สูตินรีเวชวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สูตินรีเวชวิทยา (อังกฤษ: Obstetrics and Gynecology (หรือ Gynaecology))[1] หรือที่มักย่อว่า OB/GYN, O&G หรือ Obs & Gynae เป็นวิชาศัลยศาสตร์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิง เป็นสาขาวิชาที่รวมเอาการแพทย์เฉพาะทาง 2 สาขาวิชาคือ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาเข้าด้วยกัน มักเปิดสอนร่วมกันในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน (หลังจบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต) การฝึกวิชาสูตินรีเวชวิทยาเกี่ยวข้องกับการจัดการพยาธิวิทยาคลินิกของระบบสืบพันธุ์เพศหญิง และการดูแลผู้ป่วยทั้งที่อยู่ในระยะตั้งครรภ์และไม่ได้ตั้งครรภ์

อ้างอิง[แก้]

  1. เป็นการสะกดที่แตกต่างกันระหว่างภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ และภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน โดยคำว่า Gynecology คือการสะกดแบบอเมริกันซึ่งใช้กันแพร่หลายในปัจจุบัน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]