เครดิตบูโร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เครดิตบูโร (อังกฤษ: credit bureau) เป็นหน่วยงานทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลพฤติกรรมการกู้ยืมและการชำระหนี้ จากผู้กู้ในบริษัทการเงินที่เป็นสมาชิก และเมื่อสมาชิกขอเรียกดูข้อมูล ทางหน่วยงานเครดิตบูโรจะเปิดเผยรายงานข้อมูลเครดิตไปยังสมาชิก ซึ่งในประเทศไทยมี บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด เป็นบริษัทข้อมูลเครดิตที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการข้อมูลเครดิต

การให้กู้ยืมหรือให้สินเชื่อของสถาบันการเงินแก่ทั้งบุคคลธรรดาหรือนิติบุคคล จำเป็นต้องมีข้อมูลส่วนตัว เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและประวัติการชำระหนี้ของลูกค้าอย่างเพียงพอว่ามีประวัติอย่างไร และรายการหนี้อยู่กับบริษัทการเงินอื่นเท่าไร โดยข้อมูลเครดิตที่เพียงพอจะสามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้ให้กู้ ในการคัดกรองผู้กู้ และประเมินความน่าเชื่อถือในความสามารถในการชำระเงินกู้คืน ตลอดจนหลีกเลี่ยงการให้สินเชื่อแก่ผู้กู้ที่มีความเสี่ยงสูง และหลีกเลี่ยงความเสียหายจากการผิดนัดชำระหนี้[1]

อ้างอิง[แก้]