แขวงพิเศษของโตเกียว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เขตการปกครองของญี่ปุ่น
ระดับจังหวัด
จังหวัด
都道府県 โทะโดฟุเก็ง
prefecture
ระดับกิ่งจังหวัด
กิ่งจังหวัด
支庁 ชิโช
subprefecture

อำเภอ
กุง
district

ระดับเทศบาล
นครโดยข้อบัญญัติ
政令指定都市 เซเรชิเตโทะชิ
designated city

เมืองศูนย์กลาง
中核市 ชูกะกุชิ
core city


เมืองพิเศษ
特例市 โทะกุเรชิ
special city


เมือง
ชิ
city


แขวงพิเศษ (โตเกียว)
特別区 โทะกุเบะสึกุ
special ward


ตำบล
โช, มะชิ
town


หมู่บ้าน
ซง, มุระ
village

ระดับกึ่งเทศบาล
เขต
กุ
ward

เขตการปกครองพิเศษในโตเกียว (ญี่ปุ่น: 特別区 tokubetsuku ?) ประกอบด้วยเขตการปกครองพิเศษ 23 เขตในกรุงโตเกียว (東京都 Tōkyō-to) ประเทศญี่ปุ่น ในอดีต ทั้ง 23 เขตเป็นส่วนของเมืองโตเกียว (東京市 Tōkyō-shi) อันเป็นเมืองเอกของจังหวัดโตเกียว (東京府 Tōkyō-fu) ต่อมาใน ค.ศ. 1943 ได้มีการแตกเมืองโตเกียวออกเป็น 23 เขต แต่ละเขตมีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าการแขตและปกครองตัวเองโดยอิสระจากกรุงโตเกียว ตามกฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่นของญี่ปุ่น (地方自治法 Chihō-jichi-hō)

ในภาษาญี่ปุ่น มักเรียกว่า "นิจูซังกุ" (23区 nijūsan-ku) หมายถึง เขต 23 เขต ส่วนภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า "wards" อย่างไรก็ตาม เขตพิเศษ หรือ กุ (区 ku) ทั้ง 23 เขตของโตเกียว มีความแตกต่างจาก กุ ของจังหวัดอื่น เช่น จังหวัดเกียวโต และจังหวัดโอซะกะ เป็นต้น เนื่องจาก กุ ของสองจังหวัดนี้เป็นเพียงระดับเทศบาลนครหรืออำเภอ แต่ กุ ของโตเกียวจะมีการปกครองที่อิสระจากส่วนกลางมากกว่า (หากเปรียบเทียบกับเขตปกครองพิเศษของประเทศไทย 1 เขตพิเศษ จะเทียบเท่ากรุงเทพมหานครทั้งหมด หรือเมืองพัทยา คือสามารถเลือกตั้งผู้ว่าการของตนเองได้)

ประวัติ[แก้]

ก่อนหน้าค.ศ. 1943 เมืองโตเกียว (東京市 Tōkyō-shi) ซึ่งเป็นเมืองเอกของจังหวัดโตเกียว (東京府 Tōkyō-fu) ถูกแบ่งเป็น "กุ" (区 ku) หรือ 35 เขต ซึ่งมีฐานะไม่ต่างจากเขตของจังหวัดอื่น เช่น จังหวัดเคียวโตะ และจังหวัดโอซะกะ

วันที่ 15 มีนาคม ค.ศ. 1943 เทศบาลของเมืองโตเกียวและจังหวัดโตเกียว ถูกรวมเข้าด้วยกันให้เหลือเป็นเพียงเทศบาลระดับจังหวัด จังหวัดโตเกียวถูกยกฐานะเป็นกรุงโตเกียว (東京都 Tōkyō-to) ส่วน กุ หรือเขต 35 เขต ถูกให้ขึ้นตรงกับเทศบาลกรุงโตเกียว

วันที่ 15 มีนาคม ค.ศ. 1947 จากเดิมที่เมืองโตเกียวมี 35 เขต ถึงแบ่งใหม่ให้เป็น 22 เขต

วันที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ. 1947 ได้มีการประกาศใช้กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่นของญี่ปุ่น เป็นผลให้เขตทั้ง 22 เขตเดิม ยกฐานะขึ้นเป็นเขตการปกครองพิเศษของกรุงโตเกียว

วันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1947 ได้มีการประกาศให้แขตเนะริมะ เป็นเขตการปกครองพิเศษที่ 23 ของกรุงโตเกียว

ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 เป็นต้นมา เขตการปกครองพิเศษของกรุงโตเกียวได้รับอำนาจบริหารที่อิสระกว่าอำเภอในจังหวัดอื่นๆ แต่ละเขตสามารถเลือกผู้ว่าการเขต (区長 kuchō) และสภาเขต (区議会 kugikai) ของแขวงตัวเองได้

ในค.ศ. 2000 รัฐสภาของญี่ปุ่นได้มอบอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น (地方公共団体 ชิโฮ โคเกียว ดันไต) ให้เขตการปกครองพิเศษทั้ง 23 แขวงของกรุงโตเกียว ส่งผลให้แต่ละเขต (区 กุ) มีฐานะเทียบเท่ากับเมือง (市 ชิ)

เขตปกครองพิเศษต่างๆ มีขนาดต่างกันตั้งแต่ 10-60 ตารางกิโลเมตร และจำนวนประชากรก็ต่างกันตั้งแต่ 40,000-830,000 คน บางเขตมีเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยการถมทะเล เขตที่มีประชากรมากที่สุดคือเขตเซะตะงะยะ (世田谷区 Setagaya-ku) และเขตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือเขตโอตะ (大田区 Ōta-ku)

จำนวนประชากรของเขตปกครองพิเศษทั้ง 23 เขตของกรุงโตเกียวจากการสำรวจจำนวนประชากรเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2005 มีจำนวน 8,483,140 คน คิดเป็น 2 ใน 3 ของประชากรของกรุงโตเกียว และ 1 ใน 4 ของประชาการในเขตโตเกียวและปริมณฑล (首都圏 Shutoken) มีความหนาแน่นประชากร 13,800 คนต่อตารางกิโลเมตร


แผนที่จังหวัดโตเกียวในปัจจุบัน สีเหลืองแสดงถึง 23 เขตปกครองพิเศษในโตเกียว และสีเขียวแสดงถึงเมืองและหมู่บ้านอื่นในจังหวัดโตเกียวรายชื่อเขตพิเศษ (เรียงลำดับตามตัวอักษรโรมัน)[แก้]

*จำนวนประชากร ณ เดือนมิถุนายน ค.ศ. 2007

ชื่อ คันจิ
(โรมันจิ)
ประขากร* ความหนาแน่น
(/กม.²)
พื้นที่
(กม.²)
ย่านที่มีชื่อเสียง
Flag of Adachi, Tokyo.svg
อะดะจิ
足立区
(Adachi-ku)
629,392 11,830.68 53.20 อะยะเสะ, คิตะเซ็นจุ, ทะเกะโนะสึกะ
Flag of Arakawa, Tokyo.svg
อะระกะวะ
荒川区
(Arakawa-ku)
194,777 18,262.25 10.20 อะระกะวะ, มะจิยะ, นิปโปริ, มินะมิเซ็นจุ
Flag of Bunkyo, Tokyo.svg
บุงเกียว
文京区
(Bunkyō-ku)
194,933 16,009.28 11.31 ฮอนโง, ยะโยะอิ, ฮะกุซัน
Flag of Chiyoda, Tokyo.svg
ชิโยะดะ
千代田区
(Chiyoda-ku)
43,802 3,763.06 11.64 นะงะตะโจ, คะสุมิงะเซะกิg, โอเตะมะจิ, มะรุโนะอุชิ, อะกิฮะบะระ, ยูระกุโช, ไออิดะบะชิ
Flag of Chuo, Tokyo.svg
ชูโอ
中央区
(Chūō-ku)
104,997 10,344.53 10.15 นิฮนบะชิ, คะยะบะโจ, กินซะ, ทซึคิจิ, ฮัทโจโบะริ, ชินกะวะ, ทสึคิชิมะ, คะจิโดะกิ, ทสึคุดะ,
Flag of Edogawa, Tokyo.svg
เอะโดะกะวะ
江戸川区
(Edogawa-ku)
661,386 13,264.86 49.86 คะซะอิ, โคะอิวะ
Flag of Itabashi, Tokyo.svg
อิตะบะชิ
板橋区
(Itabashi-ku)
529,059 16,445.72 32.17 อิตะบะชิ, ทะกะชิมะไดระ
Flag of Katsushika-ku, Tokyo.svg
คัตสึชิกะ
葛飾区
(Katsushika-ku)
428,066 12,286.62 34.84 ทะเตะอิชิ, อะโอะโตะ
Flag of Kita, Tokyo.svg
คิตะ
北区
(Kita-ku)
330,646 15,885.67 20.59 อะกะบะเนะ, โอจิ, ทะบะตะ
Flag of Koto, Tokyo.svg
โคโต
江東区
(Kōtō-ku)
436,337 10,963.24 39.8 คิบะ, อะริอะเกะ, คะเมโดะ, โทโยโช, มงเซ็นนะกะโช, ฟุกะงะวะ, คิโยะซุมิ, ชิระกะวะ, เอ็ทชูจิมะ, ซุนะมะจิ, อะโอะมิ
Flag of Meguro, Tokyo.svg
เมะงุโระ
目黒区
(Meguro-ku)
267,798 18,217.55 14.70 เมะงุโระ, นะกะเมะงุโระ, จิยุงะโอะกะ
Flag of Minato, Tokyo.svg
มินะโตะ
港区
(Minato-ku)
205,196 10,088.30 20.34 อะคะสะกะ, รปปงงิ, โอะไดบะ, ชินบะชิ, ชินะงะวะ, โทะระโนะมง, อะโอะยะมะ, อะซุบุ, ฮะมะมัตสึโช, ทะมะจิ
Flag of Nakano, Tokyo.svg
นะกะโนะ
中野区
(Nakano –ku)
312,939 20,097.82 15.59 นะกะโนะ
Flag of Nerima, Tokyo.svg
เนะริมะ
練馬区
(Nerima-ku)
702,202 14,580.61 48.16 เนะริมะ, โออิซุมิ, ฮิคะริงะโอะกะ
Flag of Ota, Tokyo.svg Ota
โอตะ
大田区
(Ōta-ku)
674,590 11,345.27 59.46 โอโมะริ, คะมะตะ, ฮะเนะดะ, เดน-เอน-โจฟุ
Flag of Setagaya, Tokyo.svg
เซะตะงะยะ
世田谷区
(Setagaya-ku)
855,416 14,728.23 58.08 เซะตะงะยะ, คิตะซะวะ, คิทุตะ, คะระซุยะมะ, ทะมะงะวะ
Flag of Shibuya, Tokyo.svg
ชิบุยะ
渋谷区
(Shibuya-ku)
205,512 13,337.13 15.11 ชิบุยะ, เอะบิสุ, ฮะระจุกุ, ฮิโระโอะ, , เซ็นดะงะยะ, โยโยงิ
Flag of Shinagawa, Tokyo.svg
ชินะงะวะ
品川区
(Shinagawa-ku)
353,887 15,576.01 22.72 ชินะงะวะ, โกะทันดะ, โอซะกิ
Flag of Shinjuku, Tokyo.svg
ชินจุกุ
新宿区
(Shinjuku-ku)
309,463 16,975.48 18.23 ชินจุกุ, ทะกะดะโนะบะบะ, โอคุโบะ, คะงุระซุกะ, อิจิงะยะ
Flag of Suginami, Tokyo.svg
สุงินะมิ
杉並区
(Suginami-ku)
534,981 15,725.49 34.02 โคเอ็นจิ, อะซะงะยะ, โอะงิคุโบะ
Flag of Sumida, Tokyo.svg
สุมิดะ
墨田区
(Sumida-ku)
237,433 16,079.49 13.75 คินชิโช, โมะริชิตะ, เรียวโงะคุ
Flag of Toshima, Tokyo.svg
โทะชิมะ
豊島区
(Toshima-ku)
256,009 19,428.44 13.01 อิเคะบุคุโระ, โคะมะโงะเมะ, เซ็นคะวะ, ซุงุโมะ
Flag of Taito, Tokyo.svg
ไทโต
台東区
(Taitō-ku)
168,277 16,139.38 10.08 อุเอะโนะ, อะซะคุสะ
รวมทั้งหมด 8,637,098 13,890.25 621.81

สถานที่ที่มีชื่อเสียง[แก้]

ย่านกินซะ (銀座 Ginza)
ย่านมะรุโนะอุชิ (丸の内 Marunouchi)
เขตชิบุยะ (渋谷区 Shibuya-ku)
เขตชินจุกุ (新宿区 Shinjuku-ku)
สะพานสายรุ้ง (レインボーブリッジ Reinbō burijji) และ โตเกียวทาวเวอร์ (東京タワー Tōkyō tawā)

สถานที่ที่มีชื่อเสียงในย่านต่างๆเขตการปกครองพิเศษทั้ง 23 เขตมีดังต่อไปนี้

 • อะคะสะกะ (赤坂 Akasaka) : อยู่ในเขตมินะโตะ (港区 Minato-ku) เป็นย่านที่มีภัตตาคารร้านอาหาร สถานบันเทิง และโรงแรมมากมาย นอกจากนี้ยังมีถนนคนเดินเล็กๆ ให้ได้สัมผัสชีวิตชาวโตเกียวท้องถิ่น ตั้งอยู่ติดกับเขตรปปงงิ และอะโอะยะมะ
 • อะกิฮะบะระ (秋葉原 Akihabara) : อยู่เขตไทโต (台東区 Taitō-ku) และเขตชิโยะดะ (千代田区 Chiyoda-ku) เป็นย่านที่เต็มไปด้วยร้านขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เกม การ์ตูน และของเล่น
 • อะโอะยะมะ (青山 Aoyama) : อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเขตมินะโตะ (港区 Minato-ku) เป็นย่านที่พักอาศัยของผู้มีฐานะ รวมทั้งมีสวนสาธารณะ ร้านอาหารนานาชาติ ร้านกาแฟทันสมัย สถานีรถไฟใต้ดินโอะโมะเตะซันโด (表参道駅 Omotesandō-eki) และสุสานอะโอะยะมะ (青山霊園 Aoyama reien) อันใหญ่โตด้วย
 • กินซะ (銀座Ginza) และ ยูระกุโช (有楽町 Yūrakuchō) : ย่านกินซะอยู่ในเขตชูโอ (中央区 Chūō-ku) ส่วนย่านยูระกุโชอยุ่ในเขตชิโยะดะ (千代田区 Chiyoda-ku) ทั้งสองย่านนี้เป็นย่านศูนย์การค้าและแหล่งบันเทิง มีห้างสรรพสินค้าที่ขายสินค้าหรูหรา โรงภาพยนตร์ และโรงละคร
 • ฮะระจุกุ (原宿 Harajuku) : อยู่ในเขตชิบุยะ (渋谷区 Shibuya-ku) เป็นแหล่งรวมวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น
 • อิเกะบุกุโระ (池袋 Ikebukuro) : อยู่ในเขตโทะชิมะ (豊島区 Toshima-ku) เป็นย่านที่มีชุมทางรถไฟและรถไฟใต้ดินที่จอแจที่สุดของตอนเหนือของโตเกียว มีศูนย์การค้าขนาดใหญ่ชื่อซันชายน์ซิตี (Sunshine City)
 • จิมโบโช (神保町 Jinbōchō) : อยู่ในเขตชิโยะดะ (千代田区 Chiyoda-ku) เป็นย่านที่เต็มไปด้วยร้านหนังสือมือสอง สำนักพิมพ์ และร้านขายของเก่ามากมาย
 • มะรุโนะอุชิ (丸の内 Marunouchi) และโอเตะมะชิ (大手町 Ōtemachi) : อยู่ในเขตชิโยะดะ (千代田区 Chiyoda-ku) อยู่ติดกับสถานีรถไฟโตเกียว (東京駅 Tōkyō-eki) และพระราชวังอิมพีเรียล (皇居 Kōkyo) เป็นย่านศูนย์กลางเศรษฐกิจและการเงินของโตเกียว เต็มไปด้วยอาคารสูงเสียดฟ้ามากมาย ที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของธนาคารหลายธนาคาร และสำนักงานของบริษัทใหญ่ๆ นอกจากนี้ยังมีศูนย์การค้าและแหล่งบันเทิงด้วย
 • รปปงงิ (六本木 Roppongi) : อยู่ในเขตมินะโตะ (港区 Minato-ku) เป็นย่านที่เป็นที่ตั้งของสถานทูตของหลายประเทศ จึงทำให้ชาวต่างชาติรวมตัวอยู่ในย่านนี้จำนวนมาก นอกจากนี้ยังเป็นย่านที่มีสถานบันเทิงยามค่ำคืนอยู่มากมาย และยังเป็นที่ตั้งของอาคารรปปงงิฮิลส์ ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่ที่มีทั้งสำนักงาน ศูนย์การค้า และสถานบันเทิง
 • ชิบุยะ (渋谷区 Shibuya-ku) : เป็นเขตศูนย์รวมห้างสรรพสินค้า แฟชั่น สถานบันเทิงยามราตรี และเป็นแหล่งวัยรุ่นที่มีเชื่อเสียงมานาน
 • ชินะงะวะ (品川区 Shinagawa-ku) : เป็นที่ตั้งของสถานชินะงะวะ ทางด้านตะวันตกของสถานีมีโรงแรมขนาดใหญ่มากมาย ส่วนทางด้านตะวันออกที่เคยเงียบเหงา ปัจจุบันถูกพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ของโตเกียว
 • ชินจุกุ (新宿区 Shinjuku-ku) : เป็นเขตตึกสูงยุคแรกๆของโตเกียวตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า และโรงแรมหลายแห่ง รวมถึงเป็นที่ตั้งของอาคารศาลาว่าการกรุงโตเกียว (東京都庁舎 Tōkyō Tochōsha) มีสถานีชินจุกุ (新宿駅 Shinjuku-eki) อันเป็นสถานีที่มีคนสัญจรผ่านประมาณสามล้านคนต่อวัน ถือเป็นสถานีรถไฟที่คับคั่งที่สุดในโลก ทางด้านตะวันออกของสถานีชินจุกุ เป็นย่านคะบุกิโช (歌舞伎町 Kabukichō) ซึ่งเป็นย่านสถานเริงรมณ์ยามราตรี

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]