ศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร หรือ ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (อังกฤษ: Oral and maxillofacial surgery) เป็นศัลยศาสตร์ที่เกี่ยวกับการแก้ไขอาการ โรค การบาดเจ็บ หรือความผิดปกติที่เกี่ยวกับศีรษะ คอ ใบหน้า ขากรรไกร และเนื้อเยื่อบริเวณช่องปาก และบริเวณใบหน้าและขากรรไกร โดยสากลจัดวิชานี้เป็นศัลยกรรมเฉพาะทาง