ข้ามไปเนื้อหา

แม่แบบ:กล่องข้อมูล สภานิติบัญญัติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

ข้อบ่งใช้[แก้]

วากยสัมพันธ์[แก้]

ภาษาอังกฤษ[แก้]

{{{name}}}

{{{native_name}}}

{{{transcription_name}}}
{{{legislature}}}
[[File:{{{coa_pic}}}|{{{coa_res}}}|alt={{{coa_alt}}}|upright|{{{coa_alt}}}]]
{{{coa_caption}}}
[[File:{{{logo_pic}}}|{{{logo_res}}}|alt={{{logo_alt}}}|upright|{{{logo_alt}}}]]
{{{logo_caption}}}
ประเภท
ประเภท
{{{house_type}}}
เป็นส่วนหนึ่งของ[[{{{body}}}]] ของ [[{{{jurisdiction}}}]]
องค์ประกอบ{{{houses}}}
จำกัดวาระ
{{{term_limits}}}
ประวัติ
ก่อตั้ง{{{foundation}}}
ยุบ{{{disbanded}}}
ก่อนหน้า{{{preceded_by}}}
ถัดมา{{{succeeded_by}}}
สมัยประชุมใหม่
{{{new_session}}}
ผู้บริหาร
{{{leader1_type}}}
{{{leader1}}}, {{{party1}}}
ตั้งแต่ {{{election1}}}
{{{leader2_type}}}
{{{leader2}}}, {{{party2}}}
ตั้งแต่ {{{election2}}}
{{{leader3_type}}}
{{{leader3}}}, {{{party3}}}
ตั้งแต่ {{{election3}}}
{{{leader4_type}}}
{{{leader4}}}, {{{party4}}}
ตั้งแต่ {{{election4}}}
{{{leader5_type}}}
{{{leader5}}}, {{{party5}}}
ตั้งแต่ {{{election5}}}
{{{leader6_type}}}
{{{leader6}}}, {{{party6}}}
ตั้งแต่ {{{election6}}}
{{{leader7_type}}}
{{{leader7}}}, {{{party7}}}
ตั้งแต่ {{{election7}}}
โครงสร้าง
สมาชิก{{{seats}}}
[[File:{{{structure1}}}|{{{structure1_res}}}|alt={{{structure1_alt}}}|{{{structure1_alt}}}]]
กลุ่มการเมืองใน
{{{house1}}}
{{{political_groups1}}}
[[File:{{{structure2}}}|{{{structure2_res}}}|alt={{{structure2_alt}}}|{{{structure2_alt}}}]]
กลุ่มการเมืองใน
{{{house2}}}
{{{political_groups2}}}
คณะกรรมาธิการ{{{house1}}}{{{committees1}}}
คณะกรรมาธิการ{{{house2}}}{{{committees2}}}
คณะกรรมาธิการร่วม
{{{joint_committees}}}
ระยะวาระ
{{{term_length}}}
อำนาจหน้าที่{{{authority}}}
เงินเดือน{{{salary}}}
{{{seats1_title}}}
{{{seats1}}}
{{{seats2_title}}}
{{{seats2}}}
{{{seats3_title}}}
{{{seats3}}}
{{{seats4_title}}}
{{{seats4}}}
{{{seats5_title}}}
{{{seats5}}}
{{{seats6_title}}}
{{{seats6}}}
{{{seats7_title}}}
{{{seats7}}}
{{{seats8_title}}}
{{{seats8}}}
การเลือกตั้ง
{{{voting_system1}}}
{{{voting_system2}}}
การเลือกตั้งสมาชิก{{{house1}}}ครั้งแรก
{{{first_election1}}}
การเลือกตั้งสมาชิก{{{house2}}}ครั้งแรก
{{{first_election2}}}
การเลือกตั้งครั้งแรก
{{{first_election3}}}
การเลือกตั้งสมาชิก{{{house1}}}ครั้งล่าสุด
{{{last_election1}}}
การเลือกตั้งสมาชิก{{{house2}}}ครั้งล่าสุด
{{{last_election2}}}
การเลือกตั้งล่าสุด
{{{last_election3}}}
การเลือกตั้งสมาชิก{{{house1}}}ครั้งหน้า
{{{next_election1}}}
การเลือกตั้งสมาชิก{{{house2}}}ครั้งหน้า
{{{next_election2}}}
การเลือกตั้งครั้งหน้า
{{{next_election3}}}
การกำหนดเขตเลือกตั้ง{{{redistricting}}}
คติพจน์
{{{motto}}}
ที่ประชุม
[[File:{{{session_room}}}|{{{session_res}}}|alt={{{session_alt}}}|{{{session_alt}}}]]
{{{meeting_place}}}
[[File:{{{session_room2}}}|{{{session_res2}}}|alt={{{session_alt2}}}|{{{session_alt2}}}]]
{{{meeting_place2}}}
[[File:{{{session_room3}}}|{{{session_res3}}}|alt={{{session_alt3}}}|{{{session_alt3}}}]]
{{{meeting_place3}}}
เว็บไซต์
{{{website}}}
รัฐธรรมนูญ
{{{constitution}}}
ข้อบังคับ
{{{rules}}}
หมายเหตุ
{{{footnotes}}}
{{กล่องข้อมูล สภานิติบัญญัติ
| name = 
| native_name = 
| native_name_lang = 
| transcription_name = 
| legislature = 
| coa_pic = 
| coa_res = 
| coa_alt = 
| coa_caption = 
| logo_pic = 
| logo_res = 
| logo_alt = 
| logo_caption = 
| house_type = 
| houses = 
| chambers = 
| body = 
| jurisdiction = 
| term_limits = 
| foundation = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD}} -->
| disbanded = <!-- {{End date|YYYY|MM|DD}} -->
| preceded_by = 
| succeeded_by = 
| new_session = 
| leader1_type = 
| leader1 = 
| leader1_term = 
| party1 = 
| election1 = 
| leader2_type = 
| leader2 = 
| party2 = 
| election2 = 
| leader2_term =
| leader3_type = 
| leader3 = 
| party3 = 
| election3 = 
| leader3_term = 
| leader4_type = 
| leader4 = 
| party4 = 
| election4 = 
| leader4_term = 
| leader5_type = 
| leader5 = 
| party5 = 
| election5 = 
| leader5_term = 
| leader6_type = 
| leader6 = 
| party6 = 
| election6 = 
| leader6_term = 
| leader7_type = <!-- up to | leader10_type = -->
| leader7 = <!-- up to | leader10 = -->
| party7 = <!-- up to | party10 = -->
| election7 = <!-- up to | election10 = -->
| leader7_term = <!-- up to | leader10_term = -->
| seats = <!-- or | members = -->
| structure1 = 
| structure1_res = 
| structure1_alt = 
| structure2 = 
| structure2_res = 
| structure2_alt = 
| house1 = 
| political_groups1 = 
| committees1 = 
| house2 = 
| political_groups2 = 
| committees2 = 
| joint_committees = 
| term_length = 
| authority = 
| salary = 
| seats1_title = 
| seats1 = 
| seats2_title = 
| seats2 = 
| seats3_title = 
| seats3 = 
| seats4_title = 
| seats4 = 
| seats5_title = 
| seats5 = 
| seats6_title = 
| seats6 = 
| seats7_title = 
| seats7 = 
| seats8_title = <!-- up to | seats10_title = -->
| seats8 = <!-- up to | seats10 = -->
| voting_system1 = 
| voting_system2 = 
| first_election1 = 
| first_election2 = 
| first_election3 = 
| last_election1 = 
| last_election2 = 
| last_election3 = 
| next_election1 = 
| next_election2 = 
| next_election3 = 
| redistricting = 
| motto = 
| session_room = 
| session_res = 
| session_alt = 
| meeting_place = 
| session_room2 = 
| session_res2 = 
| session_alt2 = 
| meeting_place2 = 
| session_room3 = 
| session_res3 = 
| session_alt3 = 
| meeting_place3 = 
| website = <!-- {{URL|www.example.com}} -->
| constitution = 
| rules = 
| footnotes = 
}}

ภาษาไทย[แก้]

{{{ชื่อ}}}

{{{ชื่อในภาษาแม่}}}

{{{ชื่อโดยทับศัพท์เป็นอักษรไทย}}}
{{{สภานิติบัญญัติ}}}
[[File:{{{ภาพตรา}}}|{{{ขนาดตรา}}}|upright]]
{{{บรรยาย-ตรา}}}
ประเภท
ประเภท
{{{ประเภทสภา}}}
เป็นส่วนหนึ่งของ[[{{{ส่วนหนึ่ง}}}]]
องค์ประกอบ{{{องค์ประกอบ}}}
ผู้บริหาร
{{{ประธาน1_ประเภท}}}
{{{ประธาน1}}}, {{{พรรค1}}}
ตั้งแต่ {{{การเลือกตั้ง1}}}
{{{ประธาน2_ประเภท}}}
{{{ประธาน2}}}, {{{พรรค2}}}
ตั้งแต่ {{{การเลือกตั้ง2}}}
{{{ประธาน3_ประเภท}}}
{{{ประธาน3}}}, {{{พรรค3}}}
ตั้งแต่ {{{การเลือกตั้ง3}}}
{{{ประธาน4_ประเภท}}}
{{{ประธาน4}}}, {{{พรรค4}}}
ตั้งแต่ {{{การเลือกตั้ง4}}}
{{{ประธาน5_ประเภท}}}
{{{ประธาน5}}}, {{{พรรค5}}}
ตั้งแต่ {{{การเลือกตั้ง5}}}
{{{ประธาน6_ประเภท}}}
{{{ประธาน6}}}, {{{พรรค6}}}
ตั้งแต่ {{{การเลือกตั้ง6}}}
{{{ประธาน7_ประเภท}}}
{{{ประธาน7}}}, {{{พรรค7}}}
ตั้งแต่ {{{การเลือกตั้ง7}}}
{{{ประธาน8_ประเภท}}}
{{{ประธาน8}}}, {{{พรรค8}}}
ตั้งแต่ {{{การเลือกตั้ง8}}}
โครงสร้าง
สมาชิก{{{สมาชิก}}}
[[File:{{{โครงสร้าง1}}}|{{{โครงสร้าง1_ขนาด}}}|alt={{{โครงสร้าง1_บรรยาย}}}|{{{โครงสร้าง1_บรรยาย}}}]]
กลุ่มการเมืองใน
{{{สภา1}}}
{{{กลุ่มการเมือง1}}}
[[File:{{{โครงสร้าง2}}}|{{{โครงสร้าง2_ขนาด}}}|alt={{{โครงสร้าง2_บรรยาย}}}|{{{โครงสร้าง2_บรรยาย}}}]]
กลุ่มการเมืองใน
{{{สภา2}}}
{{{กลุ่มการเมือง2}}}
คณะกรรมาธิการ{{{สภา1}}}{{{คณะกรรมาธิการ1}}}
คณะกรรมาธิการ{{{สภา2}}}{{{คณะกรรมาธิการ2}}}
คณะกรรมาธิการร่วม
{{{คณะกรรมาธิการร่วม}}}
การเลือกตั้ง
{{{ระบบการเลือกตั้ง1}}}
{{{ระบบการเลือกตั้ง2}}}
การเลือกตั้งสมาชิก{{{สภา1}}}ครั้งล่าสุด
{{{การเลือกตั้งล่าสุด1}}}
การเลือกตั้งสมาชิก{{{สภา2}}}ครั้งล่าสุด
{{{การเลือกตั้งล่าสุด2}}}
ที่ประชุม
[[File:{{{ห้องประชุม}}}|{{{ห้องประชุมขนาด}}}|alt={{{ห้องประชุมบรรยาย}}}|{{{ห้องประชุมบรรยาย}}}]]
{{{ที่ประชุม}}}
เว็บไซต์
{{{เว็บไซต์}}}
หมายเหตุ
{{{หมายเหตุ}}}
{{กล่องข้อมูล สภานิติบัญญัติ
 | สีพื้นหลัง  = 
 | สีอักษร     = 
 | ชื่อ       = 
 | ชื่อในภาษาแม่    = 
 | ชื่อโดยทับศัพท์เป็นอักษรไทย = 
 | สภานิติบัญญัติ    = 
 | ภาพตรา      = 
 | ขนาดตรา      = 
 | บรรพยายตรา      = 
 | ภาพ-ตรา      = <!-- used in older templates, use coa_pic -->
 | ขนาด-ตรา      = <!-- used in older templates, use coa_res --> 
 | บรรยาย-ตรา     = <!-- used in older templates, use coa_alt -->
 | ประเภทสภา     = 
 | ส่วนหนึ่ง        = 
 | องค์ประกอบ       = 
 | ประธาน1_ประเภท    = 
 | ประธาน1      = 
 | พรรค1       = 
 | การเลือกตั้ง1     = 
 | ประธาน2_ประเภท    = 
 | ประธาน2      = 
 | พรรค2       = 
 | การเลือกตั้ง2     = 
 | ประธาน3_ประเภท    = 
 | ประธาน3      = 
 | พรรค3       = 
 | การเลือกตั้ง3     = 
 | ประธาน4_ประเภท    = 
 | ประธาน4      = 
 | พรรค4       = 
 | การเลือกตั้ง4     = 
 | ประธาน5_ประเภท    = 
 | ประธาน5      = 
 | พรรค5       = 
 | การเลือกตั้ง5     = 
 | ประธาน6_ประเภท    = 
 | ประธาน6      = 
 | พรรค6       = 
 | การเลือกตั้ง6     = 
 | ประธาน7_ประเภท    = 
 | ประธาน7      = 
 | พรรค7       = 
 | การเลือกตั้ง7     = 
 | ประธาน8_ประเภท    = 
 | ประธาน8      = 
 | พรรค8       = 
 | การเลือกตั้ง8     = 
 | สมาชิก      = 
 | สภา1       = 
 | สภา2       = 
 | โครงสร้าง1     = 
 | โครงสร้าง1_ขนาด   = 
 | โครงสร้าง1_บรรยาย  = 
 | โครงสร้าง2     = 
 | โครงสร้าง2_ขนาด   = 
 | โครงสร้าง2_บรรยาย   = 
 | กลุ่มการเมือง1 = 
 | กลุ่มการเมือง2 = 
 | คณะกรรมาธิการ1    = 
 | คณะกรรมาธิการ2    = 
 | คณะกรรมาธิการร่วม  = 
 | ระบบการเลือกตั้ง1   = 
 | ระบบการเลือกตั้ง2   = 
 | การเลือกตั้งล่าสุด1   = 
 | การเลือกตั้งล่าสุด2   = 
 | การเลือกตั้งหนก่อน1 =
 | การเลือกตั้งหนก่อน2 =
 | ห้องประชุม    = 
 | ห้องประชุมขนาด    = 
 | ห้องประชุมบรรยาย    = 
 | ที่ประชุม   = 
 | เว็บไซต์      = 
 | หมายเหตุ     = 
}}

ไม่มีคำอธิบาย

พารามิเตอร์แม่แบบ[แก้ไขข้อมูลแม่แบบ]

พารามิเตอร์คำอธิบายชนิดสถานะ
background_colorbackground_color

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
สีพื้นหลังสีพื้นหลัง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
namename

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ชื่อชื่อ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
native_namenative_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ชื่อในภาษาแม่ชื่อในภาษาแม่

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
native_name_langnative_name_lang

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
transcription_nametranscription_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ชื่อโดยทับศัพท์เป็นอักษรไทยชื่อโดยทับศัพท์เป็นอักษรไทย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
legislaturelegislature

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
สภานิติบัญญัติสภานิติบัญญัติ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
coa_piccoa_pic

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
coa_rescoa_res

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
coa_altcoa_alt

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
coa_captioncoa_caption

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
logologo

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
logo_piclogo_pic

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ภาพตราภาพตรา

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ภาพ-ตราภาพ-ตรา

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
logo_reslogo_res

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ขนาดตราขนาดตรา

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ขนาด-ตราขนาด-ตรา

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
logo_altlogo_alt

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
logo_captionlogo_caption

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
บรรยายตราบรรยายตรา

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
บรรยาย-ตราบรรยาย-ตรา

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
labelstylelabelstyle

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
house_typehouse_type

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ประเภทสภาประเภทสภา

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
houseshouses

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
term_limitsterm_limits

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
bodybody

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
jurisdictionjurisdiction

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
องค์ประกอบองค์ประกอบ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
chamberschambers

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
foundationfoundation

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
disbandeddisbanded

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
preceded_bypreceded_by

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
succeeded_bysucceeded_by

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
new_sessionnew_session

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
establishedestablished

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader1leader1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ประธาน1ประธาน1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader2leader2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ประธาน2ประธาน2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader3leader3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ประธาน3ประธาน3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader4leader4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ประธาน4ประธาน4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader5leader5

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ประธาน5ประธาน5

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader6leader6

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ประธาน6ประธาน6

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader7leader7

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ประธาน7ประธาน7

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader8leader8

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ประธาน8ประธาน8

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader1_typeleader1_type

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ประธาน1_ประเภทประธาน1_ประเภท

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
party1party1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
พรรค1พรรค1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
election1election1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
การเลือกตั้ง1การเลือกตั้ง1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader1_termleader1_term

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader2_typeleader2_type

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ประธาน2_ประเภทประธาน2_ประเภท

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
party2party2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
พรรค2พรรค2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
election2election2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
การเลือกตั้ง2การเลือกตั้ง2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader2_termleader2_term

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader3_typeleader3_type

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ประธาน3_ประเภทประธาน3_ประเภท

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
party3party3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
พรรค3พรรค3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
election3election3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
การเลือกตั้ง3การเลือกตั้ง3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader3_termleader3_term

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader4_typeleader4_type

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ประธาน4_ประเภทประธาน4_ประเภท

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
party4party4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
พรรค4พรรค4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
election4election4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
การเลือกตั้ง4การเลือกตั้ง4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader4_termleader4_term

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader5_typeleader5_type

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ประธาน5_ประเภทประธาน5_ประเภท

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
party5party5

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
พรรค5พรรค5

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
election5election5

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
การเลือกตั้ง5การเลือกตั้ง5

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader5_termleader5_term

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader6_typeleader6_type

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ประธาน6_ประเภทประธาน6_ประเภท

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
party6party6

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
พรรค6พรรค6

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
election6election6

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
การเลือกตั้ง6การเลือกตั้ง6

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader6_termleader6_term

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader7_typeleader7_type

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ประธาน7_ประเภทประธาน7_ประเภท

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
party7party7

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
พรรค7พรรค7

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
election7election7

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
การเลือกตั้ง7การเลือกตั้ง7

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader7_termleader7_term

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader8_typeleader8_type

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ประธาน8_ประเภทประธาน8_ประเภท

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
party8party8

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
พรรค8พรรค8

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
election8election8

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
การเลือกตั้ง8การเลือกตั้ง8

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader8_termleader8_term

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader9_typeleader9_type

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader9leader9

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
party9party9

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
election9election9

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader9_termleader9_term

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader10_typeleader10_type

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader10leader10

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
party10party10

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
election10election10

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader10_termleader10_term

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
structure1structure1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
โครงสร้าง1โครงสร้าง1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
political_groups1political_groups1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
โครงสร้าง1_ขนาดโครงสร้าง1_ขนาด

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
structure2structure2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
โครงสร้าง2โครงสร้าง2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
political_groups2political_groups2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
committees1committees1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
committees2committees2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
joint_committeesjoint_committees

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
term_lengthterm_length

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
authorityauthority

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
salarysalary

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
seats1seats1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
seats2seats2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
seats3seats3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
seats4seats4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
seats5seats5

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
seats6seats6

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
seats7seats7

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
seats8seats8

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
membersmembers

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
seatsseats

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
สมาชิกสมาชิก

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
structure1_resstructure1_res

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
structure1_altstructure1_alt

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
โครงสร้าง1_บรรยายโครงสร้าง1_บรรยาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
house1house1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
สภา1สภา1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
กลุ่มการเมือง1กลุ่มการเมือง1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
structure2_resstructure2_res

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
โครงสร้าง2_ขนาดโครงสร้าง2_ขนาด

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
structure2_altstructure2_alt

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
โครงสร้าง2_บรรยายโครงสร้าง2_บรรยาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
house2house2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
สภา2สภา2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
กลุ่มการเมือง2กลุ่มการเมือง2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
คณะกรรมาธิการ1คณะกรรมาธิการ1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
คณะกรรมาธิการ2คณะกรรมาธิการ2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
คณะกรรมาธิการร่วมคณะกรรมาธิการร่วม

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
seats1_titleseats1_title

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
seats2_titleseats2_title

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
seats3_titleseats3_title

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
seats4_titleseats4_title

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
seats5_titleseats5_title

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
seats6_titleseats6_title

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
seats7_titleseats7_title

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
seats8_titleseats8_title

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
seats9_titleseats9_title

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
seats9seats9

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
seats10_titleseats10_title

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
seats10seats10

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
voting_system1voting_system1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ระบบการเลือกตั้ง1ระบบการเลือกตั้ง1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
voting_system2voting_system2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ระบบการเลือกตั้ง2ระบบการเลือกตั้ง2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
first_election1first_election1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
first_election2first_election2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
first_election3first_election3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
last_election1last_election1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
การเลือกตั้งล่าสุด1การเลือกตั้งล่าสุด1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
last_election2last_election2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
การเลือกตั้งล่าสุด2การเลือกตั้งล่าสุด2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
last_election3last_election3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
next_election1next_election1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
next_election2next_election2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
next_election3next_election3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
redistrictingredistricting

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
mottomotto

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
session_roomsession_room

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
meeting_placemeeting_place

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ที่ประชุมที่ประชุม

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ห้องประชุมห้องประชุม

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
session_ressession_res

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ห้องประชุมขนาดห้องประชุมขนาด

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
session_altsession_alt

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ห้องประชุมบรรยายห้องประชุมบรรยาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
session_room2session_room2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
session_res2session_res2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
session_alt2session_alt2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
meeting_place2meeting_place2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
session_room3session_room3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
session_res3session_res3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
session_alt3session_alt3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
meeting_place3meeting_place3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
websitewebsite

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
เว็บไซต์เว็บไซต์

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
constitutionconstitution

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
rulesrules

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
footnotesfootnotes

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
หมายเหตุหมายเหตุ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้

ไม่มีคำอธิบาย

พารามิเตอร์แม่แบบ[แก้ไขข้อมูลแม่แบบ]

พารามิเตอร์คำอธิบายชนิดสถานะ
background_colorbackground_color

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
สีพื้นหลังสีพื้นหลัง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
namename

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ชื่อชื่อ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
native_namenative_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ชื่อในภาษาแม่ชื่อในภาษาแม่

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
native_name_langnative_name_lang

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
transcription_nametranscription_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ชื่อโดยทับศัพท์เป็นอักษรไทยชื่อโดยทับศัพท์เป็นอักษรไทย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
legislaturelegislature

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
สภานิติบัญญัติสภานิติบัญญัติ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
coa_piccoa_pic

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
coa_rescoa_res

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
coa_altcoa_alt

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
coa_captioncoa_caption

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
logologo

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
logo_piclogo_pic

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ภาพตราภาพตรา

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ภาพ-ตราภาพ-ตรา

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
logo_reslogo_res

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ขนาดตราขนาดตรา

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ขนาด-ตราขนาด-ตรา

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
logo_altlogo_alt

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
logo_captionlogo_caption

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
บรรยายตราบรรยายตรา

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
บรรยาย-ตราบรรยาย-ตรา

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
labelstylelabelstyle

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
house_typehouse_type

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ประเภทสภาประเภทสภา

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
houseshouses

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
term_limitsterm_limits

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
bodybody

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
jurisdictionjurisdiction

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
องค์ประกอบองค์ประกอบ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
chamberschambers

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
foundationfoundation

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
disbandeddisbanded

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
preceded_bypreceded_by

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
succeeded_bysucceeded_by

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
new_sessionnew_session

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
establishedestablished

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader1leader1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ประธาน1ประธาน1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader2leader2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ประธาน2ประธาน2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader3leader3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ประธาน3ประธาน3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader4leader4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ประธาน4ประธาน4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader5leader5

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ประธาน5ประธาน5

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader6leader6

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ประธาน6ประธาน6

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader7leader7

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ประธาน7ประธาน7

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader8leader8

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ประธาน8ประธาน8

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader1_typeleader1_type

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ประธาน1_ประเภทประธาน1_ประเภท

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
party1party1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
พรรค1พรรค1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
election1election1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
การเลือกตั้ง1การเลือกตั้ง1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader1_termleader1_term

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader2_typeleader2_type

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ประธาน2_ประเภทประธาน2_ประเภท

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
party2party2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
พรรค2พรรค2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
election2election2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
การเลือกตั้ง2การเลือกตั้ง2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader2_termleader2_term

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader3_typeleader3_type

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ประธาน3_ประเภทประธาน3_ประเภท

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
party3party3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
พรรค3พรรค3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
election3election3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
การเลือกตั้ง3การเลือกตั้ง3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader3_termleader3_term

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader4_typeleader4_type

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ประธาน4_ประเภทประธาน4_ประเภท

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
party4party4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
พรรค4พรรค4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
election4election4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
การเลือกตั้ง4การเลือกตั้ง4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader4_termleader4_term

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader5_typeleader5_type

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ประธาน5_ประเภทประธาน5_ประเภท

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
party5party5

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
พรรค5พรรค5

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
election5election5

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
การเลือกตั้ง5การเลือกตั้ง5

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader5_termleader5_term

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader6_typeleader6_type

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ประธาน6_ประเภทประธาน6_ประเภท

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
party6party6

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
พรรค6พรรค6

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
election6election6

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
การเลือกตั้ง6การเลือกตั้ง6

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader6_termleader6_term

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader7_typeleader7_type

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ประธาน7_ประเภทประธาน7_ประเภท

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
party7party7

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
พรรค7พรรค7

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
election7election7

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
การเลือกตั้ง7การเลือกตั้ง7

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader7_termleader7_term

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader8_typeleader8_type

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ประธาน8_ประเภทประธาน8_ประเภท

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
party8party8

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
พรรค8พรรค8

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
election8election8

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
การเลือกตั้ง8การเลือกตั้ง8

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader8_termleader8_term

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader9_typeleader9_type

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader9leader9

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
party9party9

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
election9election9

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader9_termleader9_term

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader10_typeleader10_type

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader10leader10

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
party10party10

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
election10election10

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader10_termleader10_term

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
structure1structure1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
โครงสร้าง1โครงสร้าง1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
political_groups1political_groups1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
โครงสร้าง1_ขนาดโครงสร้าง1_ขนาด

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
structure2structure2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
โครงสร้าง2โครงสร้าง2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
political_groups2political_groups2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
committees1committees1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
committees2committees2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
joint_committeesjoint_committees

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
term_lengthterm_length

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
authorityauthority

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
salarysalary

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
seats1seats1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
seats2seats2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
seats3seats3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
seats4seats4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
seats5seats5

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
seats6seats6

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
seats7seats7

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
seats8seats8

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
membersmembers

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
seatsseats

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
สมาชิกสมาชิก

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
structure1_resstructure1_res

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
structure1_altstructure1_alt

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
โครงสร้าง1_บรรยายโครงสร้าง1_บรรยาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
house1house1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
สภา1สภา1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
กลุ่มการเมือง1กลุ่มการเมือง1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
structure2_resstructure2_res

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
โครงสร้าง2_ขนาดโครงสร้าง2_ขนาด

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
structure2_altstructure2_alt

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
โครงสร้าง2_บรรยายโครงสร้าง2_บรรยาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
house2house2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
สภา2สภา2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
กลุ่มการเมือง2กลุ่มการเมือง2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
คณะกรรมาธิการ1คณะกรรมาธิการ1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
คณะกรรมาธิการ2คณะกรรมาธิการ2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
คณะกรรมาธิการร่วมคณะกรรมาธิการร่วม

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
seats1_titleseats1_title

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
seats2_titleseats2_title

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
seats3_titleseats3_title

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
seats4_titleseats4_title

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
seats5_titleseats5_title

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
seats6_titleseats6_title

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
seats7_titleseats7_title

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
seats8_titleseats8_title

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
seats9_titleseats9_title

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
seats9seats9

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
seats10_titleseats10_title

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
seats10seats10

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
voting_system1voting_system1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ระบบการเลือกตั้ง1ระบบการเลือกตั้ง1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
voting_system2voting_system2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ระบบการเลือกตั้ง2ระบบการเลือกตั้ง2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
first_election1first_election1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
first_election2first_election2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
first_election3first_election3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
last_election1last_election1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
การเลือกตั้งล่าสุด1การเลือกตั้งล่าสุด1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
last_election2last_election2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
การเลือกตั้งล่าสุด2การเลือกตั้งล่าสุด2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
last_election3last_election3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
next_election1next_election1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
next_election2next_election2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
next_election3next_election3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
redistrictingredistricting

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
mottomotto

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
session_roomsession_room

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
meeting_placemeeting_place

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ที่ประชุมที่ประชุม

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ห้องประชุมห้องประชุม

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
session_ressession_res

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ห้องประชุมขนาดห้องประชุมขนาด

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
session_altsession_alt

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ห้องประชุมบรรยายห้องประชุมบรรยาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
session_room2session_room2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
session_res2session_res2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
session_alt2session_alt2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
meeting_place2meeting_place2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
session_room3session_room3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
session_res3session_res3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
session_alt3session_alt3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
meeting_place3meeting_place3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
websitewebsite

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
เว็บไซต์เว็บไซต์

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
constitutionconstitution

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
rulesrules

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
footnotesfootnotes

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
หมายเหตุหมายเหตุ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้