เจ้าฟ้าสิงหราชธานี เจ้าฟ้าหลวงชายแก้ว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เจ้าฟ้าสิงหราชธานี เจ้าฟ้าหลวงชายแก้ว
เจ้าฟ้าชายแก้ว.jpg

พระปรมาภิไธย เจ้าฟ้าสิงหราชธานี เจ้าฟ้าหลวงชายแก้ว
พระอิสริยยศ เจ้าฟ้าเมืองลำปาง
ราชวงศ์ ราชวงศ์ทิพย์จักร
ครองราชย์ พ.ศ. 2301 - พ.ศ. 2317
รัชกาล 17 ปี
รัชกาลก่อน พระยาไชยสงคราม (ทิพย์ช้าง)
รัชกาลถัดไป พระเจ้ากาวิละ
ข้อมูลส่วนพระองค์
ราชสมภพ พ.ศ. 2285
พิราลัย พ.ศ. 2317
พระบิดา พระยาไชยสงคราม (ทิพย์ช้าง)
พระมารดา แม่เจ้าปิมปา
พระมเหสี แม่เจ้าจันทา
พระบุตร 10 พระองค์

เจ้าฟ้าสิงหราชธานี เจ้าฟ้าหลวงชายแก้ว (คำเมือง: LN-King Fasaikaeo.png) เป็นเจ้าผู้ครองนครลำปางพระองค์ที่ 2 ทรงครองนครลำปางในปี พ.ศ. 2306 - 2317 มีพระราชโอรส 7 พระองค์ พระองค์ใหญ่สุดคือพระเจ้ากาวิละ ผู้มีบทบาทสำคัญในการกอบกู้ราชอาณาจักรล้านนาจากพม่า และต่อมาเจ้านายบุตรหลานได้ปกครองหัวเมืองฝ่ายเหนือ จึงเป็นที่มาของราชสมัญญาว่า "เจ้าเจ็ดตน" หรือ "เจ้าเจ็ดองค์"

พระประวัติ[แก้]

เจ้าฟ้าสิงหราชธานี เจ้าฟ้าหลวงชายแก้ว มีนามเดิมว่านายชายแก้ว เป็นพระโอรสในพระยาไชยสงคราม (ทิพย์ช้าง) กับแม่เจ้าปิมปา เป็นราชบุตรองค์ที่ 2 จากจำนวนราชโอรสธิดา 6 พระองค์[1] เมื่อพระบิดาถึงแก่พิราลัยแล้ว ได้ขึ้นครองราชย์เป็นเจ้านครลำปางในปี พ.ศ. 2303 ต่อมาราชสำนักพม่าได้เฉลิมพระนามพระองค์เป็นเจ้าฟ้าสิงหราชธานี เจ้าฟ้าหลวงชายแก้ว[2]

ราชโอรส-ธิดา[แก้]

เจ้าฟ้าชายแก้วเษกสมรสกับแม่เจ้าจันทาราชเทวี มีพระราชโอรสธิดารวม 10 พระองค์ ได้แก่

อ้างอิง[แก้]

  1. วรเทวี (ณ ลำพูน) ชลวณิช. เจ้าหลวงลำพูน กรุงเทพฯ : อัมรันทร์พริ้นติ้ง. 2552
  2. ฮันส์ เพนธ์, ประวัติศาสตร์ล้านนาฉบับย่อ, เชียงใหม่ : หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่, 2547

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

  • ปราณี ศิริธร ณ พัทลุง. เพ็ชร์ล้านนา. (ครั้งที่ 2) เชียงใหม่ :ผู้จัดการ ศูนย์ภาคเหนือ, 2538.
  • สมหมาย เปรมจิตต์, สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ตำนานสิบห้าราชวงศ์ (ฉบับสอบชำระ) . เชียงใหม่: มิ่งเมือง, 2540.
  • ศักดิ์ รัตนชัย. พงศาวดารสุวรรณหอคำนครลำปาง (ตำนานเจ้าเจ็ดพระองค์กับหอคำมงคล ฉบับสอบทานกับเอกสารสืบค้น สรสว.ลำปาง) .
  • เจ้าวงศ์สัก ณ เชียงใหม่, คณะทายาทสายสกุล ณ เชียงใหม่. เจ้าหลวงเชียงใหม่. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2539.
  • คณะทายาทสายสกุล เจ้าหลวงเมืองพะเยา, สถาบันศิลปวัฒนธรรมโยนก. ครบรอบ 100 ปี แม่เจ้าทรายมูล (มหาวงศ์) ไชยเมือง และประวัติสายสกุลเจ้าหลวงเมืองพะเยา พุทธศักราช 2387 - 2456. พะเยา :บ.ฮาซัน พริ้นติ้ง จก., 2546
  • นงเยาว์ กาญจนจารี. ดารารัศมี : พระประวัติพระราชชายา เจ้าดารารัศมี. เชียงใหม่ :สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, 2539.
  • คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์, นาวาอากาศเอก. เจ้านายฝ่ายเหนือ. [1]
ก่อนหน้า เจ้าฟ้าสิงหราชธานี เจ้าฟ้าหลวงชายแก้ว ถัดไป
พระยาไชยสงคราม (ทิพย์ช้าง) 2leftarrow.png เจ้าผู้ครองนครลำปาง
(พ.ศ. 2306 - พ.ศ. 2317)
2rightarrow.png พระเจ้ากาวิละ