ข้ามไปเนื้อหา

แม่แบบ:กล่องข้อมูล หน่วยทหาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

วิธิใช้[แก้]

กล่องข้อมูล หน่วยทหาร[แก้]

กองพลทหารราบที่ 1
1st Infantry Division
เครื่องหมายระบุราชการรบ (CSIB) ของกองพลทหารราบที่ 1
ประจำการ1917; 107 ปีที่แล้ว (1917)
ประเทศ สหรัฐ
เหล่า กองทัพบกสหรัฐ
รูปแบบผสมเหล่า
กำลังรบกองพล
ขึ้นกับกองทัพน้อยที่ 3
กองบัญชาการค่ายไรลีย์ รัฐแคนซัส สหรัฐ
สมญา"ไอ้แดงใหญ่" (The Big Red One)[1] (ย่อ "BRO"[2]) "The Bloody First"
คำขวัญไม่มีภารกิจใดยากเกินไป ไม่มีการเสียสละใดมากเกินไป หน้าที่อันดับหนึ่ง
เพลงหน่วย"The Big Red One Song"
สัญลักษณ์นำโชคRags (WW I)
ปฏิบัติการสำคัญสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง

สงครามโลกครั้งที่สอง

สงครามเวียดนาม

สงครามอ่าวเปอร์เซีย

สงครามต่อต้านการก่อการร้าย

Operation Atlantic Resolve
ผู้บังคับบัญชา
ผู้บัญชาการปัจจุบันพลตรี Joseph M. Martin
ผบ. สำคัญList of commanders
เครื่องหมายสังกัด
เครื่องหมายแขนไหล่
เครื่องหมายหน่วยเด่น
ธง
เครื่องหมายแขนไหล่ (1917-2015)

กล่องข้อมูลหน่วยทหารใช้เพื่อสรุปข้อมูลของหน่วยทหารต่างๆ โดยย่อ เช่น กองทัพ กองพล หรือกองพัน เป็นต้น

กล่องข้อมูลดังกล่าว สามารถเพิ่มในบทความได้ โดยใส่แม่แบบ {{กล่องข้อมูล หน่วยทหาร}} ตามที่ปรากฏเบื้องล่าง

{{Infobox military unit
| unit_name =
| native_name =
| image =
| image_size =
| alt =
| caption =
| start_date =
| disbanded =
| country =
| countries =
| allegiance =
| branch =
| type =
| role =
| size =
| command_structure =
| garrison =
| garrison_label =
| nickname =
| patron =
| motto =
| colors = <!-- or | colours = -->
| colors_label = <!-- or | colours_label = -->
| march =
| mascot =
| anniversaries =
| equipment =
| equipment_label =
| battles =
| decorations =
| battle_honours =
| battle_honours_label =
| flying_hours =
| website =
<!-- Commanders -->
| current_commander =
| commander1 =
| commander1_label =
| commander2 =
| commander2_label =
| commander3 =
| commander3_label =
| commander4 =
| commander4_label =
| commander5 =
| commander5_label =
| commander6 =
| commander6_label =
| commander7 =
| commander7_label =
| commander8 =
| commander8_label =
| commander9 =
| commander9_label =
| notable_commanders =
<!-- Insignia -->
| identification_symbol =
| identification_symbol_label =
| identification_symbol_2 =
| identification_symbol_2_label =
| identification_symbol_3 =
| identification_symbol_3_label =
| identification_symbol_4 =
| identification_symbol_4_label =
| identification_symbol_5 =
| identification_symbol_5_label =
<!-- Aircraft -->
| aircraft_attack =
| aircraft_bomber =
| aircraft_electronic =
| aircraft_fighter =
| aircraft_helicopter =
| aircraft_helicopter_attack =
| aircraft_helicopter_cargo =
| aircraft_helicopter_multirole =
| aircraft_helicopter_observation =
| aircraft_helicopter_transport =
| aircraft_helicopter_trainer =
| aircraft_helicopter_utility =
| aircraft_interceptor =
| aircraft_patrol =
| aircraft_recon =
| aircraft_trainer =
| aircraft_transport =
| aircraft_tanker =
| aircraft_general =
}}

Note: When using parameters, avoid the ambiguous abbreviation "N/A", and instead use "unknown" or "none". All subjective or qualitative judgements and numerical quantities or statistics must be cited to a reliable source (see WP:MILMOS#CITE).

 • unit_nameส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) - ชื่อหน่วย หากไม่ใส่ จะใช้ชื่อบทความเป็นชื่อหน่วยในกล่องข้อมูลโดยอัตโนมัติ
 • native_nameoptional – The formal name of the unit in the local language, if different from unit_name, and if not English. This will display under the unit_name.
 • imageoptional – An image of the unit insignia (cap badges, tartan or colours), if available; other images may be used if this cannot be obtained. The image should be given in the form Example.jpg.
 • image_sizeoptional – Used to override the default image width of 200 pixels. It should be written as 200px.
 • altoptional – Alternative text for visually impaired users, see WP:ALT.
 • captionoptional – The text to be placed below the image.
 • dates – The period (usually in years) when the unit was active; alternately, the dates may be indicated by using one—or both—of the separate start_date and end_date parameters.
 • countryoptional – If the unit is part of the armed forces of a sovereign state, the name of that state.
 • allegianceoptional – Used to indicate the allegiance of units which are not part of the regular armed forces of a sovereign state; can usually be omitted otherwise. In the case of National Guard or Naval Militia units, the State of origin should be indicated.
 • branchoptional – The service branch, in militaries that have them; typically army, navy, air force, etc.
 • typeoptional – The general type of unit, e.g., cavalry, infantry, artillery, etc. More specific types (airborne infantry, light cavalry, etc.) may be given as appropriate.
 • roleoptional – Typical strategic or tactical use of unit, e.g., shock troop, special operations, mechanized infantry, ceremonial guard, etc.
 • sizeoptional – The size of the unit; this may include both average and lifetime figures, and should indicate equipment (planes, tanks, cannon, etc.) where applicable. For U.S. units, this should only include Organic elements, not Assigned or Attached elements.
 • command_structureoptional – The larger unit(s) of which the unit is a part. This should not be used to provide an exhaustive history of the unit, which is more appropriate in the article itself, for units existing over a long period. For complicated cases, using the auxiliary command structure box may be appropriate.
 • garrisonoptional – Location of the unit's home base; this is generally applicable only to units in existence.
 • garrison_labeloptional – The label to use for the garrison field (above).
 • nicknameoptional – Any commonly-used nicknames for the unit.
 • patronoptional – The patron the unit was named after; this is only applicable in armed forces where units are named after individuals.
 • mottooptional – The official unit motto (with translation, if necessary).
 • colorsoptional – The unit colors; this may refer to either the actual colors used on the uniform, or to the colours of the unit.
 • colors_labeloptional – the label to use for the colors field (above).
 • marchoptional – The tune(s) commonly or officially played when the unit ceremonially marches; there may be several.
 • mascotoptional – Any official or unofficial animal or character maintained by the unit.
 • equipmentoptional – For units strongly associated with specific equipment or vehicles, such as tanks, artillery, or aircraft, a brief list of the notable types used by the unit; if the number of entries is large, it is recommended that this field not be used, and that the full list be given in the article text instead.
 • equipment_labeloptional – The label to use for the equipment field (above).
 • battlesoptional – Any notable engagements in which the unit participated. The decision of what constitutes a notable engagement is left to the editors of the specific article.
 • battles_labeloptional – The label to use for the battles field (above); this defaults to "Engagements" if left blank.
 • anniversariesoptional – Any anniversaries that a unit celebrates.
 • decorationsoptional – Any decorations (such as the Presidential Unit Citation) that the unit as a whole has received.
 • battle_honoursoptional – For units in countries that award some type of formal battle honours, the battle honours that the unit has received; while this may have some overlap with the battles field above, the two are not necessarily equivalent.
 • battle_honours_labeloptional – The label to use for the battle_honours field (above); this defaults to "Battle honours" if left blank.
 • disbandedoptional – For units that have been disbanded, the dates and any other relevant notes regarding the disbanding.
 • flying_hoursoptional – If the formation is an aerial one, the total hours flown.
 • websiteoptional – The official website of the formation, if any.

Commander parameters:

The infobox allows for up to three current commanders to be specified; the exact roles or titles of these individuals should be specified via the corresponding label parameters.

 • commander1optional – A current commander of the unit; this can be the acting commander, the ceremonial commander, the chief of staff, or any other leader.
 • commander1_labeloptional – The label to use for the field above; for historical reasons, this defaults to "Current commander" if left blank.
 • commander2optional – A second current commander of the unit; this can be the acting commander, the ceremonial commander, the chief of staff, or any other leader.
 • commander2_labeloptional – The label to use for the field above; for historical reasons, this defaults to "Ceremonial chief" if left blank.
 • commander3optional – A third current commander of the unit; this can be the acting commander, the ceremonial commander, the chief of staff, or any other leader.
 • commander3_labeloptional – The label to use for the field above; for historical reasons, this defaults to "Colonel of the Regiment" if left blank.
 • commander4optional – A fourth current commander of the unit; this can be the acting commander, the ceremonial commander, the chief of staff, or any other leader.
 • commander4_labeloptional – The label to use for the field above; for historical reasons, this defaults to "Command Sergeant Major" if left blank.
 • commander5optional – A fifth current commander of the unit; this can be the acting commander, the ceremonial commander, the chief of staff, or any other leader.
 • commander5_labeloptional – The label to use for the field above; defaults to "Commander".
 • commander6optional – A sixth current commander of the unit; this can be the acting commander, the ceremonial commander, the chief of staff, or any other leader.
 • commander6_labeloptional – The label to use for the field above; defaults to "Commander".
 • commander7optional – A seventh current commander of the unit; this can be the acting commander, the ceremonial commander, the chief of staff, or any other leader.
 • commander7_labeloptional – The label to use for the field above; defaults to "Commander".
 • commander8optional – An eighth current commander of the unit; this can be the acting commander, the ceremonial commander, the chief of staff, or any other leader.
 • commander8_labeloptional – The label to use for the field above; defaults to "Commander".
 • commander9optional – A ninth current commander of the unit; this can be the acting commander, the ceremonial commander, the chief of staff, or any other leader.
 • commander9_labeloptional – The label to use for the field above; defaults to "Commander".
 • notable_commandersoptional – Any notable former commanders of the unit; judgement of notability is left to individual article editors.

Insignia parameters:

 • identification_symboloptional – The unit's identification symbol (such as a patch, tartan, or tactical identification flash).
 • identification_symbol_labeloptional – The label to use for the identification symbol field (above).
 • identification_symbol_2optional – Another identification symbol.
 • identification_symbol_2_labeloptional – The label to use for the second identification symbol field (above).
 • identification_symbol_3optional – Another identification symbol.
 • identification_symbol_3_labeloptional – The label to use for the third identification symbol field (above).
 • identification_symbol_4optional – Another identification symbol.
 • identification_symbol_4_labeloptional – The label to use for the fourth identification symbol field (above).
 • identification_symbol_5optional – Another identification symbol.
 • identification_symbol_5_labeloptional – The label to use for the fourth identification symbol field (above).

Aircraft parameters:

 • aircraft_attackoptional – For aviation units, the attack aircraft flown by the unit.
 • aircraft_bomberoptional – For aviation units, the bomber aircraft flown by the unit.
 • aircraft_electronicoptional – For aviation units, the electronic warfare aircraft flown by the unit.
 • aircraft_fighteroptional – For aviation units, the fighter aircraft flown by the unit.
 • aircraft_helicopteroptional – For aviation units, the helicopter aircraft flown by the unit.
 • aircraft_helicopter_attackoptional – For aviation units, the attack helicopter aircraft flown by the unit.
 • aircraft_helicopter_cargooptional – For aviation units, the cargo helicopter aircraft flown by the unit.
 • aircraft_helicopter_multiroleoptional – For aviation units, the multirole helicopter aircraft flown by the unit.
 • aircraft_helicopter_observationoptional – For aviation units, the observation helicopter aircraft flown by the unit.
 • aircraft_helicopter_traineroptional – For aviation units, the trainer helicopter aircraft flown by the unit.
 • aircraft_helicopter_transportoptiona – For aviation units, the transport helicopter aircraft flown by the unit.
 • aircraft_helicopter_utilityoptional – For aviation units, the utility helicopter aircraft flown by the unit.
 • aircraft_interceptoroptional – For aviation units, the interceptor aircraft flown by the unit.
 • aircraft_patroloptional – For aviation units, the patrol aircraft flown by the unit.
 • aircraft_reconoptional – For aviation units, the reconnaissance aircraft flown by the unit.
 • aircraft_traineroptional – For aviation units, the trainer aircraft flown by the unit.
 • aircraft_transportoptional – For aviation units, the transport aircraft flown by the unit.
 • aircraft_tankeroptional – For aviation units, the aerial refueling aircraft flown by the unit.
 • aircraft_generaloptional – For aviation units, where aircraft used do not fit well into the above categories.

Associated:

 • previousoptional – The previous unit.
 • nextoptional – The next unit.

Note that the various xyz_label fields above are intended for overriding the default labels on these fields as needed for particular countries or services; in most cases, however, the default value is sufficient, and the fields need not be included.

แม่แบบ:Command structure/doc

แม่แบบ:Service record/doc

 • native_name = ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) - ชื่อทางการหน่วยในภาษาพื้นถิ่นหรือชื่อที่แตกต่างกับ unit_name จะปรากฎตรงใต้ชื่อหน่วย
 • image = ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) - ใส่ชื่อไฟล์ภาพสำหรับเครื่องหมายประจำหน่วย เช่น ธง, ตรา เป็นต้น การใช้ให้ทำเช่นเดียวกับการใส่ภาพอื่นๆ ในวิกิพีเดีย (สามารถกำหนดขนาดภาพได้) แต่ต้องไม่ใส่ค่า "thumb" โดยเด็ดขาด
 • caption = ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) - คำอธิบายภาพ
 • start date = ใส่วัน/เดือน/ปีที่สถาปนาหน่วย
 • dissolution = ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) - ใส่วัน/เดือน/ปีที่ยุบหน่วย
 • country = ชื่อประเทศที่หน่วยสังกัด
 • allegeance = ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) - Nom de la force auqelle est rattachée l'unité. Principalement pour les unités d'armées non régulières ou bien les unités de la Garde Nationale américaine où le nom de l'état doit être indiqué.
 • branch = ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) - เหล่าทัพที่หน่วยสังกัด
 • type = ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) - ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบและเหล่าของหน่วย เช่น กองพลทหารราบ กองพลอากาศโยธิน เป็นต้น
 • role = ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) - Infanterie, blindés, ... - Utilisation tactique.
 • size = ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) - กำลังรบของหน่วย เช่น จำนวนกำลังพล (ถ้าทราบ)
 • command_structure = ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) - ชื่อของหน่วยขึ้นตรง
 • garrison = ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) - ที่ตั้งหน่วย
 • color = ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) - สีประจำหน่วย
 • motto = ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) - คำขวัญประจำหน่วย
 • march = ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) - เพลงมาร์ชประจำหน่วย
 • mascot = ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) - สัญลักษณ์นำโชคของหน่วย
 • anniversaries = ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) - วันสถาปนาหน่วย (เพิ่มเติมเมื่อวันที่ก่อตั้งหน่วยจริงๆ ไม่ใช่วันที่หน่วยยึดถือเอาเป็นวันสถาปนาหน่วย)
 • battles = ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) - การปฏิบัติการทางทหารอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วย
 • decorations = ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) - เครื่องราชอิสริยาภรณ์หรืออิสริยาภรณ์ที่หน่วยได้รับ
 • equipement= ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) - Équipement militaire pour laquelle est connu l'unité. (Par exemple : le char Leclerc)
 • commanders = ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) - ผู้บังคับบัญชาหน่วยในปัจจุบัน
 • commander_label = ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) - ชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชาหน่วย
 • notable_commanders = ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) - ผู้บังคับบัญชาหน่วยในอดีตที่สำคัญ
 • identification_symbol – ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) – ภาพสัญลักษณ์อื่นๆ ที่ใช้ระบุหน่วยทหาร การใส่ภาพให้ใส่เช่นเดียวกับพารามิเตอร์ image
 • identification_symbol_label – ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) – คำอธิบายภาพสัญลักษณ์ในพารามิเตอร์ identification_symbol_label
 • identification_symbol_2 – ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) – ใช้เช่นเดียวกับพารามิเตอร์ identification_symbol
 • identification_symbol_2_label – ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) – ใช้เช่นเดียวกับพารามิเตอร์ identification_symbol_label
 • identification_symbol_3 – ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) – ใช้เช่นเดียวกับพารามิเตอร์ identification_symbol
 • identification_symbol_3_label – ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) – ใช้เช่นเดียวกับพารามิเตอร์ identification_symbol_label
 • identification_symbol_4 – ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) – ใช้เช่นเดียวกับพารามิเตอร์ identification_symbol
 • identification_symbol_4_label – ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) – ใช้เช่นเดียวกับพารามิเตอร์ identification_symbol_label
 1. "Special Unit Designations". United States Army Center of Military History. 21 เมษายน 2010. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 9 June 2010. สืบค้นเมื่อ 23 June 2010. {{cite web}}: ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |deadurl= ถูกละเว้น แนะนำ (|url-status=) (help)
 2. Hoff, Stephanie (20 มีนาคม 2012). "'BRO' Cases Colors, Prepares for Afghanistan". 1st Infantry Division/Fort Riley News. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 4 November 2016. สืบค้นเมื่อ November 3, 2016. {{cite news}}: ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |deadurl= ถูกละเว้น แนะนำ (|url-status=) (help)