แม่แบบ:กล่องข้อมูล หน่วยทหาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]
เอกสารกำกับแม่แบบนี้เอามาจากแม่แบบ:กล่องข้อมูล หน่วยทหาร/doc [แก้ไข]

วิธิใช้[แก้]

กล่องข้อมูล หน่วยทหาร[แก้]

กองพลทหารราบที่ 1
(สหรัฐอเมริกา)
Flag of the United States Army 1st Infantry Division.png
ธงประจำหน่วย
ประจำการ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2460
ประเทศ สหรัฐอเมริกา
เหล่า กองทัพบกสหรัฐอเมริกา
รูปแบบ กองพลทหารราบ
บทบาท Infanterie méchanisée
กองบัญชาการ ฟอร์ต ริลีย์ รัฐแคนซัส
สมญา The Big Red One
สีหน่วย แดง-น้ำเงิน
คำขวัญ « No Mission Too Difficult, No Sacrifice Too Great—Duty First »
เพลงหน่วย The Big Red One Song
สัญลักษณ์
นำโชค
Rags
สงคราม
สำคัญ
สงครามโลกครั้งที่ 1
สงครามโลกครั้งที่ 2
สงครามเวียดนาม
สงครามอ่าวเปอร์เซีย
สงครามอิรัก
ปฏิบัติการ
สำคัญ
Operation Torch,
Operation Husky,
ยุทธภูมินอร์มังดี

กล่องข้อมูลหน่วยทหารใช้เพื่อสรุปข้อมูลของหน่วยทหารต่างๆ โดยย่อ เช่น กองทัพ กองพล หรือกองพัน เป็นต้น

กล่องข้อมูลดังกล่าว สามารถเพิ่มในบทความได้ โดยใส่แม่แบบ {{กล่องข้อมูล หน่วยทหาร}} ตามที่ปรากฏเบื้องล่าง

{{กล่องข้อมูล หน่วยทหาร
|unit_name = 
|image = 
|caption = 
|founded = 
|dissolution = 
|country = 
|allegeance =
|branche = 
|type = 
|role = 
|size = 
|command_structure1 = 
|command_structure2 = 
|garrison = 
|old_name = 
|nickname = 
|colors = 
|honneur = 
|motto = 
|march = 
|mascot = 
|inscriptions = 
|anniversaries = 
|wars = 
|battles = 
|decorations = 
|equipement = 
|commander = 
|commander_label = 
|notable_commanders = 
<!-- สัญลักษณ์หน่วย -->
|identification_symbol=
|identification_symbol_label=
|identification_symbol_2=
|identification_symbol_2_label=
|identification_symbol_3=
|identification_symbol_3_label=
|identification_symbol_4=
|identification_symbol_4_label=
}}

ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ต้องใส่ มีดังนี้

 • unit_name = ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) - ชื่อหน่วย หากไม่ใส่ จะใช้ชื่อบทความเป็นชื่อหน่วยในกล่องข้อมูลโดยอัตโนมัติ
 • image = ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) - ใส่ชื่อไฟล์ภาพสำหรับเครื่องหมายประจำหน่วย เช่น ธง, ตรา เป็นต้น การใช้ให้ทำเช่นเดียวกับการใส่ภาพอื่นๆ ในวิกิพีเดีย (สามารถกำหนดขนาดภาพได้) แต่ต้องไม่ใส่ค่า "thumb" โดยเด็ดขาด
 • caption = ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) - คำอธิบายภาพ
 • founded = ใส่วัน/เดือน/ปีที่สถาปนาหน่วย
 • dissolution = ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) - ใส่วัน/เดือน/ปีที่ยุบหน่วย
 • country = ชื่อประเทศที่หน่วยสังกัด
 • allegeance = ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) - Nom de la force auqelle est rattachée l'unité. Principalement pour les unités d'armées non régulières ou bien les unités de la Garde Nationale américaine où le nom de l'état doit être indiqué.
 • branche = ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) - เหล่าทัพที่หน่วยสังกัด
 • type = ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) - ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบและเหล่าของหน่วย เช่น กองพลทหารราบ กองพลอากาศโยธิน เป็นต้น
 • role = ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) - Infanterie, blindés, ... - Utilisation tactique.
 • size = ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) - กำลังรบของหน่วย เช่น จำนวนกำลังพล (ถ้าทราบ)
 • command_structure1 = ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) - ชื่อของหน่วยขึ้นตรง
 • command_structure2 = ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) - ชื่อหน่วยขึ้นตรงภายใต้การบังคับบัญชาของหน่วย
 • garrison = ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) - ที่ตั้งหน่วย
 • old_name = ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) - ชื่อเดิมของหน่วย
 • surnom = ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) - สมญานามของหน่วย
 • inscriptions = ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) - Inscription(s) sur l'emblème ou drapeau. Pour les unités françaises essentiellement.
 • colors = ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) - สีประจำหน่วย
 • honneur = ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) - Nom de la personne en l'honneur de laquelle à été créée l'unité. Convient principalement aux unités de l'armée de l'air qui porte souvent des noms de personnes.
 • motto = ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) - คำขวัญประจำหน่วย
 • march = ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) - เพลงมาร์ชประจำหน่วย
 • mascot = ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) - สัญลักษณ์นำโชคของหน่วย
 • anniversaries = ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) - วันสถาปนาหน่วย (เพิ่มเติมเมื่อวันที่ก่อตั้งหน่วยจริงๆ ไม่ใช่วันที่หน่วยยึดถือเอาเป็นวันสถาปนาหน่วย)
 • wars = ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) - สงครามที่หน่วยได้เข้าร่วมรบ
 • battles = ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) - การปฏิบัติการทางทหารอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วย
 • fourragère= ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) - Fourragère(s) obtenue(s) par l'unité
 • decorations = ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) - เครื่องราชอิสริยาภรณ์หรืออิสริยาภรณ์ที่หน่วยได้รับ
 • equipement= ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) - Équipement militaire pour laquelle est connu l'unité. (Par exemple : le char Leclerc)
 • commanders = ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) - ผู้บังคับบัญชาหน่วยในปัจจุบัน
 • commander_label = ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) - ชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชาหน่วย
 • notable_commanders = ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) - ผู้บังคับบัญชาหน่วยในอดีตที่สำคัญ
 • identification_symbol – ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) – ภาพสัญลักษณ์อื่นๆ ที่ใช้ระบุหน่วยทหาร การใส่ภาพให้ใส่เช่นเดียวกับพารามิเตอร์ image
 • identification_symbol_label – ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) – คำอธิบายภาพสัญลักษณ์ในพารามิเตอร์ identification_symbol_label
 • identification_symbol_2 – ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) – ใช้เช่นเดียวกับพารามิเตอร์ identification_symbol
 • identification_symbol_2_label – ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) – ใช้เช่นเดียวกับพารามิเตอร์ identification_symbol_label
 • identification_symbol_3 – ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) – ใช้เช่นเดียวกับพารามิเตอร์ identification_symbol
 • identification_symbol_3_label – ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) – ใช้เช่นเดียวกับพารามิเตอร์ identification_symbol_label
 • identification_symbol_4 – ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) – ใช้เช่นเดียวกับพารามิเตอร์ identification_symbol
 • identification_symbol_4_label – ส่วนเพิ่มเติม (สามารถเว้นได้) – ใช้เช่นเดียวกับพารามิเตอร์ identification_symbol_label