แม่แบบ:กล่องข้อมูล บริษัท

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

แม่แบบนี้ใช้เพื่อสร้างกล่องข้อมูลในบทความที่เกี่ยวกับบริษัท

การใช้งาน[แก้]

name
trade_name
ชื่อพื้นเมือง
native_name
ชื่อโรมัน
romanized_name
ชื่อเดิมformer_name
ประเภทtype
การซื้อขายtraded_as
ISINISIN
ISIN2
อุตสาหกรรมindustry
รูปแบบgenre
ผลลัพธ์fate
ก่อนหน้าpredecessor  หรือ  predecessors
ถัดไปsuccessor  หรือ  successors
ก่อตั้งfounded
ผู้ก่อตั้งfounder  หรือ  founders
ปิดกิจการdefunct
สำนักงานใหญ่hq_location,
hq_location_city
,
hq_location_country
จำนวนที่ตั้ง
num_locations (year)
พื้นที่ที่ให้บริการ
area_served  หรือ  areas_served
บุคลากรหลัก
key_people
ผลิตภัณฑ์products
ผลผลิต
production (year)
แบรนด์brands
บริการservices
รายได้revenue (year)
กำไร
operating_income (year)
net income  หรือ  profit (year)
สินทรัพย์assets (year)
ส่วนของผู้ถือหุ้นequity (year)
เจ้าของowner  หรือ  owners
สมาชิกmembers (year)
พนักงาน
num_employees (year)
บริษัทแม่parent
บริษัทลูกdivisions
บริษัทย่อยsubsid
module
เงินกองทุนBasel III ratio
อันดับCredit rating
เว็บไซต์website
เชิงอรรถ / อ้างอิง
footnotes

รูปแบบสั้น[แก้]

{{Infobox company
| name = 
| logo = 
| logo_caption = 
| logo_alt = 
| type = 
| industry = 
| fate = 
| predecessor = <!-- or: | predecessors = -->
| successor = <!-- or: | successors = -->
| founded = <!-- if known: {{Start date and age|YYYY|MM|DD}} in [[city]], country -->
| founder = <!-- or: | founders = -->
| defunct = <!-- {{End date|YYYY|MM|DD}} -->
| hq_location_city = 
| hq_location_country = 
| area_served = <!-- or: | areas_served = -->
| key_people = 
| products = 
| owner = <!-- or: | owners = -->
| num_employees = 
| num_employees_year = <!-- Year of num_employees data (if known) -->
| parent = 
| website = <!-- {{URL|example.com}} -->
}}

รูปแบบเต็ม[แก้]

{{Infobox company
| name = 
| logo = 
| logo_size = 
| logo_alt = 
| logo_caption = 
| image = 
| image_size = 
| image_alt = 
| image_caption = 
| trade_name = 
| native_name = 
| native_name_lang = <!-- Use ISO 639-1 code, e.g. "fr" for French. For multiple names in different languages, use {{Lang|[code]|[name]}} in native_name = and leave native_name_lang = empty. -->
| romanized_name = 
| former_name = 
| type = 
| traded_as = 
| ISIN = 
| ISIN2 = 
| industry = 
| genre = 
| fate = 
| predecessor = <!-- or: | predecessors = -->
| successor = <!-- or: | successors = -->
| founded = <!-- if known: {{Start date and age|YYYY|MM|DD}} in [[city]], country -->
| founder = <!-- or: | founders = -->
| defunct = <!-- {{End date|YYYY|MM|DD}} -->
| hq_location = 
| hq_location_city = 
| hq_location_country = 
| num_locations = 
| num_locations_year = <!-- Year of num_locations data (if known) -->
| area_served = <!-- or: | areas_served = -->
| key_people = 
| products = 
| production = 
| production_year = <!-- Year of production data (if known) -->
| brands = 
| services = 
| revenue = 
| revenue_year = <!-- Year of revenue data (if known) -->
| operating_income = 
| income_year = <!-- Year of operating_income data (if known) -->
| net_income = <!-- or: | profit = -->
| net_income_year = <!-- or: | profit_year = --><!-- Year of net_income/profit data (if known) -->
| aum = <!-- Only for financial-service companies -->
| assets = 
| assets_year = <!-- Year of assets data (if known) -->
| equity = 
| equity_year = <!-- Year of equity data (if known) -->
| owner = <!-- or: | owners = -->
| members = 
| members_year = <!-- Year of members data (if known) -->
| num_employees = 
| num_employees_year = <!-- Year of num_employees data (if known) -->
| parent = 
| divisions = 
| subsid = 
| module = <!-- Used to embed other templates -->
| ratio = <!-- Basel III ratio; used for banks only -->
| rating = <!-- Credit rating; used for banks only -->
| website = <!-- {{URL|example.com}} -->
| footnotes = 
}}

ตัวอย่าง[แก้]

The Corporation Company
ประเภทPublic
การซื้อขาย
อุตสาหกรรมPublishing
รูปแบบCorporate histories
ก่อตั้ง25 พฤษภาคม 1900; 121 ปีก่อน (1900-05-25) in New York City, US
ผู้ก่อตั้ง
 • Wikiped Wikiad
 • William Williamson
สำนักงานใหญ่,
US
จำนวนที่ตั้ง
300 stores (2011)
พื้นที่ที่ให้บริการ
North America
บุคลากรหลัก
ผลิตภัณฑ์
 • Books
 • Magazines
ผลผลิต
 • เพิ่มขึ้น 57 histories (2011)
 • 43 histories (2010)
บริการ
 • Literary archiving
 • Literary restoration
รายได้
 • เพิ่มขึ้น US$500 million (2011)
 • US$432 million (2010)
กำไร
 • Steady US$350 million (2011)
 • US$350 million (2010)
 • ลดลง US$50 million (2011)
 • US$61 million (2010)
สินทรัพย์
 • ลดลง US$1,500 million (2011)
 • US$1,757 million (2010)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
 • เพิ่มขึ้น US$950 million (2011)
 • US$858 million (2010)
พนักงาน
 • เพิ่มขึ้น 1,500 (2011)
 • 1,256 (2010)
บริษัทแม่Mega Corporation
บริษัทลูก
 • TCC Company Histories
 • TCC Magazine Services
บริษัทย่อย
 • Restored Book
 • Super Archives
เว็บไซต์example.com
เชิงอรรถ / อ้างอิง
[1][2]
{{Infobox company
| name = The Corporation Company
| logo = Bad Title Example.png
| type = [[Public company|Public]]
| traded_as = {{Unbulleted list|{{NYSE|TCCA}} (Class A)|{{TYO2|TCCB}} (Class B)}}
| industry = [[Publishing]]
| genre = Corporate histories
| founded = {{Start date and age|1900|05|25}} in [[New York City]], US
| founders = {{Unbulleted list|Wikiped Wikiad|William Williamson}}
| hq_location_city = [[Seattle]]
| hq_location_country = US
| num_locations = 300 stores
| num_locations_year = 2011
| area_served = North America
| key_people = {{Unbulleted list|Wikiped Wikiad ([[chairman]])|Waldo Wikiad ([[Chief executive officer|CEO]])}}
| products = {{Unbulleted list|Books|Magazines}}
| production = {{Unbulleted list|{{Increase}} 57 histories (2011)|43 histories (2010)}}
| services = {{Unbulleted list|Literary archiving|Literary restoration}}
| revenue = {{Unbulleted list|{{Increase}} US$500&nbsp;million (2011)|US$432&nbsp;million (2010)}}
| operating_income = {{Unbulleted list|{{Steady}} US$350&nbsp;million (2011)|US$350&nbsp;million (2010)}}
| net_income = {{Unbulleted list|{{Decrease}} US$50&nbsp;million (2011)|US$61&nbsp;million (2010)}}
| assets = {{Unbulleted list|{{Decrease}} US$1,500&nbsp;million (2011)|US$1,757&nbsp;million (2010)}}
| equity = {{Unbulleted list|{{Increase}} US$950&nbsp;million (2011)|US$858&nbsp;million (2010)}}
| num_employees = {{Unbulleted list|{{Increase}} 1,500 (2011)|1,256 (2010)}}
| num_employees_year = <!-- Year of num_employees data (if known) -->
| parent = Mega Corporation
| divisions = {{Unbulleted list|TCC Company Histories|TCC Magazine Services}}
| subsid = {{Unbulleted list|Restored Book|Super Archives}}
| website = {{URL|example.com}}
| footnotes = {{Sfn|Johnson|2010|p=35}}{{Sfn|Hancock|2008|p=58}}
}}
 1. Johnson 2010, p. 35.
 2. Hancock 2008, p. 58.

ข้อมูลแม่แบบ[แก้]

หมวดหมู่ติดตาม[แก้]