แม่แบบ:กล่องข้อมูล บริษัท

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

แม่แบบนี้ใช้เพื่อสร้างกล่องข้อมูลในบทความที่เกี่ยวกับบริษัท

การใช้งาน[แก้]

รูปแบบสั้น[แก้]

รูปแบบเต็ม[แก้]

name
ชื่อทางการค้า
ชื่อบริษัทที่จดทะเบียน
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อในภาษาท้องถื่น
ชื่อโรมัน
ชื่อในภาษาโรมัน
ชื่อเดิมชื่อเดิม/ชื่อทั่วไป
ประเภทประเภทธุรกิจ
การซื้อขาย
การซื้อขายในตลาดหุ้น
ISINISIN
ISIN2
อุตสาหกรรมหมวดหมู่อุตสาหกรรม
รูปแบบประเภทของสื่อ/สิ่งพิมพ์
ก่อนหน้าชื่อบริษัทก่อนหน้า
ก่อตั้งก่อตั้งเมื่อ
ผู้ก่อตั้งผู้ก่อตั้ง
เลิกกิจการเลิกกิจการเมื่อ
สาเหตุสาเหตุการเลิกกิจการ
ถัดไปชื่อบริษัทใหม่
สำนักงานใหญ่ที่ตั้งสำนักงานใหญ่,
เมือง
,
ประเทศ
จำนวนที่ตั้ง
จำนวนสาขา (ปีที่ก่อตั้ง)
พื้นที่ให้บริการ
พื้นที่ให้บริการ
บุคลากรหลัก
รายชื่อผู้บริหาร
ผลิตภัณฑ์รายชื่อผลิตภัณฑ์
ผลผลิต
ผลผลิต (ปีที่ผลิต)
ตราสินค้ารายชื่อยี่ห้อ
บริการบริการ
รายได้รายได้ (ปีที่รายงาน)
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้จากการดำเนินงาน (ปีที่รายงาน)
รายได้สุทธิ
รายได้สุทธิ  หรือ  กำไร (ปีที่รายงาน)
สินทรัพย์มูลค่าสินทรัพย์ (ปีที่รายงาน)
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้น (ปีที่รายงาน)
เจ้าของชื่อเจ้าของ  หรือ  รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
สมาชิกรายชื่อสมาชิก (ปีที่รายงาน)
พนักงาน
จำนวนพนักงาน (ปีที่รายงาน)
บริษัทแม่บริษัทต้นสังกัด
แผนกแผนก
บริษัทในเครือบริษัทในเครือ
กรณีใส่ชื่อโมดูล
เงินกองทุนอัตราส่วนตามหลักเกณฑ์ Basel III
อันดับความน่าเชื่อถืออันดับความน่าเชื่อถือ
เว็บไซต์เว็บไซต์องค์กร
เชิงอรรถ / อ้างอิง
เชิงอรรถ
{{Infobox company
| name = 
| logo = 
| logo_size = 
| logo_alt = 
| logo_caption = 
| image = 
| image_size = 
| image_alt = 
| image_caption = 
| trade_name = 
| native_name = 
| native_name_lang = <!-- Use ISO 639-1 code, e.g. "fr" for French. For multiple names in different languages, use {{Lang|[code]|[name]}} in native_name = and leave native_name_lang = empty. -->
| romanized_name = 
| former_name = 
| type = 
| traded_as = 
| ISIN = 
| ISIN2 = 
| ISIN3 =
| industry = 
| genre = 
| predecessor = <!-- or: | predecessors = -->
| founded = <!-- if known: {{Start date and age|YYYY|MM|DD}} in [[city]], country -->
| founder = <!-- or: | founders = -->
| defunct = <!-- {{End date|YYYY|MM|DD}} -->
| fate = 
| successor = <!-- or: | successors = -->
| hq_location = 
| hq_location_city = 
| hq_location_country = 
| num_locations = 
| num_locations_year = <!-- Year of num_locations data (if known) -->
| area_served = <!-- or: | areas_served = -->
| key_people = 
| products = 
| production = 
| production_year = <!-- Year of production data (if known) -->
| brands = 
| services = 
| revenue = 
| revenue_year = <!-- Year of revenue data (if known) -->
| operating_income = 
| income_year = <!-- Year of operating_income data (if known) -->
| net_income = <!-- or: | profit = -->
| net_income_year = <!-- or: | profit_year = --><!-- Year of net_income/profit data (if known) -->
| aum = <!-- Only for financial-service companies -->
| assets = 
| assets_year = <!-- Year of assets data (if known) -->
| equity = 
| equity_year = <!-- Year of equity data (if known) -->
| owner = <!-- or: | owners = -->
| members = 
| members_year = <!-- Year of members data (if known) -->
| num_employees = 
| num_employees_year = <!-- Year of num_employees data (if known) -->
| parent = 
| divisions = 
| subsid = 
| module = <!-- Used to embed other templates -->
| ratio = <!-- Basel III ratio; used for banks only -->
| rating = <!-- Credit rating; used for banks only -->
| website = <!-- {{URL|example.com}} -->
| footnotes = 
}}

ตัวอย่าง[แก้]

The Corporation Company
ประเภทPublic
การซื้อขาย
อุตสาหกรรมPublishing
รูปแบบCorporate histories
ก่อตั้งพฤษภาคม 25, 1900; 122 ปีก่อน (1900-05-25) in New York City, US
ผู้ก่อตั้ง
 • Wikiped Wikiad
 • William Williamson
สำนักงานใหญ่,
US
จำนวนที่ตั้ง
300 stores (2011)
พื้นที่ให้บริการ
North America
บุคลากรหลัก
ผลิตภัณฑ์
 • Books
 • Magazines
ผลผลิต
 • เพิ่มขึ้น 57 histories (2011)
 • 43 histories (2010)
บริการ
 • Literary archiving
 • Literary restoration
รายได้
 • เพิ่มขึ้น US$500 million (2011)
 • US$432 million (2010)
รายได้จากการดำเนินงาน
 • Steady US$350 million (2011)
 • US$350 million (2010)
รายได้สุทธิ
 • ลดลง US$50 million (2011)
 • US$61 million (2010)
สินทรัพย์
 • ลดลง US$1,500 million (2011)
 • US$1,757 million (2010)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
 • เพิ่มขึ้น US$950 million (2011)
 • US$858 million (2010)
พนักงาน
 • เพิ่มขึ้น 1,500 (2011)
 • 1,256 (2010)
บริษัทแม่Mega Corporation
แผนก
 • TCC Company Histories
 • TCC Magazine Services
บริษัทในเครือ
 • Restored Book
 • Super Archives
เว็บไซต์example.com
เชิงอรรถ / อ้างอิง
[1][2]
{{Infobox company
| name = The Corporation Company
| logo = Bad Title Example.png
| type = [[Public company|Public]]
| traded_as = {{Unbulleted list|{{NYSE|TCCA}} (Class A)|{{TYO2|TCCB}} (Class B)}}
| industry = [[Publishing]]
| genre = Corporate histories
| founded = {{Start date and age|1900|05|25}} in [[New York City]], US
| founders = {{Unbulleted list|Wikiped Wikiad|William Williamson}}
| hq_location_city = [[Seattle]]
| hq_location_country = US
| num_locations = 300 stores
| num_locations_year = 2011
| area_served = North America
| key_people = {{Unbulleted list|Wikiped Wikiad ([[chairman]])|Waldo Wikiad ([[Chief executive officer|CEO]])}}
| products = {{Unbulleted list|Books|Magazines}}
| production = {{Unbulleted list|{{Increase}} 57 histories (2011)|43 histories (2010)}}
| services = {{Unbulleted list|Literary archiving|Literary restoration}}
| revenue = {{Unbulleted list|{{Increase}} US$500&nbsp;million (2011)|US$432&nbsp;million (2010)}}
| operating_income = {{Unbulleted list|{{Steady}} US$350&nbsp;million (2011)|US$350&nbsp;million (2010)}}
| net_income = {{Unbulleted list|{{Decrease}} US$50&nbsp;million (2011)|US$61&nbsp;million (2010)}}
| assets = {{Unbulleted list|{{Decrease}} US$1,500&nbsp;million (2011)|US$1,757&nbsp;million (2010)}}
| equity = {{Unbulleted list|{{Increase}} US$950&nbsp;million (2011)|US$858&nbsp;million (2010)}}
| num_employees = {{Unbulleted list|{{Increase}} 1,500 (2011)|1,256 (2010)}}
| num_employees_year = <!-- Year of num_employees data (if known) -->
| parent = Mega Corporation
| divisions = {{Unbulleted list|TCC Company Histories|TCC Magazine Services}}
| subsid = {{Unbulleted list|Restored Book|Super Archives}}
| website = {{URL|example.com}}
| footnotes = {{Sfn|Johnson|2010|p=35}}{{Sfn|Hancock|2008|p=58}}
}}
 1. Johnson 2010, p. 35.
 2. Hancock 2008, p. 58.

ข้อมูลแม่แบบ[แก้]

หมวดหมู่ติดตาม[แก้]