ข้ามไปเนื้อหา

แม่แบบ:กล่องข้อมูล ตัวละคร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

กล่องข้อมูล ตัวละคร ใช้เพื่อสร้างกล่องข้อมูลสำหรับตัวละครสมมติทุกประเภท

การใช้งาน[แก้]

แบบฟอร์มเปล่าด้านล่างจะแสดงฟิลด์ที่ใช้บ่อยที่สุด และคำแนะนำที่สมบูรณ์จะแสดงอยู่ด้านล่างของหน้า

{{{name}}}
ตัวละครใน {{{series}}}
[[File:{{{image}}}|frameless|alt={{{alt}}}|upright=1|{{{alt}}}]]
{{{caption}}}
ปรากฏครั้งแรก
 • "{{{first_minor}}}"
 • {{{first_major}}}
 • {{{first_date}}}
ปรากฏครั้งสุดท้าย
 • "{{{last_minor}}}"
 • {{{last_major}}}
 • {{{last_date}}}
สร้างโดย{{{creator}}}
เค้าโครงจาก{{{based_on}}}
ดัดแปลงโดย{{{adapted_by}}}
ออกแบบโดย{{{designer}}}
แสดงโดย{{{portrayer}}}
ให้เสียงโดย{{{voice}}}
จับการเคลื่อนไหว{{{motion_actor}}}
ข้อมูลตัวละครในเรื่อง
ชื่อเต็ม{{{full_name}}}
นามแฝง{{{alias}}}
ชื่อเล่น{{{nickname}}}
เผ่าพันธุ์{{{species}}}
เพศ{{{gender}}}
ตำแหน่ง{{{title}}}
อาชีพ{{{occupation}}}
สังกัด{{{affiliation}}}
รูปแบบการต่อสู้{{{fighting_style}}}
อาวุธ{{{weapon}}}
ครอบครัว{{{family}}}
คู่สมรส{{{spouse}}}
คนสำคัญ{{{significant_other}}}
บุตร{{{children}}}
ญาติ{{{relatives}}}
ศาสนา{{{religion}}}
บ้านเกิด{{{origin}}}
สัญชาติ{{{nationality}}}
{{กล่องข้อมูล ตัวละคร
| color       = <!-- headers background color; the foreground color is automatically computed -->
| name       = 
| series      = <!-- or |franchise=; use without the italic on the outside -->
| image       = 
| alt        = 
| caption      = 
| first_major    = <!-- per [[MOS:MAJORWORK]] - major works include TV series, films, books, albums and games -->
| first_minor    = <!-- or |first_issue=; Per [[MOS:MINORWORK]] - minor works include TV episodes, chapters, songs and game missions -->
| first_date    = 
| first       = <!-- Use instead of first_major= etc. when custom or complex formatting is needed. -->
| last_major    = 
| last_minor    = <!-- or |last_issue= -->
| last_date     = 
| last       = <!-- Use instead of last_major= etc. when custom or complex formatting is needed. -->
| creator      = <!-- only the credited creators; use adapted_by= for adaptations -->
| based_on     = <!-- if not an original creation, use {{based on|character|author}} -->
| adapted_by    = <!-- for character adaption articles -->
| designer     = 
| portrayer     = 
| voice       = 
| motion_actor   = 
| full_name     = 
| nickname     = <!-- or |nicknames= -->
| alias       = <!-- or |aliases= -->
| species      = <!-- or |race=; for non-humans only -->
| gender      = <!-- if not obvious -->
| title       = 
| occupation    = <!-- or |position= or |class= -->
| affiliation    = <!-- or |alignment= -->
| fighting_style  = 
| weapon      = 
| family      = 
| spouse      = <!-- or |spouses= -->
| significant_other = <!-- or |significant_others= -->
| children     = 
| relatives     = 
| religion     = 
| origin      = <!-- or |home= -->
| nationality    = 
}}

พารามิเตอร์[แก้]

พารามิเตอร์ทั้งหมดเป็นทางเลือก แยกรายการหลายรายการโดยใช้ {{Plainlist}}

พารามิเตอร์ หมายเหตุ
color Background color for header bars (default = #DEDEE2). The text color is automatically determined. Must meet AAA compliance standards outlines on WP:COLOR.
name Character name to display in top header (default = PAGENAME).
series Name of the series in which the character appears.
franchise Name of the fictional world or story in which the character appears. Does not italicize title.
multiple Set to yes if the infobox describes more than one character.
image Image of the character. "File:" and wikilinking is not required. i.e. use |image=Example.png.
image_upright The image size defaults to frameless (220px). The size should not be set to a value that would result in an image width greater than 270px.
alt Alt text for image per WP:MOSALT.
caption A caption explaining the image.
first_major The title of the major work the fictional element first appeared in. Major works include TV series, films, books, albums and games.
first_minor The title of the minor work the fictional element first appeared in. Minor works include TV episodes, chapters, songs and game missions.
first_issue The number of the comic book issue the fictional element first appeared in.
first_date The date of the publication/release of the minor work where the fictional element first appeared in.
last_major The title of the major work the fictional element last appeared in. Major works include TV series, films, books, albums and games.
last_minor The title of the minor work the fictional element last appeared in. Minor works include TV episodes, chapters, songs and game missions.
last_issue The number of the comic book issue the fictional element last appeared in.
last_date The date of the publication/release of the minor work where the fictional element last appeared in.
first First appearance of the character.
firstgame First appearance in a game of the character.
last Last appearance of the character.
creator Name of the individuals who are credited with the creation of the character.
based_on Name of the original character the adaptation is based on. Use to add the title of original character and the names of the original creators. Use this field in conjunction with |adapted_by=.
adapted_by Name of the individuals who adapted the character into a new medium. Use this field if the character in a medium is based on a character from a different medium, such as a character on television based on a comic book character.
designer Name of the individuals who designed the character.
portrayer Name of the individuals who portrayed the character.
voice Name of the individuals who voiced the character. Should be omitted if the same as "portrayer".
motion_actor Name of the individuals who portrayed the character in motion capture.
noinfo Disable the first "In-universe information" header.
info-hdr Text for display in second header (default = Information).
full_name The character's full name.
 • nickname
 • nicknames
Any nicknames used by the character.
 • alias
 • aliases
Any aliases used by the character.
 • species
 • race
The species or race of the character. Use for non-human characters only.
gender The gender of the character. Use only if not obvious.
title Titles the character was known by.
 • occupation
 • position
The character's job or role.
class The character class for RPG characters.
affiliation The groups or teams the character belongs to.
alignment The character's Dungeons & Dragons alignment.
fighting_style The primary fighting styles used by the character.
weapon The types of weapons the character uses.
family The character's family members.
 • spouse
 • spouses
The character's spouses.
 • significant_other
 • significant_others
The character's significant others.
children The characters's children.
relatives The characters's relatives.
religion The character's religion.
 • origin
 • home
The character's place of origin.
nationality The character's nationality.
extra-hdr Text for display in third header (default = No third header).
lbl# Label to display in left column where "#" is 1-5, 21-25, or 31-35 for custom fields under the 1st, 2nd, or 3rd headers respectively.
data# Text to display in the right column corresponding to the appropriate "lbl#".

ข้อมูลแม่แบบ[แก้]

ข้อมูลแม่แบบ

ข้อมูลแม่แบบสำหรับ กล่องข้อมูล ตัวละคร (อาจล้าสมัย)

สร้างกล่องข้อมูลสำหรับตัวละครสมมติทุกประเภท

พารามิเตอร์แม่แบบ[แก้ไขข้อมูลแม่แบบ]

This template prefers block formatting of parameters.

พารามิเตอร์คำอธิบายชนิดสถานะ
Colorcolor colour

Background color for header bars (default = #DEDEE2). The text color is automatically computed. Must meet AAA compliance standards outlines on [[WP:COLOR]].

สตริงเลือกได้
Namename

Character name to display in top header (default = PAGENAME).

สตริงเลือกได้
Seriesseries

Name of the series in which the character appears.

สตริงเลือกได้
Franchisefranchise

Name of the fictional world or story in which the character appears. Does not italicize title.

สตริงเลือกได้
Multiplemultiple

Set to yes if the infobox describes more than one character.

สตริงเลือกได้
Imageimage

Image of the character. "File:" and wikilinking is not required. i.e. use {{para|image|Example.png}}.

สตริงเลือกได้
Image uprightimage_upright

The image size defaults to frameless (220px). The size should not be set to a value that would result in an image width greater than 270px.

สตริงเลือกได้
Altalt

Alt text for image per [[WP:MOSALT]].

สตริงเลือกได้
Captioncaption

A caption explaining the image.

สตริงเลือกได้
First appearance majorfirst_major

The title of the major work the fictional element first appeared in. Major works include TV series, films, books, albums and games.

สตริงเลือกได้
First appearance minorfirst_minor

The title of the minor work the fictional element first appeared in. Minor works include TV episodes, chapters, songs and game missions.

สตริงเลือกได้
First appearance issuefirst_issue

The number of the comic book issue the fictional element first appeared in.

สตริงเลือกได้
First appearance datefirst_date

The date of the publication/release of the minor work where the fictional element first appeared in.

สตริงเลือกได้
Last appearance majorlast_major

The title of the major work the fictional element last appeared in. Major works include TV series, films, books, albums and games.

สตริงเลือกได้
Last appearance minorlast_minor

The title of the minor work the fictional element last appeared in. Minor works include TV episodes, chapters, songs and game missions.

สตริงเลือกได้
Last appearance issuelast_issue

The number of the comic book issue the fictional element last appeared in.

สตริงเลือกได้
Last appearance datelast_date

The date of the publication/release of the minor work where the fictional element last appeared in.

สตริงเลือกได้
First appearancefirst

First appearance of the character.

สตริงเลือกได้
First gamefirstgame

First appearance in a game of the character.

สตริงเลือกได้
Last appearancelast

Last appearance of the character.

สตริงเลือกได้
Creatorcreator

Name of the individuals who are credited with the creation of the character.

สตริงเลือกได้
Based onbased_on

Name of the original character the adaptation is based on. Use {{based on}} to add the title of original character and the names of the original creators. Use this field in conjunction with {{para|adapted_by}}.

สตริงเลือกได้
Adapted byadapted_by

Name of the individuals who adapted the character into a new medium. Use this field if the character in a medium is based on a character from a different medium, such as a character on television based on a comic book character.

สตริงเลือกได้
Designerdesigner

Name of the individuals who designed the character.

สตริงเลือกได้
Portrayerportrayer

Name of the individuals who portrayed the character.

สตริงเลือกได้
Voice actorvoice

Name of the individuals who voiced the character (if different from portrayer or there is no portrayer)

สตริงเลือกได้
Motion actormotion_actor

Name of the individuals who portrayed the character in motion capture.

สตริงเลือกได้
Label 1lbl1

Label to display in left column for custom fields under the 1st header.

สตริงเลือกได้
Data 1data1

Text to display in the right column corresponding to lbl1.

สตริงเลือกได้
Label 2lbl2

Label to display in left column for custom fields under the 1st header.

สตริงเลือกได้
Data 2data2

Text to display in the right column corresponding to lbl2.

สตริงเลือกได้
Label 3lbl3

Label to display in left column for custom fields under the 1st header.

สตริงเลือกได้
Data 3data3

Text to display in the right column corresponding to lbl3.

สตริงเลือกได้
Label 4lbl4

Label to display in left column for custom fields under the 1st header.

สตริงเลือกได้
Data 4data4

Text to display in the right column corresponding to lbl4.

สตริงเลือกได้
Label 5lbl5

Label to display in left column for custom fields under the 1st header.

สตริงเลือกได้
Data 5data5

Text to display in the right column corresponding to lbl5.

สตริงเลือกได้
Disable second headernoinfo

Disable the first "In-universe information" header.

สตริงเลือกได้
Second header textinfo-hdr

Text for display in second header (default = Information).

สตริงเลือกได้
Full namefull_name

The character's full name.

สตริงเลือกได้
Nicknamenickname

A nickname used by the character. If there is more than one nickname, use {{para|nicknames}} and separate multiple entries using {{tl|Plainlist}}.

สตริงเลือกได้
Nicknamesnicknames

Any nicknames used by the character. If there is only one nickname, use {{para|nickname}}.

สตริงเลือกได้
Aliasalias

An alias used by the character. If there is more than one alias, use {{para|aliases}} and separate multiple entries using {{tl|Plainlist}}.

สตริงเลือกได้
Aliasaliases

Any aliases used by the character. If there is only one alias, use {{para|alias}}.

สตริงเลือกได้
Speciesspecies

The species of the character. Use for non-human characters only.

สตริงเลือกได้
Racerace

The race of the character. Use for non-human characters only.

สตริงเลือกได้
Gendergender

The gender of the character. Use only if not obvious.

สตริงเลือกได้
Titletitle

Titles the character was known by.

สตริงเลือกได้
Occupationoccupation

The character's job or role.

สตริงเลือกได้
Positionposition

The character's job or role.

สตริงเลือกได้
Classclass

The character class for RPG characters.

สตริงเลือกได้
Affiliationaffiliation

The groups or teams the character belongs to.

สตริงเลือกได้
Alignmentalignment

The character's Dungeons & Dragons alignment.

สตริงเลือกได้
Fighting stylefighting_style

The primary fighting styles used by the character.

สตริงเลือกได้
Weaponweapon

The types of weapons the character uses.

สตริงเลือกได้
Familyfamily

The character's family members.

สตริงเลือกได้
Spousespouse

The character's spouses.

สตริงเลือกได้
Spousesspouses

The character's spouses.

สตริงเลือกได้
Significant othersignificant_other

The character's significant others. If there is more than one significant_other, use {{para|significant_others}} and separate multiple entries using {{tl|Plainlist}}.

สตริงเลือกได้
Significant otherssignificant_others

The character's significant others. If there is only one significant_other, use {{para|significant_other}}.

สตริงเลือกได้
Childrenchildren

The characters's children

สตริงเลือกได้
Relativesrelatives

The characters's relatives

สตริงเลือกได้
Religionreligion

The character's religion

สตริงเลือกได้
Originorigin

The character's place of origin.

สตริงเลือกได้
Homehome

The character's place of origin.

สตริงเลือกได้
Nationalitynationality

The character's nationality.

สตริงเลือกได้
Label 21lbl21

Label to display in left column for custom fields under the 2nd header.

สตริงเลือกได้
Data 21data21

Text to display in the right column corresponding to lbl21.

สตริงเลือกได้
Label 22lbl22

Label to display in left column for custom fields under the 2nd header.

สตริงเลือกได้
Data 22data22

Text to display in the right column corresponding to lbl22.

สตริงเลือกได้
Label 23lbl23

Label to display in left column for custom fields under the 2nd header.

สตริงเลือกได้
Data 23data23

Text to display in the right column corresponding to lbl23.

สตริงเลือกได้
Label 24lbl24

Label to display in left column for custom fields under the 2nd header.

สตริงเลือกได้
Data 24data24

Text to display in the right column corresponding to lbl24.

สตริงเลือกได้
Label 25lbl25

Label to display in left column for custom fields under the 2nd header.

สตริงเลือกได้
Data 25data25

Text to display in the right column corresponding to lbl25.

สตริงเลือกได้
Third header textextra-hdr

Text for display in third header (default = No third header).

สตริงเลือกได้
Label 31lbl31

Label to display in left column for custom fields under the 3rd header.

สตริงเลือกได้
Data 31data31

Text to display in the right column corresponding to lbl31.

สตริงเลือกได้
Label 32lbl32

Label to display in left column for custom fields under the 3rd header.

สตริงเลือกได้
Data 32data32

Text to display in the right column corresponding to lbl32.

สตริงเลือกได้
Label 33lbl33

Label to display in left column for custom fields under the 3rd header.

สตริงเลือกได้
Data 33data33

Text to display in the right column corresponding to lbl33.

สตริงเลือกได้
Label 34lbl34

Label to display in left column for custom fields under the 3rd header.

สตริงเลือกได้
Data 34data34

Text to display in the right column corresponding to lbl34.

สตริงเลือกได้
Label 35lbl35

Label to display in left column for custom fields under the 3rd header.

สตริงเลือกได้
Data 35data35

Text to display in the right column corresponding to lbl35.

สตริงเลือกได้

พารามิเตอร์ทั้งหมด (ไม่ใช่สำหรับการใช้งานทั่วไป)[แก้]

รายการพารามิเตอร์ทั้งหมด
{{{name}}}
ตัวละครใน {{{series}}} {{{multiple}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}|upright={{{image_upright}}}|{{{alt}}}]]
{{{caption}}}
ปรากฏครั้งแรก
 • "{{{first_minor}}}"
 • {{{first_major}}}
 • {{{first_date}}}
เกมครั้งแรก{{{firstgame}}}
ปรากฏครั้งสุดท้าย
 • "{{{last_minor}}}"
 • {{{last_major}}}
 • {{{last_date}}}
สร้างโดย{{{creator}}}
เค้าโครงจาก{{{based_on}}}
ดัดแปลงโดย{{{adapted_by}}}
ออกแบบโดย{{{designer}}}
แสดงโดย{{{portrayer}}}
ให้เสียงโดย{{{voice}}}
จับการเคลื่อนไหว{{{motion_actor}}}
{{{lbl1}}}{{{data1}}}
{{{lbl2}}}{{{data2}}}
{{{lbl3}}}{{{data3}}}
{{{lbl4}}}{{{data4}}}
{{{lbl5}}}{{{data5}}}
{{{info-hdr}}}
ชื่อเต็ม{{{full_name}}}
นามแฝง{{{alias}}}
ชื่อเล่น{{{nickname}}}
เผ่าพันธุ์{{{race}}}
เพศ{{{gender}}}
ตำแหน่ง{{{title}}}
อาชีพ{{{occupation}}}
สังกัด{{{affiliation}}}
รูปแบบการต่อสู้{{{fighting_style}}}
อาวุธ{{{weapon}}}
ครอบครัว{{{family}}}
คู่สมรส{{{spouse}}}
คนสำคัญ{{{significant_other}}}
บุตร{{{children}}}
ญาติ{{{relatives}}}
ศาสนา{{{religion}}}
บ้านเกิด{{{origin}}}
สัญชาติ{{{nationality}}}
{{{lbl21}}}{{{data21}}}
{{{lbl22}}}{{{data22}}}
{{{lbl23}}}{{{data23}}}
{{{lbl24}}}{{{data24}}}
{{{lbl25}}}{{{data25}}}
{{{extra-hdr}}}
{{{lbl31}}}{{{data31}}}
{{{lbl32}}}{{{data32}}}
{{{lbl33}}}{{{data33}}}
{{{lbl34}}}{{{data34}}}
{{{lbl35}}}{{{data35}}}
{{Infobox character
| color       = <!-- headers background colour; the foreground colour is automatically computed -->
| name        = 
| series       = <!-- or |franchise=; use without the italic on the outside -->
| multiple      = 
| image       = 
| image_upright   = 
| alt        = 
| caption      = 
| first_major    = <!-- per [[MOS:MAJORWORK]] - major works include TV series, films, books, albums and games -->
| first_minor    = <!-- or |first_issue=; Per [[MOS:MINORWORK]] - minor works include TV episodes, chapters, songs and game missions -->
| first_date     = 
| last_major     = 
| last_minor     = <!-- or |last_issue= -->
| last_date     = 
| first       = 
| firstgame     = 
| last        = 
| creator      = <!-- only the credited creators; use adapted_by= for adaptations -->
| based_on      = <!-- if not an original creation, use {{based on|character|author}} -->
| adapted_by     = <!-- for character adaption articles -->
| designer      = 
| portrayer     = 
| voice       = 
| motion_actor    = 
| lbl1        = 
| data1       = 
| lbl2        = 
| data2       = 
| lbl3        = 
| data3       = 
| lbl4        = 
| data4       = 
| lbl5        = 
| data5       = 
| noinfo       = 
| info-hdr      = 
| full_name     = 
| nickname      = <!-- or |nicknames= -->
| alias       = <!-- or |aliases= -->
| species      = <!-- or |race=; for non-humans only -->
| gender       = <!-- if not obvious -->
| title       = 
| occupation     = <!-- or |position= or |class= -->
| affiliation    = <!-- or |alignment= -->
| fighting_style   = 
| weapon       = 
| family       = 
| spouse       = <!-- or |spouses= -->
| significant_other = <!-- or |significant_others= -->
| children      = 
| relatives     = 
| religion      = 
| origin       = <!-- or |home= -->
| nationality    = 
| lbl21       = 
| data21       = 
| lbl22       = 
| data22       = 
| lbl23       = 
| data23       = 
| lbl24       = 
| data24       = 
| lbl25       = 
| data25       = 
| extra-hdr     = 
| lbl31       = 
| data31       = 
| lbl32       = 
| data32       = 
| lbl33       = 
| data33       = 
| lbl34       = 
| data34       = 
| lbl35       = 
| data35       = 
}}

ตัวอย่าง[แก้]

John Doe
ตัวละครใน คริมินอล ไมน์ ทีมแกร่งเด็ดขั้วอาชญากรรม
ปรากฏครั้งแรก
 • "Pilot"
 • คริมินอล ไมน์
 • 2005
ปรากฏครั้งสุดท้าย
 • "Last One"
 • คริมินอล ไมน์
 • 2018
สร้างโดยAgnes Nixon
แสดงโดยSoupy Sales
ข้อมูลตัวละครในเรื่อง
นามแฝงJack Dew
ชื่อเล่นDoeboy
เพศชาย
ตำแหน่งนักสืบ
อาชีพการบังคับใช้กฎหมาย
ครอบครัวDoe
คู่สมรสJane Doe
บุตรJohn Doe, Jr.
ญาติ
 • Phil Doe (พ่อ)
 • Nancy Doe (แม่)
ศาสนาคริสต์
สัญชาติอเมริกัน
{{กล่องข้อมูล ตัวละคร
| name        = John Doe
| series       = [[คริมินอล ไมน์ ทีมแกร่งเด็ดขั้วอาชญากรรม]]
| image       = 
| caption      = 
| first_major    = คริมินอล ไมน์
| first_minor    = Pilot
| first_date     = 2005
| last_major     = คริมินอล ไมน์
| last_minor     = Last One
| last_date     = 2018
| creator      = [[Agnes Nixon]]
| portrayer     = [[Soupy Sales]]
| nickname      = Doeboy
| alias       = Jack Dew
| gender       = ชาย
| title       = นักสืบ
| occupation     = การบังคับใช้กฎหมาย
| family       = Doe
| spouse       = Jane Doe
| significant_other = 
| children      = John Doe, Jr.
| relatives     = {{Plainlist|
 * Phil Doe (พ่อ)
 * Nancy Doe (แม่)
 }}
| religion      = [[ศาสนาคริสต์|คริสต์]]
| nationality    = อเมริกัน
}}

หมวดหมู่ติดตาม[แก้]

การรับรองแม่แบบ[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]