แม่แบบ:กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
  • แม่แบบ:กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ 2 - แม่แบบที่ใหม่กว่า แม่แบบ "กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ" นี้ ให้ยุติการใช้ และใช้แม่แบบ "กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ 2" ดังกล่าวแทน ส่วนบรรดาบทความที่ใช้แม่แบบ "กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ" นี้อยู่ จะได้เปลี่ยนไปใช้แม่แบบใหม่ภายในเวลาอันสมควร
กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ
“ ”
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

วิธีใช้งาน[แก้]

ให้นำแบบกล่องข้อมูลต่อไปนี้ ใส่ไว้ส่วนบนของบทความสถาบันอุดมศึกษา แล้วกรอกข้อมูลตามนั้น

{{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ
| name =
| en_name = 
| image =  
| caption =  
| address =
| abbr= 
| type =
| class =
| establish_date = 
| budget =
| group =
| type_headman = 
| headman = 
| type_secretary =
| secretary = 
| website = 
| footnote = 
}}


คำอธิบายและตัวอย่าง[แก้]

ชื่อหน่วยงาน
หัวข้อ ข้อมูลที่เป็นไปได้
name ชื่อภาษาไทยหน่วยงานของรัฐนั้น หากไม่ใส่จะแสดงชื่อบทความโดยอัตโนมัติ
en_name ชื่อภาษาอังกฤษของหน่วยงานของรัฐนั้น
image ชื่อภาพตราของหน่วยงานของรัฐนั้น พร้อมพารามิเตอร์ เนมสเปซ หรือแท็กอื่นใดโดยครบถ้วน เช่น [[ภาพ:Example.jpg|143px|ตราสัญลักษณ์องค์กร]]
caption คำอธิบายภาพซึ่งจะปรากฏใต้ภาพ (สามารถเว้นว่างไว้ได้)
address กรอกที่อยู่ของหน่วยงานของรัฐนั้น ทั้งนี้ ตามรูปแบบในการจ่าหน้าไปรษณีย์
abbr อักษรย่อของหน่วยงานของรัฐนั้น
type ประเภทของหน่วยงานของรัฐนั้น เช่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ ฯลฯ
class ระดับของหน่วยงานของรัฐนั้น เช่น กระทรวง กรม กอง หรืออื่น ๆ
establish_date วันสถาปนาหน่วยงานของรัฐนั้น
budget จำนวนงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของรัฐนั้น พร้อมระบุปีงบประมาณ
group หน่วยงานที่หน่วยงานของรัฐนั้นสังกัด
type_headman ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น หากไม่ใส่จะขึ้นคำว่า "หัวหน้า" โดยอัตโนมัติ
headman ชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น
type_secretary ตำแหน่งหัวหน้าของเจ้าหน้าที่ประจำของหน่วยงานของรัฐนั้น หากไม่ใส่จะขึ้นคำว่า "ปลัด" โดยอัตโนมัติ
secretary ชื่อหัวหน้าของเจ้าหน้าที่ประจำของหน่วยงานของรัฐนั้น
website เว็บไซต์หลักของหน่วยงานของรัฐนั้น
footnote หมายเหตุ (ถ้ามี)