วิกิพีเดีย:โปรดอย่ากัดผู้ใช้ใหม่

หน้าถูกกึ่งป้องกัน
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

แนวปฏิบัติ
นโยบายและแนวปฏิบัติในวิกิพีเดีย
พฤติกรรม
สันนิษฐานว่าคนอื่นสุจริตใจ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
มารยาท
โปรดอย่ากัดผู้ใช้ใหม่
ลายเซ็น
หน้าผู้ใช้
เนื้อหา
อัตชีวประวัติ
การอ้างอิงแหล่งที่มา
แหล่งข้อมูลอื่น
การใส่ภาพ
ไม่ต้องกลัวเสียอรรถรส
การแก้ไข
ขอให้กล้า
คำอธิบายอย่างย่อ
ต้องมีเนื้อหาอย่างชัดเจน
ความสำคัญของเนื้อหา
เงื่อนไขในการนับว่าเป็นสารานุกรม
แนวทางการเขียน
คู่มือในการเขียน
เขียนบทความให้ดียิ่งขึ้น
หลีกเลี่ยงถ้อยคำคลุมเครือ
ดูเพิ่ม
รายชื่อนโยบายทั้งหมด
รายชื่อแนวปฏิบัติทั้งหมด

บทความวิกิพีเดียถูกพัฒนาขึ้นผ่านการทำงานหนักของผู้ร่วมแก้ไขทั่วไป แต่ผู้ใช้ใหม่ก็มีบทบาทในการแก้ไขจำนวนมากด้วยเช่นกัน พึงระลึกอยู่เสมอว่าเราทั้งหมดเคยเป็นผู้ใช้ใหม่ต่อวิกิพีเดียมาก่อน และในบางครั้ง (อย่างเช่นการแก้ไขบทความนอกเหนือไปจากขอบเขตที่เราสนใจ) แม้กระทั่งผู้ใช้ที่มีประสบการณ์มากที่สุด ก็อาจถือได้ว่าเป็น "ผู้ใช้ใหม่" เช่นกัน

สมาชิกใหม่ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่ายิ่งของวิกิพีเดีย เราต้องปฏิบัติต่อผู้ใช้ใหม่ด้วยความใจดีและอดทน ไม่มีอะไรที่จะทำให้ผู้ร่วมพัฒนาอันมีคุณค่านี้ถอยห่างไปเร็วยิ่งกว่าความเป็นปรปักษ์ เป็นไปไม่ได้ที่ผู้ใช้ใหม่จะสามารถปฏิบัติตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรฐานของประชาคมของวิกิพีเดียได้โดยสมบูรณ์ ก่อนที่พวกเขาจะเริ่มการแก้ไข แม้กระทั่งผู้ใช้ที่มีประสบการณ์แล้วก็ยังต้องการการเตือนความจำอยู่เป็นบางครั้ง

โปรดอย่ากัดผู้ใช้ใหม่

 • พึงเข้าใจว่าคนที่เข้ามาใหม่มีความจำเป็นและมีคุณค่าต่อชุมชน

หลีกเลี่ยงการกัดผู้ใช้ใหม่อย่างไร

ก่อนที่ผู้ใช้ใหม่จะคุ้นเคยกับการเขียนในวิกิพีเดีย โปรดระลึกอยู่ในใจว่าอย่ากัดผู้ใช้ใหม่

 • หลีกเลี่ยงการวิจารณ์ด้วยถ้อยคำที่รุนแรง (เช่น แย่, โง่, เลว, เหี้ย, สัส ฯลฯ)
 • อธิบายการย้อนกลับอยู่เสมอในช่องคำอธิบายอย่างย่อ ใช้คำพูดง่าย ๆ
 • อย่าใช้คำพูดถากถางทั้งในการสรุปการแก้ไขและหน้าพูดคุย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการย้อนกลับ
 • พยายามตอบสนองอย่างสุภาพ
 • งดการแก้ไขชั่วคราวหากคุณคิดว่ากำลังโมโหอยู่
 • มีมารยาท
 • รับฟังความเห็นและยินดีรับฟังความเห็นของคนส่วนใหญ่
 • มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ข้อขัดแย้ง
 • แบ่งรับแบ่งสู้ หากจำเป็น
 • หลีกเลี่ยงภาษาเฉพาะกลุ่มเกินความจำเป็น เมื่ออ้างถึงนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติ ให้ยกมาทั้งประโยค ไม่ย่อ
 • หลีกเลี่ยงการบล็อกแต่แรก ควรพูดคุยกับผู้ใช้ก่อนการบล็อก
 • หลีกเลี่ยงการลบบทความที่เพิ่งเขียนใหม่ทันทีจากผู้ใช้ขาดประสบการณ์ ซึ่งอาจกำลังทดลองเขียนอยู่
 • ป้ายแจ้งลบอาจทำให้ผู้เขียนกลัวหรือเป็นข้อความไม่ต้อนรับกับผู้ใช้ใหม่ ควรเขียนข้อความไปถึงผู้ใช้ใหม่

แม่แบบ

อ้างอิง

Wikipedia-logo-v2.svg โปรดอย่ากัดผู้ใช้ใหม่ เป็นหน้านโยบาย วิธีใช้ หรือหน้าโครงการของวิกิพีเดียที่ยังเป็นโครง
หน้าวิธีใช้ และหน้าโครงการของวิกิพีเดียภาษาไทย อาจต่างกับวิกิพีเดียภาษาอื่น ทั้งนี้อยู่บนพื้นฐานนโยบายเดียวกัน