits brackets.

|disp=br() adds a line-break and does add brackets to the converted value. This may be useful in tables:

|disp=br |disp=br()
100 กิโลเมตร
62 ไมล์
100 กิโลเมตร (62 ไมล์)*

Table columns[แก้]

Using {convert} in a table cell, with |disp=table splits the result over two (or more) columns. By default units are not included in the table, however, they can be added using the |abbr= parameter. Multiple-unit outputs, like ftin, always output their units to the table.

{{convert|10|m|ft|disp=table}}

style="text-align:right;"|10 |style="text-align:right;"|33

|disp=tablecen does the same, and also centers the text:

{{convert|20|m|ft|disp=tablecen}}

style="text-align:center;"|20 |style="text-align:center;"|66

The units are added as a column header:

  kilograms pounds stone and pounds
|disp=table 10 22 1 สโตน 8 ปอนด์
|disp=table and |abbr=on 20 kg 44 lb 3 st 2 lb
|disp=table and |abbr=off 30 กิโลกรัม 66 ปอนด์ 4 สโตน 10 ปอนด์
|disp=tablecen 40 88 6 สโตน 4 ปอนด์
|disp=<other> (default) 50 กิโลกรัม (110 ปอนด์; 7 สโตน 12 ปอนด์)

Sorting[แก้]

Use |sortable=on to include a hidden numerical sortkey in the output, suitable for use in a table with sortable columns. Technically, this places a hidden string before the actual displayed values:

{{convert|10|m|ft|sortable=on}} <span data-sort-value="7001100000000000000♠"></span>10 metres (33 ft)
showing: 10 เมตร (33 ฟุต).

Use both |disp=table and |sortable=on together to produce table columns (pipe symbols) for each value in sortable columns:

m m ft
A 15.75 m 15 34 52
B 15.5 m 15.5 51
C 16 m 16.0 52.5
D 16 m 16 52

The generated sortkey is calculated in a consistent way based on both the value and its unit as passed to the convert template. In most cases convert uses the passed value converted to SI base units. It is therefore not necessarily the displayed value or other alternate units and is calculated regardless of output format options. Using different units or different order of units in individual rows should therefore not lead to incorrect sorting, although variations in rounding can give surprising results, since an unrounded number is used for the sortkey.

Units[แก้]

The conversion factors and physical constants are sourced here.

All units[แก้]

แม่แบบ:Convert/list of units

'per' units: kg/ha, miles per gallon[แก้]

When using a slash (/), a unit like kg/ha is recognized as kilograms per hectare and will be converted in to other mass/area units. A unit in the numerator is not required.

 • {{convert|1000|kg/ha}} → 1,000 กิโลกรัม ต่อ เฮกตาร์ (890 ปอนด์ ต่อ เอเคอร์)
 • {{convert|350|/in2}} → 350 per square inch (54 per square centimetre)

Population density (inhabitants per square mile) can be converted using

 • {{convert|10|PD/sqmi|PD/km2}} → 10 คนต่อตารางไมล์ (3.9 คนต่อตารางกิโลเมตร)

Vehicular fuel efficiency, commonly expressed in miles per gallon or litres per 100 km can also be converted

 • {{convert|26|mpgUS|l/100km mpgimp}} → 26 ไมล์ ต่อ US gallon (0.090 ลิตร ต่อ กิโลเมตร; 31 ไมล์ ต่อ imperial gallon)

Units of difference: Expressing a change or difference in temperature[แก้]

We have already discussed standard temperature conversions (°C, °F, K), as shown in these two examples:

 • {{convert|10|C}} → 10 องศาเซลเซียส (50 องศาฟาเรนไฮต์) (standard temperature conversion)
 • {{convert|10|-|15|C}} → 10–15 องศาเซลเซียส (50–59 องศาฟาเรนไฮต์) (standard temperature range conversion)

When expressing a temperature change (e.g., "The temperature increased by 10 °C"), or when comparing temperatures (e.g., "10 to 15 °C warmer"), we cannot use the standard temperature units (|C, |F and |K), which refer to points on the respective scale. Instead, we must use one of the following "units of difference": |C-change, |F-change and |K-change.

Compare the following two examples with the two above:

 • {{convert|10|C-change}} → 10 degree Celsius change (18 degree Fahrenheit change) increase in temperature
 • {{convert|10|-|15|C-change}} → 10–15 degree Celsius change (18–27 degree Fahrenheit change) warmer than normal

To produce multiple units in the output:

 • {{convert|10|C-change|F-change K-change}} → 10 degree Celsius change (18 degree Fahrenheit change; 10 kelvin change) difference

Multiple units: 1 ft 5 in[แก้]

In input[แก้]

Base document § Input multiples lists options for multiple unit input (like ft,in). It can catch predefined sets only (units that can be subdivided; e.g., yd into ft):

 • {{convert|1|yd|2|ft|3|in}} → 1 หลา 2 ฟุต 3 นิ้ว (1.60 เมตร)
 • {{convert|2|ft|3|in|cm}} → 2 ฟุต 3 นิ้ว (69 เซนติเมตร)
 • {{convert|1|lb|5|oz|g}} → 1 ปอนด์ 5 ออนซ์ (600 กรัม)

In output[แก้]

Available multiple-unit output options predefined, like ftin and ydftin. The full list is at § Output multiples.

 • {{convert|2|m|ftin}} → 2 เมตร (6 ฟุต 7 นิ้ว)
 • {{convert|2|m|ft in}} → 2 เมตร (6.6 ฟุต; 79 นิ้ว), using a space, returns the decimal point

Default behavior, for comparison:

 • {{convert|2|m}} → 2 เมตร (6 ฟุต 7 นิ้ว)

See also:

 • {{hands}} a length used to measure horses
 • {{Long ton}} a weight in ton, cwt, qr and lb

Currency per unit: $/mi → $/km[แก้]

Using currency symbols in a $ per unit value, you can convert the per-unit:

 • {{convert|10|$/mi|$/km}} → $10 ต่อ ไมล์ ($6.2 ต่อ กิโลเมตร)
 • {{convert|1500|$/ozt|$/g}} → $1,500 ต่อ troy ounce ($48 ต่อ กรัม)

You can set the currency in both values using |$=€:

 • {{convert|10|$/mi|$/km|$=€}} → $10 ต่อ ไมล์ ($6.2 ต่อ กิโลเมตร)*

It is not possible to convert the currency. So, this result (mixed currencies) is not possible: $15 per mile (€8.6/km) Red XN

Using convert inside templates[แก้]

For usage in template code, like infoboxes, {{Convert}} has these options:

Pre-formatting fraction input
Your template can accept |input=16 7/8 and use {{#invoke:Convert/helper|number|16 7/8}} → ข้อผิดพลาดสคริปต์: ไม่มีมอดูล "Convert/helper"
Using a Wikidata property
 • Adding the Wikidata property code, like code |input=P2073, to your template code automatically returns the Wikidata property for that article, and convert it. Both number and unit are read.

Note: to return that property value for an other article, use |qid=.

Example for (P2073) of แม่แบบ:Convert (Q6271187):

 • {{convert|input=P2073|qid={{get QID|Cessna 208 Caravan}}|ftin|abbr=on}}[convert: %s]%s
 • {{convert|input=P2073|qid=Q1056131|km|abbr=on}}[convert: %s]%s
 • {{convert|input=P2073|qid=Q1056131|km|abbr=on|disp=out}}[convert: %s]%s
For example see template:Infobox Telescope.

Sometimes a property may have more than one value against it in Wikidata. You can use the |qual= parameter to specify which of the values you want to use.

Example for เส้นผ่านศูนย์กลาง (P2386): Note: this example uses |qid=Q1513315 (testing for (Q1513315))

Parameter list[แก้]

แม่แบบ:Convert/doc/parameter list

Deprecated options[แก้]

แม่แบบ:Convert/doc/deprecations list

TemplateData[แก้]

ด้านล่างนี้คือข้อมูลแม่แบบ เอกสารกำกับสำหรับแม่แบบนี้ซึ่งถูกใช้งานโดยเครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพและเครื่องมืออื่น ๆ

ข้อมูลแม่แบบสำหรับ Convert (ยังไม่มีการตรวจสอบ)

Converts measurements to other units.

พารามิเตอร์แม่แบบ[แก้ไขข้อมูลแม่แบบ]

แม่แบบนี้ต้องการการจัดรูปแบบพารามิเตอร์แบบอินไลน์

พารามิเตอร์คำอธิบายชนิดสถานะ
Value1

The value to convert.

จำนวนจำเป็น
From unit2

The unit for the provided value.

ค่าที่แนะนำ
km2 m2 cm2 mm2 ha sqmi acre sqyd sqft sqin km m cm mm mi yd ft in kg g mg lb oz m/s km/h mph K C F m3 cm3 mm3 L mL cuft cuin U.S.gal U.S.oz psi mpgU.S. $/lb $/kg
ตัวอย่าง
km
สตริงจำเป็น
To units3

The units to convert into. Separate units by a space for multiple outputs. In an output unit, use + for a multiplication space.

ค่าที่แนะนำ
km2 m2 cm2 mm2 ha sqmi acre sqyd sqft sqin km m cm mm mi yd ft in kg g mg lb oz m/s km/h mph K C F m3 cm3 mm3 L mL cuft cuin U.S.gal U.S.oz psi mpgU.S. $/lb $/kg
ตัวอย่าง
mi nmi
สตริงแนะนำ
Precision or suffix4

Significant digits after decimal dot or, if negative, exponent of ten.

จำนวนเลือกได้
Link unitslk

Indication of what units to apply wikilinks to. Use “on” for all, “in” for the input unit, “out” for the output units, or “off” for none of the units. For more fine-grained control over which units to link, use the template multiple times.

ค่าที่แนะนำ
in out on off
ค่าปริยาย
off
ตัวอย่าง
on
สตริงเลือกได้
Abbreviationabbr

Display for the units: “on” to display all units using their unit symbols, “off” to display all units in full words, “in” to display the unit symbol for the input unit, “out” to display the unit symbols for the output units, “unit” to display unit symbols for both input and output units when using scientific notation, “values” for no units at all (neither unit symbols nor full words of units).

ค่าที่แนะนำ
in off none on out unit values ~
ค่าปริยาย
out
ตัวอย่าง
on, unit, in, out, off
สตริงแนะนำ
Spellingsp

Spelling of units. Use “us” to display unit names using U.S. spelling.

ตัวอย่าง
us
สตริงเลือกได้
Adjectiveadj

Whether to use adjectival form. Use “on” for singular unit name appended by a hyphen, “mid” to put conversion at end, or “off” (default) for no adjectival form.

ค่าที่แนะนำ
mid on pre ri0 ri1 ri2 ri3 off
ค่าปริยาย
off
ตัวอย่าง
on
ข้อความวิกิที่ไม่สมดุลเลือกได้
Conversiondisp

Display conversion result: “or”: after ‘or’, “x”: with custom prefix and suffix, “b”: in parentheses, “table”/“tablecen”, “output only”: alone, “output number only”: alone and without unit, “unit”: not at all but input unit; if the value is a number it is used as precision.

ค่าที่แนะนำ
b sqbr br comma or number output number only out output only preunit table tablecen unit unit2 x
ตัวอย่าง
b
สตริงเลือกได้
Orderingorder

“flip” returns converted value first, input value second.

ค่าที่แนะนำ
flip out
ตัวอย่าง
flip
สตริงเลือกได้
Significant figuressigfig

Indicates the number of significant figures to be used in rounding.

จำนวนเลือกได้
Rounding outputround

The type of rounding. “5” rounds the output number to nearest multiple of 5, “25” to nearest multiple of 25, “each” rounds each number in a range.

จำนวนเลือกได้
Thousands separatorcomma

Sets or suppresses the use of thousands separators in the numbers. “off”: no separator; “gaps”: use space instead of comma as thousands separator; “5”: only add thousands separator when the integral part of the number uses 5 positions or more (10,000 or more; if using comma as thousands separator, 1234 would produce '1234', 12345 would produce '12,345').

ค่าปริยาย
on
ตัวอย่าง
off
ตรรกะเลือกได้
Sort keysortable

“on” generates a hidden sort key

ตัวอย่าง
on
ตรรกะเลือกได้
Spell numbers?spell

If used, spells input or input and output numbers in words, optionally capitalizing the first

ค่าที่แนะนำ
in In on On
ตัวอย่าง
'in', 'In', 'on', or 'On'
สตริงเลือกได้
Singular?sing

If 'yes', uses singular form of units (deprecated)

ตัวอย่าง
yes
ตรรกะเลิกใช้แล้ว
Fraction?frac

fraction as rounding unit

จำนวนเลือกได้
Currency symbol$

sets currency symbol in both units

ตัวอย่าง
$=€ will show " €10 per mile (€6.2/km)"
สตริงเลือกได้
Mach altitude (ft)altitude_ft

Mach (speed) depends on altitide

ค่าที่แนะนำ
10000
จำนวนเลือกได้
Mach altitude (m)altitude_m

Mach (speed) depends on altitude

จำนวนเลือกได้
WD propertyinput

Reads the property value of the item (article), then converts it

ตัวอย่าง
{{convert|input=P2046}} (P2046=area)
สตริงเลือกได้

ดูเพิ่ม[แก้]

 • {{Cvt}}
 • {{SI units}}
 • {{Inflation}}, for converting historical prices to their current equivalent
 • {{To USD}}, for currency conversions

แม่แบบ:Convert/documentation navbox